DEPONIJA ODPADNEGA MATERIALA IN POSTAVITEV ASFALTNE BAZE V PESKOKOPU ČRNA PRI KAMNIKU


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green, mednarodno društvo za zaščito okolja in narave, ki deluje v javnem interesu podaja naslednjo izjavo za javnost:

DEPONIJA  ODPADNEGA MATERIALA IN POSTAVITEV ASFALTNE BAZE  V

PESKOKOPU ČRNA PRI KAMNIKU

V peskokopu Črna pri Kamniku se nelegalno deponira odpadni material ter obratuje asfaltna baza. Aktivnosti, ki se odvijajo v okviru različnih firm, kot so Peskokop Črna, pridobivanje gramoza in peska, d.o.o., Calcit, proizvodnja kalcitnih polnil, d.o.o. ter KG Asfalti d.o.o,  kršijo slovensko zakonodajo. Peskokop Črna ne obratuje v skladu z Zakonom o rudarstvu. Brez ustreznih dovoljenj se je izvedla postavitev asfaltne baze in deponija odpadnega materiala v peskokopu.

Na nepravilnosti v peskokopu so bili večkrat obveščene inšpekcije. Pisne prijave o aktivnostih v peskokopu Črna smo posredovali gradbeni ter rudarski inšpekciji, inšpekciji za kmetijstvo in okolje, inšpekciji za okolje in naravo ter lastnikom. Odziva na kršitve zakonodaje in gradnjo asfaltne baze ni bilo.

Asfaltna baza na tem območju bo močno zaznamovala in vplivala na okolje ter degradirala celotno dolino Črne, ki leži na pragu Kamniško-Savinjskih Alp, ki so predlagane v evropsko mrežo varovanih območij Natura 2000. Zaradi dejavnosti v asfaltni bazi se bo povečal tovorni promet, izpusti v zrak, tla, hrup… Vrednost nepremičnin bo padla, onesnaženo in razvrednoteno bo naravno okolje in posledično kmetovanje, onemogočeno bo čebelarjenje. Dovoz odpadnega materiala povzroča onesnaženje tal in voda, kljub temu, da v neposredni bližini peskokopa teče potok Črna, naravna vrednota lokalnega pomena s posebnim varstvenim režimom in na območju potoka ni dovoljeno poseganje v vegetacijo ter deponiranje kakršnegakoli materiala ob in v potok.

Aktualne nedovoljene aktivnosti v peskokopu Črna pri Kamniku ogrožajo življenje in zdravje prebivalcev in negativno vplivajo tudi na širše okolje.

Prebivalcem Črna pri Kamniku je kršena pravica po 72. členu Ustave Republike Slovenije, pravica do zdravega življenjskega okolja, ki jo je z zakonom dolžna zagotoviti država.

Glede na kršenje zakonodaje zahtevamo takojšnjo ustavitev delovanja in odstranitev asfaltne baze, odstranitev deponiranega odpadnega materiala in zaprtje peskokopa,  ustavitev postopka prenosa rudarske pravice, trajno prepoved rudarskih del, preklic rudarskega projekta Sekundarno bogatenje apnenca s proizvodnjo asfaltnih mešanic.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

 

Fotografije peskokopa z dne 18.11.2015

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI,

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!
– AAG je okoljska NVO in deluje v JAVNEM INTERESU, 

brez državnih subvencij – Podprite naše deloPredogled slike