2015 in review


The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2015 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

The concert hall at the Sydney Opera House holds 2,700 people. This blog was viewed about 32,000 times in 2015. If it were a concert at Sydney Opera House, it would take about 12 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

AAG podal zaradi postavitve ograje proti Vladi RS kazensko ovadbo


IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu na področju okolja in narave je zoper Vlado RS oziroma odgovorne osebe, ki so izdali ukaz, za postavitev ograj iz bodeče žice, čeprav (po besedah predsednika vlade RS dne 16.11.2015) stopnja varnostne ogroženosti v Sloveniji ni povečana, podal 17.12.2015

KAZENSKO OVADBO

zaradi postavitve – namestitve življensko nevarne bodečno  žičnate ograje na meji Republike Slovenije s Republiko Hrvaško.

Z  namestitvijo neprehodne in življenjsko nevarne žičnate ovire  so kršena temeljna  zakonska določila, pri tem ni le ogrožena narava v globalu,  temveč tudi prostoživeče živali, ki se nahajo in se prosto gibljejo na prostoru med državo R Slovenijo in R Hrvaško. Do danes je zaradi zgoraj navedene življenjsko nevarne bedečno žične ograje, ki je bila namenoma postavljena s strani odgovornih, v mukah poginilo večje število prostoživečih živali, veliko pa se jih je v stiku z bodečo žico poškodovalo.

Iz zgodovine vemo, da je vsako postavljanje ovir iz bodeče žice, ki ni branjena z oboroženo silo, nesmiselno dejanje. Slovenija ne premore dovolj številčne vojske, da bi varovala žično zaporo na tako dolgi meji s Hrvaško, zato je vsakršno postavljanje takšnih zaprek brezumno zapravljanje javnega denarja in ogrožanje varnosti državljanov in prostoživečih živali (pašnih in divjih). Torej gre zgolj za ponesrečeno psihološko vojno, ki pa je uperjena hkrati tudi proti državljanom, v občutku, da živijo v koncentracijskem taborišču.

Pričakujemo, da bo Tožilstvo omenjeni primer obravnavalo prednostno in s tem pospešilo postopek za odstranjevanje nezakonito postavljene življensko nevarne bodečno žične ograje ter za morebitne krivce za postavitev ograje, ki se uporablja, kot orodje za ubijanje in mučenje prostoživečih živali podalo kazenski pregon.

 

V obrazložitvi smo navedli, da nekateri vztrajajo, da živali ne morejo imeti pravic preprosto zato, ker ne morejo imeti dolžnosti, čeprav to velja tudi za nekatere družbene skupine, katerim kljub neodgovornosti pripada pravni zastopnik. Drugi zagovarjajo mnenje, da dodelitev pravic za zaščito živali ni potrebna, saj zadošča, da obveznosti glede ravnanja z živalmi predpiše ljudem, skupaj s sankcijami v primeru kršitve. Če bi to držalo, ne bi imeli ne slaboumni ljudje, ne majhni otroci nikakršnih zakonskih pravic. Slednji namreč ne sprožijo postopkov neposredno po lastni pobudi, marveč skozi dejanja zastopnikov ali odvetnikov, ki so pooblaščeni, da govorijo v njihovem imenu. Zato lahko tudi sama žival uveljavlja svojo pravico skozi delegirana dejanja človeškega zastopnika, ki govori v njenem imenu in v njen prid. Z živalmi moramo ne le ravnati humano, ampak tudi moramo tako ravnati zaradi njih samih, da je tako ravnanje nekaj, kar jim dolgujemo, nekaj kar je mogoče v njihovem imenu izterjati, s tem jim dodelimo pravice na podlagi »naravnega prava«. Le to obstaja izven in ne glede na družbeno pravo in pravno ureditev posamezne države.

Na teh osnovah temelji tudi SVETOVNA DEKLARACIJA O PRAVICAH ŽIVALI, ki so jo razglasili na sedežu Organizacije združenih narodov za znanost, umetnost in kulturo UNESCO v Parizu leta 1978. Deklaracija o pravicah živali med drugim poudarja spoštovanje živali, prepoveduje vsako mučenje, zahteva strogo zakonodajo s področja varstva živali v prepričanju, da ima sleherna žival svoje pravice in da zanikanje teh pravic vodi človeka do tega, da dela zločine proti naravi in proti živalim,  da je spoštovanje načela , da imajo vse živalske vrste pravico do življenja, temelj sožitja človeštva na Zemlji.

Konvencija o biološki raznovrstnosti (1992) je prvi globalni predpis, ki je celovito zajel ohranjanje biotske raznovrstnosti na svetovni ravni in trajnostno rabo naravnih virov. Glavni cilj je vključevanje načel varstva trajnostnega razvoja v politike držav, v vse njihove sektorje, medsektorsko sodelovanje in izmenjava ter enakomerna porazdelitev naravnih virov.

Glavni cilji Bernske konvencije (1982) so ohranitev prosto živečega rastlinstva in živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov, še posebej tistih vrst in življenjskih prostorov, katerih ohranitev zahteva sodelovanje med državami ter spodbuja takšno sodelovanje. Poseben poudarek pa je namenjen zelo ogroženim vrstam, vključno z zelo ogroženimi in ranljivimi selivskimi vrstami.

Ob vstopu v Evropsko unijo je morala tudi Slovenija s področja varovanja narave in njenih bitnosti sprejeti in ratificirati številne mednarodne konvencije, ustrezno uskladiti kmetijsko, gozdarsko, lovsko, okoljevarstveno in druge politike. V Sloveniji je nekaj splošnih pravnih aktov, ki izrecno govorijo o živalih, med drugim:

Ustava Republike Slovenije, ki v 4. odstavku 72. člena določa, da varstvo živali pred mučenjem določa zakon

Zakon o varstvu okolja, ki v 5. členu določa, da se pri sprejemanju raznih državnih in občinskih aktov kot merilo upošteva tudi zdravje in počutje živih organizmov

Zakon o ohranjanju narave, ki v 14.členu določa, da je rastline in živali prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga ubijati, poškodovati, odvzemati iz narave ali vznemirjati

Zakon o zaščiti živali, ki v 1.členu določa odgovornost ljudi za zaščito živali, to je zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrobiti…                        v 2. členu določa, da je zaščita živali po tem zakonu dolžnost vseh pravnih in fizičnih oseb, ki so v kakršnemkoli odnosu do živali, zlasti pa še skrbnikov živali; lokalnih skupnosti in države; veterinarskih, živinorejskih, znanstveno-raziskovalnih in pedagoških zavodov; lovskih, kinoloških in drugih organizacij, ki združujejo rejce živali; društev proti mučenju živali in drugih društev, ki so se ustanovila za uveljavljanje in izvajanje deklaracije o pravicah in zaščiti živali.  V 3. členu jedoločeno, da nihče ne sme brez utemeljenega razloga povzročiti živali trpljenja, bolezni ali smrti. 4. člen  določa kaj je mučenje živali – vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči hujšo poškodbo ali dalj časa trajajoče ali ponavljajoče trpljenje, ali škodi njenemu zdravju. V 5. členu je med drugim navedeno kaj je trpljenje živali,  to so bolečine, strah, poškodbe, pohabljenje, degeneracija, hiranje ali obolevanje ter čezmerno nepotrebno vznemirjanje, ki jih povzroči človek.

Od tožilstva pričakujemo, da bo ovadbo obravnavala nepolitično, saj naj bi zakonodaja RS veljala za vse državljane v državi Sloveniji, ne glede na politično funkcijo, ki jo posameznik upravlja.

VLADA SLOVENIJE ODNOSNO ODGOVORNE OSEBE S POSTAVLJANJEM BODEČE ŽICE NA MEJE KRŠI VSA ZGORAJ NAVEDENA DOLOČILA MEDNARODNEGA IN NACIONALNEGA PRAVA, ZA KAR JE KAZENSKO ODGOVORNA!

PUSTIMO MATERI NARAVI VSAJ ŠE MALO DOSTOJANSTVA

ograja1

ograja2

 

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI, ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

– AAG je okoljska NVO in deluje v JAVNEM INTERESU, 

brez državnih subvencij – Podprite naše deloPredogled slike

“Zeleni” Slovenije prijavili slovensku Vladu zbog žičane ograde na granici

"Zeleni" Slovenije prijavili slovensku Vladu zbog žičane ograde na granici

Međunarodna mreža udruga za zaštitu okoliša Alpe Adria Green iz slovenskih Jesenica podnijela je Vrhovnom državnom tužilaštvu Slovenije kaznenu prijavu protiv slovenske Vlade zbog postavljanja žičanih prepreka na granici između Slovenije i Hrvatske, javljaju iz Eko Kvarnera, hrvatske članice mreže.

“Postavljanjem bodljikave žice počinjen je zločin protiv prirode i životinja, ugrožena bioraznolikost na globalnoj razini i održivo korištenje prirodnih resursa, ugroženi su divlja flora i fauna te njihova staništa, s posebnim naglaskom na ugrožene vrste i ranjive migracijske vrste”, prenosi Eko Kvarner dijelove kaznene prijave.

U kaznenoj prijavi se precizira da je postavljanjem žice prekršen slovenski Ustav, ali i mnogi slovenski zakonski propisi, prije svih Zakon o očuvanju prirode, Zakon o zaštiti životinja, Deklaracija o pravima i dobrobiti životinja, kao i međunarodni dokumenti kao što su Univerzalna deklaracija o pravima životinja, Konvencija o biološkoj raznovrsnosti, Bernska konvencija itd., ističu u Eko Kvarneru.

Zbog postavljanja bodljikave žice u agoniji je umrlo ili od povreda umire puno divljih životinja, stoji u prijavi, kao i to da je apsurdno braniti granicu bodljikavom žicom, naročito ako država nema dovoljan broj vojnika za to, što je slučaj sa Slovenijom, odnosno da je postavljanje žice besmisleno trošenje javnog novca i ugrožavanje sigurnosti građana i divljih životinja, naveli su iz udruge Eko Kvarner.

U priopćenju se još naglašava da će se udruge okupljene u Alpe Adria Green nastaviti boriti svim legalnim sredstvima da moralno neprihvatljiv čin postavljanja izuzetno opasnih žičanih prepreka na granici između Slovenije i Hrvatske što prije postane prošlost.

AAG: TUŽE SLOVENIJU ZBOG OGRADE

FoNet | četvrtak, 17.12.2015. | 19:57

Alpe Adria Green – AAG, međunarodno društvo za zaštitu životne sredine i zaštitu prirode podnelo je tužbu protiv Vlade Slovenije ili odgovornog lica koje je izdalo naredbu za ograđivanje, bodljikavom žicom, državne granice između Slovenije i Hrvatske

S obzirom na to, da je premijer Slovenije izjavio da nije povećan nivo bezbednosnog rizika, postavljanje ove žičane ograde – neprohodne instalacije opasne po život – prekršene su osnovne pravne odredbe koje se odnose na slobodno kretanje ljudi i životinja, u prostoru između država Slovenije i Hrvatske.

Do danas, zbog postavljanja bodljikave žice, što su učinili zvanični organi Slovenije, u agoniji je umrlo i umire, od povreda, veliki broj divljih životinja, navodi se u saopštenju.

Društvo ističe da je apsurdno braniti granicu bodljikavom žicom, naročito ako država nema dovoljan broj vojnika da brane bodljikavu žicu, što je slučaj sa Slovenijom.

Postavljanje bodljikave žice je besmisleno trošenje javnog novca i ugrožavanje bezbednosti građana i divljih životinja.

Društvo je ocenilo da postavljanje žičane ograde predstavlja psihološki rat i građani se osećaju kao u koncentracionom logoru.

U saopštenju se podseća da, članice međunarodne ekološke mreže Alpe Adria Green, Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hrecegovina, Srbija, Makedonija, Crna Gora, očekuju da tužilaštvo donese odluku o uklanjanju bodljikave žičane ograde, da kazni krivce, koji su postavili ogradu, kao sredstvo za ubijanje i mučenje divljih životinja.

Vlada Slovenije je postavljanjem bodljikave žice na granici sa Hrvatskom narušila međunarodno i domaće pravo. To je krivična odgovornost, ističe se u saopštenju.

Diario Digital Correo del Sur

CONTRA EL GOBIERNO DE ESLOVENIA

Surgen denuncias por valla antirrefugiados

21 DICIEMBRE 2015EFE

MIGRACIÓN: Levantan vallas en fronteras.MIGRACIÓN: Levantan vallas en fronteras.

Alpe Adria Green, una red balcánica de asociaciones ecologistas, anunció ayer que demandaron ante los tribunales al Gobierno esloveno por entender que la alambrada antirrefugiados que está levantando en la frontera con Croacia supone un crimen contra la naturaleza.

“Con la instalación de la alambrada de cuchillas se comete un crimen contra la naturaleza, se pone en peligro la biodiversidad, la flora y fauna salvajes, especialmente las especies en peligro de extinción y las vulnerables especies migratorias”, asegura el colectivo en su página web.

La red ecologista, con sede en la localidad eslovena de Jesenice, argumenta que muchos animales salvajes perecieron ya en medio de una terrible agonía en una alambrada que representa también un peligro para los seres humanos.

Alpe Adria Green afirma que el Gobierno esloveno está violando una serie de acuerdos internacionales y nacionales, incluida la Constitución del país.
Eslovenia instaló ya unos 150 kilómetros de alambrada en la frontera con Croacia y anunció que ampliará la valla.

Alpe Adria Green presses charges against Slovenian govt. over razor fence

The Alpe Adria Green international network of environmental protection associations, based in Jesenice, Slovenia, has filed a criminal complaint with Slovenia’s Office of the State Prosecutor General against the Slovenian government for putting up razor wire fences along the border with Croatia, Croatia’s Eko Kvarner association, a member of the network, said in a statement on Sunday.

The complaint states that the putting up of the razor wire is a crime against nature and animals, that it threatens biodoversity globally and the sustainable use of natural resources as well as the wild flora and fauna and their habitats, notably endangered species and vulnerable migratory species.

By putting up the razor fence on the border with Croatia, the Slovenian government has breached international agreements and Slovenian laws, including on the protection of animals and the environment, as well as the constitution, Eko Kvarner said.

Alpe Adria Green will continue to fight with all legal means the morally unacceptable setting up of extremely dangerous wire fences on the Slovenian-Croatian border, the statement said.

Konferencija pod nazivom „Unapređenje prekogranične saradnje po pitanju zaštite životne sredine"


Konferencija pod nazivom „Unapređenje prekogranične saradnje po pitanju zaštite životne sredine”, u organizaciji nevladine organizacije „Euromost” održana je u Bijelom Polju.

02-12-bp-konferencija
Na konferenciji su učestvovali eminentni stručanjaci za ovu oblast iz Crne Gore i regioana.
Predsjednik Skupštine Opštine Džemal Ljušković je kazao da instrument pretpristupne podrške (IPA) predstavlja istrument Evropske unije namijenjen pružanju finansijske podrške državama korisnicima u približavanju evropskim standardima do ispunjavanja neophodnih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji.
“To će smanjiti postojeće razlike nivoa razvijenosti, ubrzati ekonomske integracije prekograničnih regiona kao i unaprijediti sveobuhvatne kulturne, socijalne, naučne, privredne i druge saradnje lokalnih i regionalnih zajednica” , naglasio je Ljušković. On je istakao da je  Prekogranična saradnja posebno  fokusirana na razvoj turizma, trgovine i jačanju ekonomskih pa i sportskih veza, uvažavanje potreba ugroženih grupa, osoba sa invaliditetom.
Poseban naglasak se daje na dobar kvalitet životne sredine pograničh regiona kao ekonomskog resursa. Prema njegovim riječima, kvalitetna i održiva životna sredina preduslov je intezivnog ekonomskog razvoja ovih regiona koji imaju puno dodirnih tačaka a čini se i resurse koje tek treba valorizovati.
Ervin Spahić, direktor Agencije za zaštitu životne sredine je kazao da su ciljevi konferencije fokusiranje pitanja životne sredine i prekogranične saradnje i intenziviranje dijaloga na ove teme u susret otvaranju poglavlja 27.
– Životna sredina u pristupnim pregovorima Crne Gore sa EU, animiranje, umrežavanje i povezivanje svih relevantnih činilaca: institucija, NVO, univerziteta itd. sa ciljevima zaštite životne sredine i unapređenja prekogranične saradnje, podizanje svijesti o važnosti zaštite životne sredine, važnosti prekogranične saradnje kada je životna sredina u pitanju i važnosti uključivanja svih društvenih činilaca na zaštiti životne sredine, te razmjena mišljenja, iskustava, prijedloga aktivnosti i mjera i prijedloga prkogranične saradnje po pitanju zaštite životne sredine”, podvukao je Spahić.
Na temu “Iskustva i realizovane aktivnosti prekogranične saradnje Programa prekogranične saranje Crna Gora-Srbija” govorio je Goran Prebiračević, dok je na temu “Prekogranična saradnja u rešavanju problema životne sredine – uloga i značaj nevladinih organizacija” govorio Mirko Popović, Beogradska otvorena škola (BOŠ).

12336328_10207924437618567_828852413_n

DEPONIJA ODPADNEGA MATERIALA IN POSTAVITEV ASFALTNE BAZE V PESKOKOPU ČRNA PRI KAMNIKU


clip_image002

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

IZJAVA ZA JAVNOST

Alpe Adria Green, mednarodno društvo za zaščito okolja in narave, ki deluje v javnem interesu podaja naslednjo izjavo za javnost:

DEPONIJA  ODPADNEGA MATERIALA IN POSTAVITEV ASFALTNE BAZE  V

PESKOKOPU ČRNA PRI KAMNIKU

V peskokopu Črna pri Kamniku se nelegalno deponira odpadni material ter obratuje asfaltna baza. Aktivnosti, ki se odvijajo v okviru različnih firm, kot so Peskokop Črna, pridobivanje gramoza in peska, d.o.o., Calcit, proizvodnja kalcitnih polnil, d.o.o. ter KG Asfalti d.o.o,  kršijo slovensko zakonodajo. Peskokop Črna ne obratuje v skladu z Zakonom o rudarstvu. Brez ustreznih dovoljenj se je izvedla postavitev asfaltne baze in deponija odpadnega materiala v peskokopu.

Na nepravilnosti v peskokopu so bili večkrat obveščene inšpekcije. Pisne prijave o aktivnostih v peskokopu Črna smo posredovali gradbeni ter rudarski inšpekciji, inšpekciji za kmetijstvo in okolje, inšpekciji za okolje in naravo ter lastnikom. Odziva na kršitve zakonodaje in gradnjo asfaltne baze ni bilo.

Asfaltna baza na tem območju bo močno zaznamovala in vplivala na okolje ter degradirala celotno dolino Črne, ki leži na pragu Kamniško-Savinjskih Alp, ki so predlagane v evropsko mrežo varovanih območij Natura 2000. Zaradi dejavnosti v asfaltni bazi se bo povečal tovorni promet, izpusti v zrak, tla, hrup… Vrednost nepremičnin bo padla, onesnaženo in razvrednoteno bo naravno okolje in posledično kmetovanje, onemogočeno bo čebelarjenje. Dovoz odpadnega materiala povzroča onesnaženje tal in voda, kljub temu, da v neposredni bližini peskokopa teče potok Črna, naravna vrednota lokalnega pomena s posebnim varstvenim režimom in na območju potoka ni dovoljeno poseganje v vegetacijo ter deponiranje kakršnegakoli materiala ob in v potok.

Aktualne nedovoljene aktivnosti v peskokopu Črna pri Kamniku ogrožajo življenje in zdravje prebivalcev in negativno vplivajo tudi na širše okolje.

Prebivalcem Črna pri Kamniku je kršena pravica po 72. členu Ustave Republike Slovenije, pravica do zdravega življenjskega okolja, ki jo je z zakonom dolžna zagotoviti država.

Glede na kršenje zakonodaje zahtevamo takojšnjo ustavitev delovanja in odstranitev asfaltne baze, odstranitev deponiranega odpadnega materiala in zaprtje peskokopa,  ustavitev postopka prenosa rudarske pravice, trajno prepoved rudarskih del, preklic rudarskega projekta Sekundarno bogatenje apnenca s proizvodnjo asfaltnih mešanic.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

 

Fotografije peskokopa z dne 18.11.2015

clip_image006

clip_image008

clip_image010

clip_image012

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI,

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!
– AAG je okoljska NVO in deluje v JAVNEM INTERESU, 

brez državnih subvencij – Podprite naše deloPredogled slike

ALPE ADRIA GREN JE POSLAL SPLETNO PETICIJO “TISA – NE HVALA” S 6147 PODPISOV PODPORE


S peticijo TISA – NE HVALA! (najhujši strup demokracije) zahtevamo, da RS tega sporazuma ne podpiše!

Peticija se nahaja na spletnem naslovu: http://www.pravapeticija.com/signatures/tisa__najhuji_strup_demokracije

Predlagatelji: Alpe Adria Green in strokovni sodelavec Anton Komat.

To besedilo peticije ne bo namenjeno drevesu z imenom tisa, vendar začnimo z njim. V svetu naših prednikov je bila tisa pogrebno drevo, njen les pa osnova za izdelavo lokov in kopij, zato ima vojaško simboliko. Tudi apokaliptično kolo druida Moga je bilo iz tisovine. Simbolika tise je tudi v strupenosti njenih sadežev, s katerimi so naredili samomor v vojni poraženi galski kralji. Sedaj se ime TISA pojavlja s podobno simboliko, je vojna napoved korporacij, ki prinaša samomor države blaginje in pogreb javnih storitev, je najhujši strup demokracije, ki bo povzročil apokaliptično razdejanje skupnosti.

TISA je kratica za »Trade in Services Agreement«, je kratica za pogajanja, ki v najstrožji tajnosti potekajo v Ženevi. Vodilne so EU (27 držav) in ZDA ter nekaj »voljnih«, skupaj 50 držav, ki pokrivajo skoraj 70 odstotkov globalnega obsega javnih storitev. Zanimivo, da med njimi ni držav BRICS: Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske in Južne Afrike. In kakšen je cilj tajnega sporazuma TISA?

Kapitalizem je bil prej v vojni s komunizmom, sedaj je v vojni z državami in državljani, en  odstotek najbogatejših je v vojni z 99 odstotki državljanov! Cilj: vrnitev v čisti kapitalizem 19. stoletja na sodoben kitajski način. Neoti (neoliberalci, op. ur.) so s kontrarevolucijo proti socialni državi začeli nasilno spreminjati EU.  Socialna država in javni sektor sta danes lovišče kapitala, edini možni trg, ki je še preostal. Kapital nima več kam, zato ima za cilj privatizacijo vsega, kar je v državni, javni ali skupni lasti: od socialnih storitev, elektrogospodarstva do telekomunikacij, od inženiringa do gradbeništva, od pošte do železnic, od cest in luk do letališč, od zdravstva do šolstva, od pokojnin do zavarovanj, od varovanja narave do turizma, od zaporov do pogrebov, od rudnikov mineralov do pitne vode. In prav to je vsebina tajnega sporazuma TISA.

Zakaj režim »TOP SECRET«?

Zakaj pogajanja potekajo v režimu »TOP SECRET« in zakaj bo vsebina dokumenta »TOP SECRET«  še pet let po podpisu sporazuma? Ker jih je strah. Strah jih je upora množic, zato jih želijo s terapijo šoka pripraviti na izvršena dejstva. Grozljiva neenakost, moreča revščina, bedne mezde, ponižujoča nezaposlenost, vsesplošna negotovost in strah, vse več depresije, nasilja, umorov in samomorov, vse to nam dokazuje, da je sen EU mutiral v nočno moro EU. Danes, v času razgradnje države blaginje, deluje Slovenija kot država, ki je izgubila vojno. Naša oblast  sodeluje na pogajanjih TISA, torej je zarila nož v hrbet »svojim« državljanom. Sprašujem novoizvoljene parlamentarce, kdo nas predstavlja v pogajanjih TISA in kdo je te ljudi brez soglasja parlamenta poslal v Ženevo? Zakaj naši mediji ne objavijo niti vrstice, zakaj zlovešči molk?

Ne bom čakal odgovora, kajti zame je pomembno, da čim prej in čim več ljudi izve za to peklensko nakano. Pri tem so mi v veliko pomoč razkritja Wikileaksa, ki je vdrl v sistem TISA in 19.  6. 2014 objavil dele strogo zaupne dokumentacije.

Peklenska nakana!

Zamisel TISA se je porodila leta 2012, ko so stekla prva pogajanja. Pobudniki so se imenovali »resnično dobri prijatelji storitev«. Kakšna ganljiva zvestoba! Te »dobre prijatelje« namreč povezuje zgolj pohlep po profitu, ki bi z grobo deregulacijo uničil javne storitve in skupno dobro državljanov, delavcev, kmetov, uporabnikov storitev in okolja. TISA je zgolj podla prevara na način, da se s trgovinskim sporazumom uveljavi profitni interes korporacij nad javnim interesom in naravnimi viri. Poglejmo, kako.

Pobudniki TISA so vplivne organizacije lobistov: »US Coalition of Service Industries (CSI)«, »European Services Forum (ESF)« in »Global Services Coalition (GSC)«. Torej je TISA političen projekt treh lobističnih skupin. Pogajanja TISA potekajo v Ženevi, ki je hkrati sedež WTO, vendar potekajo zunaj okvira GATS. Pobudniki sporazuma TISA so »razočarani nad dolgotrajnostjo« multilateralnih dogovarjanj WTO. Njihova zamisel temelji na »zdravem jedru« 50 držav, ki bi kasneje s političnimi in finančnimi pritiski prisilile preostale države k podpisu sporazuma. To je pot k neofevdalnemu redu in novodobnemu tlačanstvu!

Za vedno privatizirano

Po globalni finančni krizi so države poskušale regulirati ponorele finančne trge. Sporazum TISA pa zahteva, da se vse regulacije umaknejo na raven pred izbruhom. Torej popolna deregulacija financ. Kdo bo reševal naslednjo finančno krizo, ki je na vidiku?

Številne države so po polomiji s privatizacijo energetike, transporta in vodnih virov vrnile te storitve v javni sektor. Po dikciji sporazuma TISA to ne bo več mogoče; kar je privatizirano, bo večno ostalo privatizirano ne glede na odločitve kasnejših generacij in njihovih vlad. Prav tako niso dovoljene nikakršne pravne regulacije teh področij glede okoljskih standardov, kakovosti vode, varovanja potrošnikov ali pa delavskih pravic. Delavci so razdeljeni v dve skupini: v »legalne osebe«, torej osebje  korporacij, in navadne delavce, ki so imenovani »premične naravne osebe« (!?!), ki sicer lahko prečkajo meje, vendar v državi gostiteljici nimajo nikakršnih delavskih pravic. Uvoženi bodo ne glede na brezposelnost istih poklicev v državi gostiteljici. Če to ni totalitarizem! V komunizmu so imeli gulage, v kapitalizmu rastejo slumi. V gulagu si dobil vsaj nekaj čorbe, v slumu ne dobiš ničesar. Celo magnat George Soros je izjavil: »Tržni fundamentalizem ogroža demokracijo bolj kot katerakoli totalitarna ideologija!«

Državljani bi se morali mobilizirati

V sporazumu TISA govorijo o »regulatorni disciplini« držav, kar pomeni, da bo državam odvzeta pravica do suverenega urejanja javnih storitev. V sporazumu TISA je »za potrebe globalnega biznisa« zapovedana prosta izmenjava podatkov. Za kakšne podatke naj bi šlo, lahko le domnevamo.

Rosa Pavanelli, generalna sekretarka svetovne zveze sindikatov javnih storitev (PSI – Public Services International), ki zastopa zaposlene v 150 državah, je že 16. 9. 2013 zapisala: »Ali se vlade niso ničesar naučile iz finančne krize leta 2008? Namesto da bi uvedle strožji nadzor finančnih trgov, sedaj podpirajo pohlep korporacij po razprodaji javnih storitev. Namesto da bi stopile v bran interesov državljanov, se udeležujejo tajnih in nedemokratičnih pogajanj, ki bodo izničila pravice dostopa ljudi do javnih storitev ter omogočila razprodajo skupnih dobrin in naravnih virov. To je grob napad na javni interes, zato moramo mobilizirati državljane, delavce in lokalne skupnosti ter prisiliti vlade, da odstopijo od teh pogajanj!«  Kje so bili takrat naši sindikati in politiki? Zakaj so hinavsko molčali?

Odločitve proti lastnemu ljudstvu

PSI je 28. 4. 2014 objavil poročilo »TISA versus Public Services«. V njem avtorja Scott Sinclair (Kanadski center za politične alternative) in Hadrian Mertins-Kirkwood (Univerza Carleton) opozarjata, da bo TISA povzročila ekonomsko, socialno in okoljsko katastrofo. Obravnava javnih storitev kot blaga na trgu prinaša temeljno spremembo same koncepcije javnih storitev. To je škandal. Kdo bi v demokratični državi na demokratičen način sprejel odločitve proti lastnemu ljudstvu in hkrati zvezal roke pri upravljanju javnih storitev  prihodnjim vladam? Trajni prisilni jopič privatizacije je namenjen tudi vsem novonastalim javnim storitvam, ki jih danes niti ne poznamo.«  Vsekakor je eden izmed vrhuncev TISA, da bo lahko korporacija tožila državo izven običajne jurisdikcije, če bo ta kakorkoli ogrožala njene pravice do neomejene privatizacije javnih storitev. Drža države naj bi bila zgolj »kompetitivno nevtralna«. Izraz, da te kap!

Molk vodi nazaj v fevdalizem!

Rosa Pavanelli je isti dan v imenu PSI in 340 večjih organizacij civilne družbe sporočila:  »Javne storitve so vitalnega pomena za skupnost, zato jih ne smemo prepustiti korporacijam. Zahtevamo transparentnost! Čas je, da mediji osvetlijo, kaj se dogaja v tajnosti. Čas je za demokracijo po meri ljudi!« Isti dan so bili organizirani protesti v številnih državah, med njimi v Švici, na Japonskem, Indiji, na Nizozemskem, v Belgiji, Avstriji, Angliji, Avstraliji in Kolumbiji. Naši sindikati in politiki so molčali in v medijih ni bilo najti niti omembe.

Pogajanja TISA v Ženevi se nadaljujejo.

Ne pozabimo, da je rok za podpis sporazuma leto 2014! En sam podpis bo uničil prihodnost državljanov Slovenije. Ali boste z molkom izbrali status tlačana v novem fevdalnem redu? Takrat bo prepozno, prepozno za karkoli!

Zaradi vsega zgoraj navedenega Vas pozivamo, da podpišete to peticijo, ki jo bomo poslali Vladi RS, Državnemu Zboru RS, Državnemu Svetu RS, Predsedniku države RS, Evropski Komisiji, Evropskemu parlamentu ter Evropskemu svetu z zahtevo, da Slovenija ne podpiše tega sporazuma.

Člani Upravnega Odbora mednarodne  okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green

PETICIJO SMO POSLALI:

PREDSEDNIKU VLADE RS,

PREDSEDNIKU DRŽAVE RS,

VLADI RS,

PREDSEDNIKU VLADE RS,

DRŽAVNEMU ZBORU RS,

DRŽAVNEMU SVETU RS,

POSLANSKIM SKUPINAM DZ RS,

MINISTRICI ZA OKOLJE IN PROSTOR,

VARUJINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC,

EU KOMISIJI,

EU PARLAMENTU,

SVETU EU,

SLOVENSKIM POSLANCEM V EU PARLAMENTU

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI,

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!
– AAG je okoljska NVO in deluje v JAVNEM INTERESU, 

brez državnih subvencij – Podprite naše deloPredogled slike

TABORIŠČE SLOVENIJA–ŽICA NA MEJI

Slika


Andrej - žica

Taborišče Slovenija

pet, 11.12.2015, 09:00

Taborišče Slovenija
Za ceno žice na meji in njenega postavljanja (in upajmo čimprejšnje demontaže) bi storili že marsikaj veliko bolj humanega.

 

Kolpe se spominjam iz idiličnih poletnih taborjenj in čofotanju v topli vodi. Kaže, da bo vse zelo kmalu obdano z bodočo žico. Boste vladne uradnice »upravnika taborišča« še poslale otroke v Center šolskih in obšolskih dejavnosti v Gornje Radence na Kolpi, če se bodo namesto ob Kolpi lahko sprehajali ob bodeči žici? Kakšno škodo bo ta bodeča žica naredila lokalnemu prebivalstvu ob Kolpi, verjetno ni nihče vprašal v Ljubljani, kjer vedno razmišljajo »centralistično«. Za turizem so storili že dovolj, če so zapisali »I feel sLOVEnia«. Auuuu …

Tudi Bambi pije vodo, mar ne? Koliko živali se bo ranilo in se bodo zapletle v žice ter poginile v mukah, ni očitno razmišljal nihče. Pogrešam glas domoljubnih naravoljubov. Pa so to očitno samo na svojih vikendih v TNP? Pričakoval sem bolj humano in modro rešitev trenutnih globalnih problemov.

Take odločitve o postavitvi žice bi pričakoval od plemenitega ali od univerzalnega politika, ki ne ve niti, kam se postavi pralni stroj. Ko pa to stori nekdo, ki je vse svoje življenje predaval na pravni fakulteti in je morda tudi že obiskal kakšen spomenik, kot je Auschwitz, postaja pa zadeva skrajno skrb vzbujajoča. Je bila ta odločitev sprejeta iz obupa ali ob temeljitem premisleku?

Kaj žica sploh lahko prepreči?

Sramotno je zavajanje, da bo taka žica preprečila tavanje in stampedo beguncev v hladne valove rek. Dejansko, če bo nekdo zabredel v reko ponoči, ga bo množica za njim potisnila ob žično ograjo. Če pa bodo ljudi vodili tihotapci, bo dobro poskrbljeno tudi za klešče, s katerimi prestrižeš tri žice in prehod je prost. Čez žico se da tudi, če čeznjo vržeš volneno odejo, vsaj tako so nas učili v JLA. Torej kakšna je korist od žične ograje, razen da se delamo butce in nabiramo populistične volilne glasove?

Med vojno tudi takratnim ilegalcem žica ni preprečila prehajanja v Ljubljano in iz nje. Tragično pa je, da uporabljamo enaka sredstva, kot jih je takrat okupator, in to samo zato, ker bolje od Madžarov ne znamo. Za ceno žice in njenega postavljanja (in upajmo čimprejšnje demontaže) bi storili že marsikaj mnogo bolj humanega in koristnega.

S frontalnimi linijami so se tako borili pred sto leti na Soški fronti. Danes je vojskovanje globalno; ni več front in ni več varnih v zaledju, kar je pokazal tudi Pariz in vsi napadi pred njim. Če se zravsata dva mulca, učitelj vpraša, kdo je prvi začel. Po tej logiki so začeli Mezopotamci, Perzijci, Aleksander Veliki, Grki, Rimljani, križarji pa nadaljevali Turki, pozneje Angleži, ne pozabimo na Sadama in povračila koalicije, ki je uničila stabilnost v regiji. V Siriji že v zadnjih štirih letih testirajo orožje vsi.

Teroristi niso nič novega. Tako so se odcepljali na Irskem in v Španiji, dokler niso spoznali, da z nasiljem ne gre. Mučeniki, ki so se pripravljeni razstreliti na tržnici, so kot kamikaze, samo brez letala in z manjšo količino brizantnih snovi. Tudi včasih so se prostovoljci šli bojevat v Španijo, kot danes hodijo v Sirijo muslimani od povsod. Prvi »upravnik« obljublja nadaljnje že pripravljene korake.

Kaj bo naslednja stopnja zaščite po žičnih ograjah? Morda strelski jarki ali minska polja?

Naša »uprava« si je zgled poiskala na Madžarskem. Če jim je tako všeč bodeča žica, zakaj pa niso prevzeli tudi izvrsten madžarski cestninski sistem. Res je, bolj spominja na »Cesarjeva nova oblačila«; poveš registrsko številko na zadnjem Petrolu, plačaš cestnino in dobiš račun. Kako učinkovito deluje nadzor, ne vem. Vem pa zagotovo, da ni polepljenih stekel, da ni treba praskati odsluženih vinjet in da je sistem precej cenejši; pa ne samo zaradi prihranka etiket, ampak tudi zaradi verjetno nepotrebnih kontrolnih patrulj – in ni ponarejanja vinjet, ker jih ni.

Madžarom je bolj kot bodoča žica pomagal dogovor s Hrvati, da so ti transporte preusmerili na slovensko mejo. Nemci uvajajo kvote in bodo vračali transporte beguncev nazaj. Kaj pa če bi Nemci organizirali prevoz, kot so ga včasih, in ne bi mučili množice z žičnimi ovirami in peš kot pred 2000 leti.

Problem rešiti pri izvoru

Kakorkoli je bil krvav in nasilen dogodek v Parizu, nam daje vedeti, da je tako dejanje plod popolnega prepričanja akterjev, in so za tak učinek potrebne zelo majhne investicije. Oprema na črnem trgu verjetno stane le nekaj stotakov. Fanatizem je mogoče privzgojiti, prav tako nasilništvo in brutalnost. Ena zelo »dobra« oblika take vzgoje so računalniške igre. Večletno igranje takih iger lahko izkrivi osebnost in oblikuje psihopata, ki kjerkoli na svetu, tudi v ameriški šoli ali na Norveškem, odigra svojo igro mrtvaškega plesa. Gledano strateško po Sun Cuju (Umetnost vojne) je bil napad zelo uspešen, saj je z majhnim vložkom nasprotniku povzročil zelo veliko škodo.

To je, kot da bi uporabil zobotrebec in bi zbadali soseda, ta pa bi za vsak vbod na nas vrgel voz drv; ne glede kako velik gozd bi imel, je nesorazmerje stroškov tako veliko, da bi kmalu ostal brez vsega gozda. Govorimo o milijardah dolarjev, ki jih bomo spet vložili v svetovni uničevalni vojaški stroj. Spet bo zagon dobilo maščevanje in spet se je začel nov ciklus nasilja in uničevanja. Najlepše pri vsem tem je, da imajo vsi velik vojaški strategi sedaj sirski vojaški poligon, brez vseh omejitev, in da nihče ne bo oporekal porabi denarja, ker se pač vsi bojimo za svoje lastne ritke.

Tudi izum dronov je dvorezen meč. Po eni strani se elegantno izognemo domačim žrtvam, po drugi strani pa zelo verjetno spodbudi obup in fanatično maščevanje ljudi, ki so jim v zaradi napačne informacije s terena, napake v komunikaciji ali tehniki, razstrelil hišo, šolo ali bolnišnico. Kar se je dogajalo, se dogaja in se bo dogajalo. Droni so tudi zmotljivi in zavedeni, kot je prikazano v tisti legendarni TV-reklami za časopis The Guardian, kjer iz treh različnih točk gledanja vidimo popolnoma drugačno zgodbo.

Dejstvo je, da obstaja konflikt in različni interesi in da zelo verjetno ni edini razlog verski fanatizem, ampak ekonomija sile, kjer se bije boj za prevlado na ozemlju, pod katerim je še nekaj vse bolj iskanih zadnjih kapelj nafte.

Razseljevanje celih držav ni rešitev za reševanje konflikta. Problem je treba rešiti na izviru, ne pa v njegovi delti, kjer je precej širši. Koliko ljudi se bo moralo učiti drugih jezikov, kakšne bodo travme ljudi, ki so bili potegnjeni iz svojih socialnih okolij? Koliko bo ekstremizma in povečanega kriminala? Težava bodo nezadovoljne množice in povečevanja nacionalizmov. Kakšno ceno bo na koncu plačala Evropa? Pametni »upravniki« predvidijo dogodke in so nanje pripravljeni.

Nikoli še nismo bili zgodba o uspehu, ampak vsaj taborišče – razen Piskra, Ljubelja, Teharja, Kiričevega, Begunj in še katerega – nismo bili.

Dobro taborišče mora imeti urejeno tudi preskrbo, ki bi v času porajajočih se novih mej in ograj in pričakovanih dolgih kolon na mejah, če bodo sploh še odprte, zelo oteženo.

Oskrbo bo v prihajajočih časih mogoče zagotoviti samo na temelju samooskrbe in ne samo kot reklamni slogan »domače slovensko – zelo verjetno tujega izvora«, kar se zdaj lahko kupi v že čisto tujih trgovinah. Žica nas ne bo rešila, svet je med tem že davno na optičnih in brezžičnih komunikacijah. Komunikacija med sosedi, pokrajinami, državami in celinami je lahko rešitev problema, gotovo pa ni rešitev vojaška akcija in uničenje vse infrastrukture, kamor se begunci sploh ne bodo mogli vrniti.

Bodimo modri in strpni. Slovenci smo bili že večkrat begunci in to lahko tudi zelo hitro spet postanemo. To ni nikoli prijetna izkušnja.

 

Taborišče Slovenija

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI,

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!
– AAG je okoljska NVO in deluje v JAVNEM INTERESU, 

brez državnih subvencij – Podprite naše deloPredogled slike

HRAST št.3/2015 – Spletni časopis Alpe Adria Green org.


Pariz

HRAST št.3/2015 – Spletni časopis Alpe Adria Green org.

Zahteva za umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja

Pri oblikovanju zahteve za umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja smo se osredotočili le na dve bistveni predlagani spremembi, pred tem pa smo preko naših članov, ki delujejo tudi v drugih organizacijah podali tudi…

 prenosPrikaži objavo

 

 

Alpe Adria Green ima svojega predstavnika v svetu TNP

Slika ni prikazana Prikaži objavo

 

AAG stranka v postopku pri pridobivanju OVD–ACRONI

Slika ni prikazana Prikaži objavo

 

Pariški konferenci na rob

“Pustimo fosilna goriva v zemlji in se naučimo živeti brez njih”, je preprost princip, ki nas lahko vodi iz sedanjega labirinta podnebnih sprememb, ki smo ga zgradili z fosilnimi gorivi. Če želimo rešiti problem, bi morali izruvati korenine problema.…  Paris 2015 - 1,5stPrikaži objavo

 

Gostje oddaje na TV 3 ob Pariški konferenci

Božo Dukić: Spremljal sem vaš nastop in imam seveda naslednji napisani komentar, kar bo verjetno lahko izkoristil Borut Hočevar pri ustvarjanju svojega novinarskega prispevka. Sam delujem k….

Prikaži objavo


Tudi letos AAG organizira javno glasovanje za ” ČRNO LISTO 2015″, glasujete lahko do 20.12.2015

 

GLASOVANJE “ČRNA LISTA AAG -2015”  – Prikaži objavo

 

Škedenjska železarna je dolgoletna onesnaževalka zraka na Tržaškem.

Škedenjska železarna je glavna onesnaževalka na Tržaškem;izpusti so nad mejo dovoljenih, v njih so našli tudi kancerogene…

 Prikaži objavo


Papir servisu zavrnili okoljevarstveno soglasje

 

Agencija za okolje po poldrugem letu odločila v prid Vevčanov, ne prebiralca odpadkov. Janez Petkovšek, Ljubljana sob, 21.11.2015 Ljubljana – Alpe Adria Green, Ribiška zveza Slovenije, Ribiška družina Vevče in pet stanovalcev, ki imajo status stranskih…

Slika ni prikazana Prikaži objavo

PROBLEMATIKA CELJSKE KOTLINE – Sestanek z ministrico Ireno Majcen MOP pri Varuhinji 20.10.2015

Seznaniti vas želimo z nekaj dejstvi in izraziti vam želimo stališče do vašega podcenjevalnega odnosa do ogrožanja okolja in zdravja ljudi. Vaše odklanjanje sodelovanja s civilno družbo, ki se že vrsto let borimo za Ustavno…

ministrica MOPPrikaži objavo

 

ZELENI LIST 2015

Alpe Adia Green tudi letos nadaljuje z akcijo “ZELENI LIST”. Z to akcijo želimo v Sloveniji vsako leto izbrati najbolj ekološko podjetje v tekočem letu. V akciji lahko sodelujete tudi vi. V kolikor vam ni težko, bi vas prosili, če lahko izpolnite spodnji obrazec. Le nekaj minutk vam bo vzelo:V imenu zdrave prihodnosti naših otrok se Vam AAG zahvaljuje za sodelovanje!

Rezultate bomo objavili konec meseca decembra 2015.

Slika ni prikazana Prikaži objavo

 

EKO PATRULJA AAG 19.10.2015:

TUDI ZA ODSTRELJENO DIVJAD BI MORALI IMETI VSAJ MALCE SPOŠTOVANJA, NE PA DA JO BREZVESTNEŽI PREVAŽAJO, KOT ODPADEK!!!

Slika ni prikazana

 

Slika ni prikazana Slika ni prikazana

Prikaži objavo

 

Tudi v AAG smo se pridružili globalnim protestom, ki so potekali 10. oktobra v Ljubljani, Mariboru, Kopru in Trbovljah.

Na protestih smo zahtevali večjo odzivnost slovenske Vlade in državnega zbora, saj je doslej vprašanjem trgovinskih sporazumov namenila premalo pozornosti. Neodzivnost je še posebej zaskrbljujoča v primeru sporazuma s Kanado (CETA), ki je v celoti objavljen že eno leto in bodo v pričetku prihodnjega leta o njem tudi odločali v Evropskem parlamentu ter Svetu EU.

Zaradi nejasnosti kdaj bosta EU in ZDA objavila končno fazo podpisa škodljivega trgovinskega sporazuma TISA, smo se v AAG odločili, da nadaljujemo …

Slika ni prikazana Prikaži objavo

 

 

Je energija, ki bo vedno stala toliko kot danes: nič

Božo Dukić – Predsednik komisije za energetiko pri AAG in tajnik ZENS: »Nekoč smo govorili o alternativnih virih. Izraz smo kasneje nadomestili z bolj ustreznim: OVE in URE. Zdaj pogosto poslušamo o trajnostni energiji. Spet leporečje in demagogija. Reče…

Slika ni prikazana Prikaži objavo

 

 

AAG izvedel z učenci meritve kakovosti zraka

V sklopu koprskega Evropskega tedna mobilnosti je AAG v sodelovanju z Mestno občino Koper med 16. in 18. septembrom izvedel primerjalne meritve kakovosti zraka z učenci OŠ Vižmarje Brod. Prvo meritev kakovosti zraka smo izvedli ob 11 uri pri vhodu v jamo…

Slika ni prikazana  Prikaži objavo

 

 

VABILO NA PREDAVANJE O PLINSKIH TERMINALIH

V AAG organizirali Predavanje o plinskih terminalih Z DIAPOZITIVI v sklopu TEDENA MOBILNOSTI v občini Koper 19. september 2015 ob 18 uri , Dom sindikatov, Koper Predaval bo g.Franci Malečkar Plinski terminali v Tržaškem zalivu – desetletje…

Slika ni prikazana Prikaži objavo

 

 

Na Eko sklad letijo očitki o prireditvi razpisa za vodenje mreže Ensvet točno določenemu ponudniku

Marjeta Kralj 28. avgust 2015 28. avgust 2015 0:00 Eko sklad išče novega organizatorja javne mreže energetskih svetovalcev Ensvet. Toda z vseh stra…

Slika ni prikazana Prikaži objavo

Odpadne vode bi se stekale v Kopico ali Ledavo

Majda Horvat: Pritožujeta se E-Forum, Društvo za energetsko ekonomijo in ekologijo, in mednarodni okoljski center Alpe Adria Green Pred kratkim je začel teči dvomesečni rok, v katerem mora Ministrstvo za okolje in prostor odločiti o pritožbi na…

Slika ni prikazana Prikaži objavo

 

 

Četrtina okoljskih subvencij gre za fosilna goriva

Slika ni prikazana Prikaži objavo

 

Fotoreportaža EKOPATRULJE AAG – TNP–nova cesta od Planine Jezero in Planino v Lazu

V sredo 12.08.2015 je na rednem obhodu EKOPATRULJA AAG odkrila novo cesto na bivši planinski poti med planino Jezero in planino v Lazu. Po prvih informacijah so za gradnjo le te imeli dovoljenje, vendar pa to še preverjamo pri ustreznih službah in…

Slika ni prikazana Prikaži objavo

 

 

Fotoreportaža–EKOPATRULJA AAG NA SAVI DOLINKI

AAG izvajajo EKO-PATRULJO, kvalitete vode na SAVI DOLINKI. S pomočjo TRIKALNALNEGA MULTIMETRA PODJETJA WTW, izvajamo meritve parametrov kvalitete vode na reki. Merimo naslednje parametre:– pH,– raztopljeni kisik,– prevodnost Istočasno vzamemo…

Slika ni prikazana Prikaži objavo

 

 

Zahteva po odstranitvi odpadkov iz marine v Miljah

Radio koper 12.8.2015 – Špela Lenardič Tržaški okoljevarstveniki so te dni ponovno opozorili na obsežno onesnaženo območje ob obali. Na občini Milje zagotavljajo, da so odpadki varno shranjeni. Že vse od začetka gradnje tamkajšnje marine San Rocco leta…

Slika ni prikazana Prikaži objavo

 

 

CELOTNO OKOLJSKO POROČILO ZA PODROČJE CELJSKE KOTLINE

AAG objavlja povzetek in celotno okoljsko poročilo poljskega podjetja Environ, ki kaže, da je za okolje in zdravje ljudi v Celju nevarna tudi nova cinkarna – analize na štirih lokacijah Cinkarne Celje so namreč najvišje koncentracije strupenih snovi…

Slika ni prikazana Prikaži objavo

 

 

Območje Cinkarne Celje je močno onesnaženo z arzenom, kadmijem, kobaltom in svincem

Rezultati analize nekajkrat presegajo kritične vrednosti Celje – MMC RTV SLO/STA Okoljsko poročilo poljskega podjetja Environ, ki ga je lani naročila Cinkarna Celje, kaže, da so tudi na novi lokaciji Cinkarne v tleh in vodi prisotne izjemno visoke…

Slika ni prikazana Prikaži objavo

 

 

Štiri tožbe proti Sloveniji zaradi kršitve okoljske zakonodaje, v dveh primerih tudi zahteve po visokih denarnih kaznih

Marjeta Kralj 7. avgust 2015 7. avgust 2015 9:04 Evropska komisija zgolj na področju okolja in prostora proti Sloveniji vodi že 30 postopkov (morebitnih) kršitev evropske zakonodaje. V štirih primerih našo državo že toži pred sodiščem EU, v dveh tožbah…

Slika ni prikazana Prikaži objavo

 

 

AAG IZVAJA MERITVE KVALITETE VODE

Ročni merilec

S pomočjo TRIKALNALNEGA MULTIMETRA PODJETJA WTW, izvajamo meritve parametrov kvalitete vode (na morju, rekah, jezerih in drugod)…

Prikaži objavo

AAG IZVAJA MERITVE KVALITETE  ZRAKA

MERJENJE KAKOVOSTI ZRAKA

Alpe Adria Green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z Cerex Hound prenosnim multi-analizatorjem

Prikaži objavo

ŠE DO KONCA LETA SE LAHKO ODLOČITE KOMU BOSTE NAMENILI 0,5% DOHODNINE ZA 2015, NAMESTO DRŽAVI

za prihodnost naših otok - dohodnina1

V KOLIKOR SE ODLOČITE DA BOSTE TO NAMENILI Alpe Adria Green ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK KLIKNIKE NA POVEZAVO: https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

 

AAG je nevladna mednarodna okoljevarstvena organizacija in deluje brez državnih subvencij –  Naše delo lahko podprete tudi z DONACIJO:

Predogled slike

International Environmental Centre AAG

International Environmental Centre Alpe Adria Green – international organization for the protection of the environment and nature, Slovenia, Croatia, Italy, Serbia, Vojvodina, Kosovo, Macedonia, Bosnia and Herzegovina;
In Slovenia, we operate as a society in the public interest for the protection of the environment and protection of nature;
Posst address: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU;
Office: c. Borisa Kidiča 37a, Slovenjski Javornik, Jesenice, Slovenija, EU
e-mail: info@alpeadriagreen.com; Website:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/;
bank a.No: SI56 9067 2000 0636 284, Registration No.:1173120000, Tax No: 78020239. 

Zahteva za umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja


Pri oblikovanju zahteve za umik predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja smo se osredotočili le na dve bistveni predlagani spremembi, pred tem pa smo preko naših članov, ki delujejo tudi v drugih organizacijah podali tudi predlog za izboljšanje obstoječega sistema izdajanja okoljevarstvenih dovoljenj s hkratnim zmanjšanjem časa upravnega postopka do gradbenega dovoljenja in zmanjšanja rizika za investitorja, ki pa je bil s strani pripravljavca zakona ingnoriran.

Z javno razgrnjenim osnutkom sprememb je bila predlagana sprememba 69. člena (ter po analogiji tudi 82. in 86. člena), in sicer tako, da je začetek obratovanja naprave mogoč le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Naši člani so skupno z drugimi, predstavili dva zelo pomembna razloga proti tovrstni spremembi, ki na kratko povzemamo:

1. Obstaja realna nevarnost, da novi objekti ne bodo zgrajeni v skladu z okoljevarstveno zakonodajo, saj tega nihče ne bo preverjal v postopkih do izdaje gradbenega dovoljenja; to se bo ugotovilo šele tik pred obratovanjem. Nedvomno bo prihajalo do situacij, ko se bo za že zgrajen objekt ugotovilo, da ne izpolnjuje okoljevarstvenih zahtev, hkrati pa izgradnja običajno pomeni začetek odplačevanja kreditov in ostalih prispevkov, kar pa v veliko primerih ne bo možno, če investitor pogojev za obratovanje (pravnomočni OVD) ne bo imel. Investitorji bodo imeli s tem večjo gospodarsko škodo, saj so stroški dokumentacije bistveno manjši kot stroški gradnje.

2.

· Direktiva 2010/75/EU (IED) v 24.členu določa, da države članice zagotovijo, da dobi prizadeta javnost zgodnje in učinkovito možnost sodelovanja v postopkih izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za novo napravo, za izdajo dovoljenja za večjo spremembo naprave,…. Predlagana sprememba 69. člena ZVO-1, ki določa, da mora naprava pridobiti pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje pred začetkom obratovanja, to je po izdaji gradbenega dovoljenja in po izgradnji objekta ter montaži vse tehnološke opreme, pomeni, da ne govorimo več o zgodnji fazi projekta, ampak o najkasnejši možni fazi projekta oz. že izvršenemu dejstvu. Ocenjujemo, da je predlagana sprememba 69. člena v popolnem nasprotju z navedeno zahtevo Direktive in posledično tudi v nasprotju z Aarhunško konvencijo.

· Direktiva 2012/18/EU (SEVESO III) v 15.členu določa, da države članice zagotovijo, da dobi prizadeta javnost zgodnje in učinkovito možnost sodelovanja v postopkih izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za novo napravo, za izdajo dovoljenja za večjo spremembo naprave,…. Predlagana sprememba 86. člena ZVO-1, ki določa, da mora naprava pridobiti pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje pred začetkom obratovanja, to je po izdaji gradbenega dovoljenja in po izgradnji objekta ter montaži vse tehnološke opreme, pomeni, da ne govorimo več o zgodnji fazi projekta, ampak o najkasnejši možni fazi projekta oz. že izvršenemu dejstvu. Ocenjujemo, da je predlagana sprememba 86. člena v popolnem nasprotju z navedeno zahtevo Direktive in posledično tudi v nasprotju z Aarhunško konvencijo o sodelovanju javnosti v najzgodnejši fazi projekta.

V našem mnenju k razgrnjenemu osnutku smo preko svojih članov, predlagali spremembo in sicer tako, da bi se gradbeno dovoljenje lahko izdalo po dokončnosti okoljevarstvenega dovoljenja ali dokončnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, začetek obratovanja naprave pa je mogoč le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali pravnomočnosti odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

Na usklajevalnem sestanku z go. Tanjo Bolte in g. Dušanom Pichlerjem je bilo poleg skupne ugotovitve, da je razlog, ki smo ga navedli (da bodo zgrajeni objekti, za katere se bo post festum ugotavljalo, da niso okoljsko sprejemljivi), realno zelo problematičen (tako za investitorje, kot za sam postopek in javnost), prišli tudi do ugotovitve, da je trenutno v spreminjanju tudi gradbeni zakon (GZ) in da je v prihodnjem letu predvidena sprememba ZVO (ZVO-2).

Trenutna sprememba ZVO posega v določila, ki se nanašajo na okoljevarstveno dovoljenje (69., 82., 86 čl.) o navedeni problematiki razpravlja in najde skupna rešitev, ki bo ugodna tako za investitorje (ne bo prinašala rizika zgrajenega objekta, ki ne more obratovati), kot za upravne organe in NVO, ki zastopajo javnost. (se razmisli in določi, kdaj je najprimerneje, da se od investitorja zahteva, da dokaže skladnost (načrtovanega) posega/objekta z okoljsko zakonodajo (z OVD).

V AAG zato zahtevamo, da se ta predlog Zakona MOP odnosno Vlada RS umakne iz postopka sprejemanja ter sestavi skupno z strokovno in laično javnostjo, tak osnutek, ki bo skladen z EU zakonodajo in Aarhunško konvencijo!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

 

Poslano po e-pošti:

· Kabinet predsednika vlade

· Vlada RS

· Ministrica za okolje in prostor (ga) Irena Majcen

· Predsednik DZ RS g. Milan Brglez

· Predsednik DS RS g. MITJA BERVAR

· Vse poslanske skupine v DZ RS ga.Monika Gregorič

· DZ RS Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor g.Igor Zorčič

· Varuhinja človekovih pravic (ga) Vlasta Nussdorfer

· EU poslanci

· EU komisar za okolje g. Karmenu Vella

· Mediji

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI,

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!
– AAG je okoljska NVO in deluje v JAVNEM INTERESU, 

brez državnih subvencij – Podprite naše deloPredogled slike