Založani so Mercator prijavili inšpektorjem


 Janez Petkovšek – Delo

V lokalnem društvu menijo, da zgorele hladilnice rušijo na črno.

Založani so Mercator prijavili inšpektorjem

Gradbeni stroji pred pogoriščem Mercatorjevih hladilnic v Zalogu. Foto: Igor Zaplatil/Delo

Ljubljana – V četrtek, takoj ko je Rematom začel rušiti v požaru uničene Mercatorjeve hladilnice v Zalogu, je Minka Jerebič, predsednica Združenja krajanov Sp. Kašelj-Podgrad-Zalog, inšpekciji za energetiko in rudarstvo ter zdravstveni in gradbeni inšpekciji prijavila sum nedovoljenega posega. Trdi, da ne Mercator ne Rematom nimata ustreznih dokumentov za rušenje ter odstranitev gradbenih ostankov in azbestne kritine. O delih nista obvestila niti krajanov. Pisala je še organizaciji Alpe Adria Green, od vseh pa pričakuje, da bodo ukrepali. V četrtek in včeraj smo na terenu videli nekaj gradbenih strojev, delavcev, ki bi kaj počeli, pa ne.

Sanacija pogorišča Mercatorjevih skladišč oziroma hladilnic v Zalogu se začenja danes. Vsa potrebna dela bo izvedlo podjetje Rematom, trajala pa naj bi predvidoma dva meseca. Zapore cest in obvozi niso predvideni.

To je bistvo odgovora, ki smo ga prejeli iz vodstva poslovnega sistema Mercator. Zagotovili so tudi, da bodo vsa dela izvedena skladno z odločbo gradbenega inšpektorja, ki jo je izdal 14. julija, in da bodo spoštovali predpise s področja omejevanja emisij delcev z gradbišč in emisij hrupa v naravno okolje.

Zaskrbljeni Založani

Minka Jerebič, predsednica sveta ČS Polje in predsednica društva Združenja krajanov Sp. Kašelj-Podgrad-Zalog, se je zaradi domnevne neodzivnosti Mercatorja oziroma neposredovanja zahtevanih podatkov v zvezi s posledicami požara, nevarnostmi in sanacijo pogorišča obrnila celo na varuhinjo človekovih pravic Vlasto Nussdorfer.

Zapisala je, da je sredi maja v Zalogu zagorela Mercatorjeva hladilnica in da so bili tam objekti z azbestnimi ploščami, ki so ob požaru leteli na okoliške hiše, vrtove, njive in travnike. Zato je društvo, ki je prej delovalo kot civilna družba, od Mercatorja zahtevalo informacije, ali je varno uživanje hrane in vode s tega območja. Pisali so tudi na Nacionalni inštitut za varovanje zdravja, ki jim je takoj odgovoril in pojasnil, kako nevarne za zdravje so lahko posledice takšnega požara.

Nezaupljivost

Ker jim je Mercator ves čas zatrjeval, da zanje delajo analize in meritve ter da na rezultate še čakajo, so bili člani društva na sestanku, ki je bil 30. julija, presenečeni, ko so zvedeli, da meritev sploh ni bilo. Tam so jim Mercatorjevi predstavniki le rekli, da je okoljski inšpektor presodil, da jih ni treba izvesti. Jerebičeva je zvedela, »da ima Mercator druge dokumente, ki govore o tem, da med požarom niso bili onesnaženi ne okolje, ne podtalnica, ne zemlja«. Zapisala je še, »da jim teh dokumentov ne morejo izročiti, ker so poslovna skrivnost«.

Jerebičeva je prepričana je, da so ti dokumenti javni in da bi jim jih morali posredovati, četudi gre za gospodarski subjekt. Zato od Nussdorferjeve pričakuje, da jim bo pomagala in Mercator pozvala, da jim jih izroči.

Seznanila jo je še, da imajo okoliški kmetje veliko škodo, saj svojih pridelkov ne morejo prodajati, saj jih gostinci in kupci ne kupujejo, češ da prihajajo z območja, ki je onesnaženo.

Sporna izvedba

Na Upravni enoti Ljubljana smo zvedeli, da Mercator ni oddal nobene vloge za izdajo gradbenega dovoljenja za rušitvena in/ali gradbena dela. V omenjenem društvu in ČS Polje menijo, da bi ga glede na obseg in zahtevnost posegov moral pridobiti. V njem bi moralo biti jasno napisano, kam bodo vozili gradbeni material in azbestne plošče. Ker tega dokumenta nimajo ne Rematom ne Mercator, bodo, pravi Jerebičeva, delali na črno. In dodala, da jih bodo nemudoma prijavili gradbeni inšpekciji.

AKTIVNOSTI AAG NA TEM PODROČJU

V AAG smo 11.06. poslali z e-pošto spodnjim naslovnikom zaradi ne ukrepanja zaščite prebivalstva na področju kjer je zgorelo skladišče Mercatorja spodnji dopis.

V AAG nismo od nobenega izmed naslovnikov prejeli odgovora, zato smo 30. julija prijavili zadevo uradu varuha za človekove pravice. Varuh nam je 04.08.2015 tudi odgovoril. Odgovor je v prilogi spodaj.

AAG bo v prihodnjem tednu stopila v stik z gradbeno inšpekcijo, ker smo po poizvedovanju v petek 07.08.2015 ugotovili, da so pričeli podirati skladišče Mercatorja brez vsakršnih dokumentov!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

Od: Alpe Adria Green <alpeadriagreen1@gmail.com>
Datum: 11. junij 2015 06:59
Zadeva: Neukrepanje NIJZ
Za:milojka.kolar.celarc ,nina.pirnat, “gp.irsop@gov.si” <gp.irsop@gov.si>, nevenka.zvokelj
Kp: “gp.mz@gov.si” <gp.mz@gov.si>

Spoštovani!

12.05.2015 je v skladišču Mercatorja v Ljubljani izbruhnil požar, tudi v AAG smo zelo hvaležni, da so gasilci tako hitro in vestno posredovali, saj so s tem tudi preprečili katastrofo večjih razsežnosti. V tem primeru so svoje delo tudi dobro opravile zdravniške ekipe, reševalci in pa kriminalisti za vse ostale službe pa žal ugotavljamo, da so zatajile.

Požar je uničil celoten kompleks hladilnice. Ob tem so se po vsej verjetnosti sproščali tudi strupeni plini, katere so krajani zaznali v obliki smradu po gnilih jajcih. Poleg smradu se je gost dim valil po celotnem kraju in s seboj prenašal številne plastične in druge odpadke, da o sajah ne govorimo.

Od naših članov smo nekaj dni po tem dobili sporočilo, da naj jim povemo kam naj se obrnejo v zvezi z gornjo problematiko. Po tehtnem razmisleku smo jim svetovali, da naj se obrnejo na Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki ima za take primere največ strokovnjakov. To so tudi storili.

V AAG smo pričakovali da NIJZ, po preučitvi situacije v kolikor niso sami kompetentni, pozval druge odgovorne  odgovorne institucije, da vzamejo vzorce in po potrebi zavarujejo tamkaj živeče prebivalce, saj se strupene usedejo tudi na vrtnine, ki jih prebivalci na tem področju veselo uživajo, saj mislijo, da jedo bio čiste pridelke v resnici pa so lahko te celo rakotvorne.  Na zelenicah in igriščih se igrajo tudi otroci, ki so najbolj izpostavljena skupina prebivalstva.

18.05.2015 je NIJZ napisal odgovor, katero vsebino lahko najde vsak računalniško pismen na internetu s pripombo na koncu da žal oni ne morejo ukrepati in da so za to pristojne inšpekcijske službe.

Od vas zahtevamo, da takoj ukrepate v tem primeru, saj je to področje poleg imisij iz požara v Mercatorju vsakodnevno izpostavljeno tudi namenskemu izpustu škodljivih imesij iz podjetja »KOTO«. Samo včeraj smo na e-poštni predal dobili preko 10 pritožb zaradi smradu in slabega zraka, ki ga izpušča v ozračje »KOTO«.

Od ministrstva za zdravstvo zahtevamo, da ukrepate proti odgovornim v NIJZ!

Od inšpekcijskih služb pričakujemo, da bo ukrepala v skladu z dopisom NIJZ!

V pričakovanju odgovora, kaj ste dejansko naredili in ukrepali na terenu Vas lepo pozdravljam!

p.s.: Vljudnostih odgovorov nam ne pošiljajte, ker nam boste s tem samo polnili poštni nabiralnik!!!!

ZA LEPŠO PRIHODNOSTI NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

    Poslano po e-pošti naslovnikom:

–  Ministrica za zdravje ga. Milojka KOLAR CELARC

–   Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje ga. Nina PIRNAT

           – v.d. Glavne inšpektorice za okolje in prostor ga. Dragica Hržica

           – Direktorica inšpekcije za okolje in naravo: ga. Nevenka Žvokelj,

Priloga:

– Odgovor NIJZ

NIJZ1

NJZ2

7.1-32 2015-2-MAT-page-001

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI, ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

AAG deluje brez državnih subvencij – Podprite naše delo

Predogled slike

 

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.