Odločitev ARSO: Bodo zmagali Vevčani ali Papir servis?


ARSO vsem strankam v postopku poslal dopis, naj se še zadnjič izrečejo o vseh okoliščinah, pomembnih za odločbo.

Janez Petkovšek, Delo

Odločitev ARSO: Bodo zmagali Vevčani ali Papir servis?

Stanovalci Vevške 48 in 50 so dali ponovno vedeti, da se jim zdi edina primerna pot za tovornjake do načrtovane predelovalnice odpakov v Vevčah nova cesta od Litijske do križišča z Zaloško in Zadobrovško cesto, za katero pa vsi vedo, da je še ni in da je še dolgo ne bo. Foto: Ljubo Vukelič /Delo

Ljubljana – Agencija za okolje je tik pred tem, da dokončno odloči, ali podjetje Papir servis izpolnjuje vse pogoje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za sortirnico odpadkov na območju tiskarne Set v Vevčah ali ne. Vsem strankam v postopku je namreč nedavno poslala dopis, naj se nemudoma še zadnjič izrečejo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izdajo odločbe.
Hkrati je ARSO dal vedeti, da bo v primeru neodziva postopek nadaljeval in odločil na podlagi razpoložljive dokumentacije. In dobil je številne odzive.
Morda reakcija sploh ne bi bila tako burna in konkretna, če ne bi pooblaščenec podjetja Papir servis, to je E-net okolje, ki je zanj izdelal »Poročilo o vplivih na okolje za izvajanje dejavnosti predelave odpadkov Papir servisa na Vevški 52«, v svojem odzivu predlagal gradnjo protihrupnih ograj ob stanovanjskih objektih pred ozkim vhodom v predvideno predelovalnico odpadkov.
Okoljevarstvena organizacija Alpe-Adria Green je v novem dopisu agenciji za okolje pojasnila, da ni spremenila odklonilnega mnenja do izdaje OVS Papir servisu. Še enkrat je opozorila, da gre za komunalno dejavnost, ki jo želi to podjetje umestiti na poplavno območje, ki je komunalno neopremljeno, je v neposredni bližini reke Ljubljanice, potoka Stara voda, kjer se razmnožujejo ribe, stanovanjskega naselja Vevče, v bližini pa so tudi vevški vrtec, osnovna šola in zdravstveni dom.

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI, ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

AAG je okoljska NVO in deluje v JAVNEM INTERESU brez državnih subvencij – Podprite naše delo

Predogled slike

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.