Alpe Adria Green, mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave zahteva odstop Ministrice za okolje in prostor ga.Irene Majcen–DRUGIČ


Predsednik Vlade RS

gospod dr. Miro Cerar

Gregorčičeva 20, 25

1000 Ljubljana

Datum: 02.08.2015

Zadeva: Alpe Adria Green, mednarodna organizacija za zaštito okolja in narave zahteva odstop Ministrice za okolje in prostor ga.Irene Majcen, zaradi nesposobnosti reševanja okoljske katastrofe v celjski kotlini – 2.del.

Spoštovani!

Če prav vemo, da ne bomo dobili povratnega odgovora, kot vedno, Vas vseeno sprašujemo ali potrjujete, kot predsednik Vlade RS, izjavo ministrice za Okolje in prostor ga. Irene Majcen, ki jo je podala v oddaji ODMEVI na 1.programu RTV dne 31.07.2015 ( http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-odmevi/174353594 ). V izjavi trdi, da izjava ki jo je podala  v oddaji POP TV – 24. ur zvečer 22.7.2015

( http://www.24ur.com/novice/slovenija/sodba-in-kazni-zdravja-ne-bodo-vrnile.html ) ni več njena izjava temveč sklep Vlade RS potrjena v sredo 29.07.2015. Eventualni sklep vlade je bil sprejet takoj po naši zahtevi za odstop ministrice, ki ste ga po e-pošti prejeli 27.07.2015. Ali ste pred sklepom Vlade RS preverili naše trditve, pa raje ne vprašamo, ker je javno znan, vaš in odnos nekaterih članov Vlade RS do okoljskih nevladnih organizacij, še posebno do naše.

Po dokumentaciji s katero razpolaga AAG je ta sklep VLADE RS v nasprotju s tem kar je ugotovila EU komisija, ki pravi da so v Bukovžlaku tudi nevarni odpadki in da ti ogrožajo okolje in zdravje ljudi. Zelo natančno je tudi v  49. točki EU sodbi sodišča z dne 16.07.2015, ki pravi:

»V zvezi z lokacijo Bukovžlak se je Komisija na podlagi poročila policijske uprave prepričala, da je nevarni odpadni material na tem odlagališču že od leta 2000. Tako iz tega poročila kot zbranih fotografij naj bi izhajalo, da gre za ostanke gradbenih odpadkov, kot so leseni tramovi in kovinski deli, in da na navedeno odlagališče ni bila odložena le izkopana zemlja. O nevarnosti navedenih odpadkov je Komisijo prepričala strokovna študija štirih vzorcev zemlje, ki so bili odvzeti na tej lokaciji, ki naj bi razkrila visoko stopnjo prisotnosti težkih kovin, značilnih za proizvodnjo cinka, kar naj bi pomenilo, da je vsaj del teh odpadkov močno onesnažen in da odpadki po vsej verjetnosti izvirajo z območja “stare Cinkarne“.«

Ministrica je v javnem nastopu v oddaji ODMEVI na 1.programu RTV dne 31.07.2015 izjavila med drugim, da je območje obsega 3 ha v resnici pa obsega 60243m2

Neresnično je navedla tudi,  da je v Bukovžlaku odloženo 100 000 m3  odpadkov plus minus 30%. V MOP- ovi  raziskavi, ki jo je upravila “Geologije Idrija”, pa je navedeno, da je nasipanega materiala od 4 do 9 metrov na tej lokaciji, ki meri 60243 m2.

Ministrica tudi »ni seznanjena«, da obstaja deponija za  nenevarne gradbene odpadke v Pirešici pri Celju hkrati pa je trdila, da ne ve kam po njenem z »nenevarnimi odpadki«  iz te lokacije.

Pod navedenimi odpadki obstaja še  veliko grobišče  povojnih žrtev pobojev, ki bi moralo biti že od leta 1993 je odlaganje odpadkov na grobišče zagotovo proti pravno dejanje, ki je bilo namenjeno zgolj temu, da celo leta 2001 spremenili namembnost tega področja, da so lahko prekupčevali z njim.

Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je v dopisu MOP-u potrdilo to večje grobišče. Sprašujemo se katera država ima še tak odnos, da dopusti dovoz nevarnih odpadkov na posmrtne ostanke njenih državljanov?

Bivši direktor Tehnopilisa g. Klančnika v oddaji “Stara bremena nova bremena”, ki je bila na sporedu 05.05.2009 na RTV Slovenija

( http://ava.rtvslo.si/predvajaj/stara-bremena-nova-bremena-dokumentarna-oddaja/ava2.33963988/ – 21 min 23 sek dalje) je javno priznal, da ve da so napeljali »nekaj kamionov« odpadkov iz področja stare cinkarne- najbolj onesnaženega področja v Evropi, na črno deponijo, koliko pa je bilo v resnici navoženega pa lahko samo domnevamo.

Ministrica  v oddaji na POP tv 31.07.2015 je tudi dvomila v podatek o 1200 mg/kg kadmija na področju stare cinkarne (kot razlog, da bi ne bilo potrebno nujno ukrepanje) ker je skrajno nekompetentno in NEODGOVORNO. Ni vedela, da je ta podatek bil predstavljen na posvetu, ki ga je organiziral urad varuha človekovih pravic RS v državnem zboru- Državnem svetu. Podatek – analiza pa je bil posredovan s strani akreditirane inštitucije –  ZZV Celje.

Sprašujemo Vas ali stojite tudi za temi izjavami Ministrice MOP, če ne kako boste v tem primeru ukrepali?

Na koncu Vas sprašujemo kako to, da je MOP in kasneje vlada, kar brez ustreznih, predpisanih predhodnih postopkov in dokumentacije, potrdila le eno varianto sanacije, ki je poleg okoljskih vidikov, tudi v nasprotju z zahtevami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10). Sanacija bo izvedena z javnimi sredstvi in ta uredba »zaščiti« državno ali lokalno upravo, da bodo javna sredstva v ta namen uporabljena strokovno, transparentno in hkrati gospodarno. Najnujnejši predpisani koraki so:

·       izvedba predhodnih ciljnih raziskav z namenom izvedbe celovite sanacije in izdelava ustrezne projektne dokumentacije za posamezne variante sanacije,

·       izdelava investicijske dokumentacije in fazno potrjevanje investicijskih dokumentov za posamezno varianto,

·       ….. nadaljnji koraki so odvisni od zahtevnosti investicijskega projekta, se pravi od višine investicije, ….

In šele po teh predpisanih fazah postopnega potrjevanja, se lahko vlada odloči za posamezni scenarij sanacije.

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ : Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in NPB1 Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3708

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ obsega:

–       Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006),

–       Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 54/10 z dne 9. 7. 2010).

UREDBA

o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ

(neuradno prečiščeno besedilo št. 1)

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina uredbe)

(1) Ta uredba določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance.

(2) Enotna metodologija priprave in obravnave investicijske dokumentacije vsebuje:

–       metodološke osnove za ocenjevanje in vrednotenje investicij;

–       vrste in obvezno vsebino investicijske dokumentacije;

–       postopke in udeležence pri pripravi in ocenjevanju investicijske dokumentacije ter odločanju o investicijah;

–       minimum meril za ugotavljanje učinkovitosti projektov, ki se izvaja v vseh fazah projektnega cikla, in so podlaga za odločanje o investicijah ter njihovo uvrstitev v načrt razvojnih programov.

(3) Ta uredba se uporablja za ugotavljanje prednosti in slabosti posameznih predlogov projektov oziroma pri odločanju o izbiri izvedljivih projektov, katerih rezultati bodo prispevali k vzdržnemu (trajnostnemu) razvoju družbe in jih bo mogoče nadzirati v vseh fazah projektnega cikla. Na podlagi izsledkov analiz vrednotenja učinkov teh projektov bo omogočila oblikovanje politike za koristno, gospodarno in učinkovito uporabo javnih sredstev.

Sklep vlade o izbiri tretje inačice sanacije Bukovžlaka,( ki to ni ) pomeni, da bo Slovenija plačevala kazni z davkoplačevalskim denarjem, kajti v sodbi je nesporno navedeno, da so v Bukovžlaku odloženi  tudi nevarni odpadki, kar je dokazala študija IOP, ki pa jo ministrica ne priznava.

Na sodbo EU sodišča ni pritožb, je izvedljiva, je nad pravnim redom držav članic. Zaradi tega Vas in Vlado RS v imenu davkoplačevalcev pozivamo, da v skladu z zakonodajo RS čim prej izvršite sklep EU sodišča, da državi Sloveniji ne bo potrebno plačevati kazni ozirima bi nam za tak znesek zmanjšali dotacije iz EU skladov!

Sklep Vlade je po mnenju AAG problematičen in dokaz, da je sodba EU sodišča za Vlado RS ne velja, zato se bomo na naslednji seji UO AAG odločili kaj bomo storili, da rešimo ta problem.

Poslano po e-pošti:

– Predsednik vlade RS g. Miro Cerar

V vednost:

– Vladi RS

– Državni zboru RS

– Vsem vodjem poslanskih skupin v Državnem zboru RS

– Varuhinja človekovih pravic

ZA LEPŠO PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

Celotna sodba EU sodišča je na tej povezavi:

Izjava za javnost – AAG-Civilne iniciative Celja

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI, ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

AAG deluje brez državnih subvencij – Podprite naše delo

Predogled slike

Viri:

– Povezava na oddajo ODMEVI – 1.program RTV z dne 31.07.2015 ( http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-odmevi/174353594

– Povezava na 24ur.com – ‘Sodba in kazni zdravja ne bodo vrnile’ z dne 22.7.2015: http://www.24ur.com/novice/slovenija/sodba-in-kazni-zdravja-ne-bodo-vrnile.html

– Povezava na oddajo RTV Slovenija “Stara bremena nova bremena”, z dne 05.05.2009

http://ava.rtvslo.si/predvajaj/stara-bremena-nova-bremena-dokumentarna-oddaja/ava2.33963988/

– Povezava na ureddbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3708

Priloge:

– Sodba Sodišča EU v Lusemburgu št.: C‑140/14 z dne 16.04.2015

– Odlok o zavarovanju grobišč 1993

– Odlok o zavarovanju grobišč karta 1

– parcela nezakonite deponije Bukovžlak

– parcela nezakonite deponije Bukovžlak 1.

image

image

image

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.