AAG podal zaradi postavitve ograje proti Vladi RS kazensko ovadbo


IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave je zoper Vlado RS oziroma odgovorne osebe, ki so izdali ukaz, za postavitev ograj iz bodeče žice, čeprav (po besedah predsednika vlade RS dne 16.11.2015) stopnja varnostne ogroženosti v Sloveniji ni povečana, podal 17.12.2015

KAZENSKO OVADBO

zaradi postavitve – namestitve življensko nevarne bodečno  žičnate ograje na meji Republike Slovenije s Republiko Hrvaško.

Z  namestitvijo neprehodne in življenjsko nevarne žičnate ovire  so kršena temeljna  zakonska določila, pri tem ni le ogrožena narava v globalu,  temveč tudi prostoživeče živali, ki se nahajo in se prosto gibljejo na prostoru med državo R Slovenijo in R Hrvaško. Do danes je zaradi zgoraj navedene življenjsko nevarne bedečno žične ograje, ki je bila namenoma postavljena s strani odgovornih, v mukah poginilo večje število prostoživečih živali, veliko pa se jih je v stiku z bodečo žico poškodovalo.

Iz zgodovine vemo, da je vsako postavljanje ovir iz bodeče žice, ki ni branjena z oboroženo silo, nesmiselno dejanje. Slovenija ne premore dovolj številčne vojske, da bi varovala žično zaporo na tako dolgi meji s Hrvaško, zato je vsakršno postavljanje takšnih zaprek brezumno zapravljanje javnega denarja in ogrožanje varnosti državljanov in prostoživečih živali (pašnih in divjih). Torej gre zgolj za ponesrečeno psihološko vojno, ki pa je uperjena hkrati tudi proti državljanom, v občutku, da živijo v koncentracijskem taborišču.

Pričakujemo, da bo Tožilstvo omenjeni primer obravnavalo prednostno in s tem pospešilo postopek za odstranjevanje nezakonito postavljene življensko nevarne bodečno žične ograje ter za morebitne krivce za postavitev ograje, ki se uporablja, kot orodje za ubijanje in mučenje prostoživečih živali podalo kazenski pregon.

 

V obrazložitvi smo navedli, da nekateri vztrajajo, da živali ne morejo imeti pravic preprosto zato, ker ne morejo imeti dolžnosti, čeprav to velja tudi za nekatere družbene skupine, katerim kljub neodgovornosti pripada pravni zastopnik. Drugi zagovarjajo mnenje, da dodelitev pravic za zaščito živali ni potrebna, saj zadošča, da obveznosti glede ravnanja z živalmi predpiše ljudem, skupaj s sankcijami v primeru kršitve. Če bi to držalo, ne bi imeli ne slaboumni ljudje, ne majhni otroci nikakršnih zakonskih pravic. Slednji namreč ne sprožijo postopkov neposredno po lastni pobudi, marveč skozi dejanja zastopnikov ali odvetnikov, ki so pooblaščeni, da govorijo v njihovem imenu. Zato lahko tudi sama žival uveljavlja svojo pravico skozi delegirana dejanja človeškega zastopnika, ki govori v njenem imenu in v njen prid. Z živalmi moramo ne le ravnati humano, ampak tudi moramo tako ravnati zaradi njih samih, da je tako ravnanje nekaj, kar jim dolgujemo, nekaj kar je mogoče v njihovem imenu izterjati, s tem jim dodelimo pravice na podlagi »naravnega prava«. Le to obstaja izven in ne glede na družbeno pravo in pravno ureditev posamezne države.

Na teh osnovah temelji tudi SVETOVNA DEKLARACIJA O PRAVICAH ŽIVALI, ki so jo razglasili na sedežu Organizacije združenih narodov za znanost, umetnost in kulturo UNESCO v Parizu leta 1978. Deklaracija o pravicah živali med drugim poudarja spoštovanje živali, prepoveduje vsako mučenje, zahteva strogo zakonodajo s področja varstva živali v prepričanju, da ima sleherna žival svoje pravice in da zanikanje teh pravic vodi človeka do tega, da dela zločine proti naravi in proti živalim,  da je spoštovanje načela , da imajo vse živalske vrste pravico do življenja, temelj sožitja človeštva na Zemlji.

Konvencija o biološki raznovrstnosti (1992) je prvi globalni predpis, ki je celovito zajel ohranjanje biotske raznovrstnosti na svetovni ravni in trajnostno rabo naravnih virov. Glavni cilj je vključevanje načel varstva trajnostnega razvoja v politike držav, v vse njihove sektorje, medsektorsko sodelovanje in izmenjava ter enakomerna porazdelitev naravnih virov.

Glavni cilji Bernske konvencije (1982) so ohranitev prosto živečega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, še posebej tistih vrst in življenjskih prostorov, katerih ohranitev zahteva sodelovanje med državami ter spodbuja takšno sodelovanje. Poseben poudarek pa je namenjen zelo ogroženim vrstam, vključno z zelo ogroženimi in ranljivimi selivskimi vrstami.

Ob vstopu v Evropsko unijo je morala tudi Slovenija s področja varovanja narave in njenih bitnosti sprejeti in ratificirati številne mednarodne konvencije, ustrezno uskladiti kmetijsko, gozdarsko, lovsko, okoljevarstveno in druge politike. V Sloveniji je nekaj splošnih pravnih aktov, ki izrecno govorijo o živalih, med drugim:

Ustava Republike Slovenije, ki v 4. odstavku 72. člena določa, da varstvo živali pred mučenjem določa zakon

Zakon o varstvu okolja, ki v 5. členu določa, da se pri sprejemanju raznih državnih in občinskih aktov kot merilo upošteva tudi zdravje in počutje živih organizmov

Zakon o ohranjanju narave, ki v 14.členu določa, da je rastline in živali prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga ubijati, poškodovati, odvzemati iz narave ali vznemirjati

Zakon o zaščiti živali, ki v 1.členu določa odgovornost ljudi za zaščito živali, to je zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrobiti…                        v 2. členu določa, da je zaščita živali po tem zakonu dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa še skrbnikov živali; lokalnih skupnosti in države; veterinarskih, živinorejskih, znanstveno-raziskovalnih in pedagoških zavodov; lovskih, kinoloških in drugih organizacij, ki združujejo rejce živali; društev proti mučenju živali in drugih društev, ki so se ustanovila za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali.  V 3. členu jedoločeno, da nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali trpljenja, bolezni ali smrti. 4. člen  določa kaj je mučenje živali – vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju. V 5. členu je med drugim navedeno kaj je trpljenje živali,  to so bolečine, strah, poškodbe, pohabljenje, degeneracija, hiranje ali obolevanje ter čezmerno nepotrebno vznemirjanje, ki jih povzroči človek.

Od tožilstva pričakujemo, da bo ovadbo obravnavala nepolitično, saj naj bi zakonodaja RS veljala za vse državljane v državi Sloveniji, ne glede na politično funkcijo, ki jo posameznik upravlja.

VLADA SLOVENIJE ODNOSNO ODGOVORNE OSEBE S POSTAVLJANJEM BODEČE ŽICE NA MEJE KRŠI VSA ZGORAJ NAVEDENA DOLOČILA MEDNARODNEGA IN NACIONALNEGA PRAVA, ZA KAR JE KAZENSKO ODGOVORNA!

PUSTIMO MATERI NARAVI VSAJ ŠE MALO DOSTOJANSTVA

ograja1

ograja2

 

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI, ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

– AAG je okoljska NVO in deluje v JAVNEM INTERESU, 

brez državnih subvencij – Podprite naše deloPredogled slike

“Zeleni” Slovenije prijavili slovensku Vladu zbog žičane ograde na granici

"Zeleni" Slovenije prijavili slovensku Vladu zbog žičane ograde na granici

Međunarodna mreža udruga za zaštitu okoliša Alpe Adria Green iz slovenskih Jesenica podnijela je Vrhovnom državnom tužilaštvu Slovenije kaznenu prijavu protiv slovenske Vlade zbog postavljanja žičanih prepreka na granici između Slovenije i Hrvatske, javljaju iz Eko Kvarnera, hrvatske članice mreže.

“Postavljanjem bodljikave žice počinjen je zločin protiv prirode i životinja, ugrožena bioraznolikost na globalnoj razini i održivo korištenje prirodnih resursa, ugroženi su divlja flora i fauna te njihova staništa, s posebnim naglaskom na ugrožene vrste i ranjive migracijske vrste”, prenosi Eko Kvarner dijelove kaznene prijave.

U kaznenoj prijavi se precizira da je postavljanjem žice prekršen slovenski Ustav, ali i mnogi slovenski zakonski propisi, prije svih Zakon o očuvanju prirode, Zakon o zaštiti životinja, Deklaracija o pravima i dobrobiti životinja, kao i međunarodni dokumenti kao što su Univerzalna deklaracija o pravima životinja, Konvencija o biološkoj raznovrsnosti, Bernska konvencija itd., ističu u Eko Kvarneru.

Zbog postavljanja bodljikave žice u agoniji je umrlo ili od povreda umire puno divljih životinja, stoji u prijavi, kao i to da je apsurdno braniti granicu bodljikavom žicom, naročito ako država nema dovoljan broj vojnika za to, što je slučaj sa Slovenijom, odnosno da je postavljanje žice besmisleno trošenje javnog novca i ugrožavanje sigurnosti građana i divljih životinja, naveli su iz udruge Eko Kvarner.

U priopćenju se još naglašava da će se udruge okupljene u Alpe Adria Green nastaviti boriti svim legalnim sredstvima da moralno neprihvatljiv čin postavljanja izuzetno opasnih žičanih prepreka na granici između Slovenije i Hrvatske što prije postane prošlost.

AAG: TUŽE SLOVENIJU ZBOG OGRADE

FoNet | četvrtak, 17.12.2015. | 19:57

Alpe Adria Green – AAG, međunarodno društvo za zaštitu životne sredine i zaštitu prirode podnelo je tužbu protiv Vlade Slovenije ili odgovornog lica koje je izdalo naredbu za ograđivanje, bodljikavom žicom, državne granice između Slovenije i Hrvatske

S obzirom na to, da je premijer Slovenije izjavio da nije povećan nivo bezbednosnog rizika, postavljanje ove žičane ograde – neprohodne instalacije opasne po život – prekršene su osnovne pravne odredbe koje se odnose na slobodno kretanje ljudi i životinja, u prostoru između država Slovenije i Hrvatske.

Do danas, zbog postavljanja bodljikave žice, što su učinili zvanični organi Slovenije, u agoniji je umrlo i umire, od povreda, veliki broj divljih životinja, navodi se u saopštenju.

Društvo ističe da je apsurdno braniti granicu bodljikavom žicom, naročito ako država nema dovoljan broj vojnika da brane bodljikavu žicu, što je slučaj sa Slovenijom.

Postavljanje bodljikave žice je besmisleno trošenje javnog novca i ugrožavanje bezbednosti građana i divljih životinja.

Društvo je ocenilo da postavljanje žičane ograde predstavlja psihološki rat i građani se osećaju kao u koncentracionom logoru.

U saopštenju se podseća da, članice međunarodne ekološke mreže Alpe Adria Green, Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hrecegovina, Srbija, Makedonija, Crna Gora, očekuju da tužilaštvo donese odluku o uklanjanju bodljikave žičane ograde, da kazni krivce, koji su postavili ogradu, kao sredstvo za ubijanje i mučenje divljih životinja.

Vlada Slovenije je postavljanjem bodljikave žice na granici sa Hrvatskom narušila međunarodno i domaće pravo. To je krivična odgovornost, ističe se u saopštenju.

Diario Digital Correo del Sur

CONTRA EL GOBIERNO DE ESLOVENIA

Surgen denuncias por valla antirrefugiados

21 DICIEMBRE 2015EFE

MIGRACIÓN: Levantan vallas en fronteras.MIGRACIÓN: Levantan vallas en fronteras.

Alpe Adria Green, una red balcánica de asociaciones ecologistas, anunció ayer que demandaron ante los tribunales al Gobierno esloveno por entender que la alambrada antirrefugiados que está levantando en la frontera con Croacia supone un crimen contra la naturaleza.

“Con la instalación de la alambrada de cuchillas se comete un crimen contra la naturaleza, se pone en peligro la biodiversidad, la flora y fauna salvajes, especialmente las especies en peligro de extinción y las vulnerables especies migratorias”, asegura el colectivo en su página web.

La red ecologista, con sede en la localidad eslovena de Jesenice, argumenta que muchos animales salvajes perecieron ya en medio de una terrible agonía en una alambrada que representa también un peligro para los seres humanos.

Alpe Adria Green afirma que el Gobierno esloveno está violando una serie de acuerdos internacionales y nacionales, incluida la Constitución del país.
Eslovenia instaló ya unos 150 kilómetros de alambrada en la frontera con Croacia y anunció que ampliará la valla.

Alpe Adria Green presses charges against Slovenian govt. over razor fence

The Alpe Adria Green international network of environmental protection associations, based in Jesenice, Slovenia, has filed a criminal complaint with Slovenia’s Office of the State Prosecutor General against the Slovenian government for putting up razor wire fences along the border with Croatia, Croatia’s Eko Kvarner association, a member of the network, said in a statement on Sunday.

The complaint states that the putting up of the razor wire is a crime against nature and animals, that it threatens biodoversity globally and the sustainable use of natural resources as well as the wild flora and fauna and their habitats, notably endangered species and vulnerable migratory species.

By putting up the razor fence on the border with Croatia, the Slovenian government has breached international agreements and Slovenian laws, including on the protection of animals and the environment, as well as the constitution, Eko Kvarner said.

Alpe Adria Green will continue to fight with all legal means the morally unacceptable setting up of extremely dangerous wire fences on the Slovenian-Croatian border, the statement said.