Odpadne vode bi se stekale v Kopico ali Ledavo


avtor: Majda Horvat

Pritožujeta se E-Forum, Društvo za energetsko ekonomijo in ekologijo, in mednarodni okoljski center Alpe Adria Green

Pred kratkim je začel teči dvomesečni rok, v katerem mora Ministrstvo za okolje in prostor odločiti o pritožbi na okoljevarstveno dovoljenja (OVD), ki ga je za delovanje nove Centralne plinske postaje v Petišovcih podjetju Petrol Geoterm izdala agencija za okolje ARSO. Pritožili sta se dve organizaciji, ki sta dobili status stranskega udeleženca v postopku, nevladna organizacija E-Forum, Društvo za energetsko ekonomijo in ekologijo, in   mednarodni okoljski center Alpe Adria Green. Petrol Geoterm je na pritožbi podal na pristojno ministrstvo tudi svojo razjasnitev.
Kot smo že poročali, E-forum v svoji pritožbi ugotavlja, da je vplivno območje naprave, za katero je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje, ugotovljeno nepravilno vsaj iz dveh razlogov, in sicer v vplivno območje niso zajete površine parcel, po katerih so predvidene dostopne transportne poti in po katerih bodo prevažali tudi nevarne snovi, prav tako pa vanj niso zajete konkretne vrtine, iz katerih bodo pridobivali plin. Okoljevarstveno dovoljenje namreč nima smisla brez delovanja teh vrtin za pridobivanje surovine. Prav tako oporekajo temu, da bi okoljevarstveno dovoljenje pridobil Petrol Geoterm, saj ni lastnik niti uporabnik zemljišč, na katerih potekata pridobivanje in transport surovin za delovanje naprave.  Menijo, da gre pri tem za izigravanje okoljske zakonodaje na način deljenja enovitega tehnološkega ozemeljskega procesa na več pravnih oseb z namenom izmikanja predpisom.
Nevladna organizacija Alpe Adria Green (AAG) v svoji pritožbi navaja številne razloge, s katerimi v celoti zavrača izdano okoljevarstveno dovoljenje. Trdijo, da je naprava tehnološko nepopolna in brez svoje čistilne naprave, s tem pa bo povzročila prevelike spremembe pri naravnih in bivalnih vrednotah okoliških prebivalcev in ogrožala njihovo zdravje. Trdijo tudi, da je delovanje naprave N1 zasnovano tako, da bo v njej z ločevanjem plina in kapljevin potekalo nadaljevanje postopka frakturiranja, katerega del je prav ločevanje plina in kapljevin. V tem vidijo poskus prevare, saj naprava očitno ne bi delovala samo za čiščenje neželenih plinov iz plinske mešanice. Prav tako poudarjajo strožje zahteve glede emisij snovi v vodi.  Pravijo, da izjava ČN Lendava, ki naj bi čistila odpadne vode, ki bi nastajale z delovanjem plinske rafinerije, ni dovolj za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, v celoti in potencialno pa bo imela naprava prevelik vpliv na vodni ekosistem. Prav tako pri AAG zahtevajo dodatno preučitev skladnosti načrtovane naprave v povezavi z obstoječimi napravami, ki odvajajo vodo v vodotoka Kopica in Ledava, to pa sta ČN Lendava in IČN Nafta Petrochem. Prek teh dveh naprav bi bil namreč  mogoč način odvajanja in čiščenja industrijskih odpadnih vod iz nove centralne plinske postaje. Menijo namreč, da predviden način odvajanja in čiščenja odpadnih industrijskih vod ni dovolj utemeljen, in opozarjajo, da je Ledava drstišče rib iz reke Mure, ki pa je pod zaščito Nature 2000.
AAG spomni tudi na to, da je EU z zeleno energijo, ki je nadomestila zemeljski plin, zmanjšala uporabo fosilnih goriv v letu 2013 za 30 odstotkov in da je skoraj polovica članic zmanjšala porabo zemeljskega plina vsaj za sedem odstotkov. V Sloveniji pa bi ga s to napravo povečali. Zoper pridobivanje plina s postopkom frakturiranja pa se je s potrebno večino že opredelil tudi Evropski parlament, do pritiskov plinskih in naftnih lobijev, ki zagovarjajo fracking, pa je oster tudi slovenski poslanec v Evropskem parlamentu Ivo Vajgl.

Preberi tudi: KAKO NEVARNA JE METODA, S KATERO BI PRIDOBIVALI PLIN V PREKMURJU?

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI, ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

AAG je okoljska NVO in deluje v JAVNEM INTERESU brez državnih subvencij – Podprite naše delo

Predogled slike