HRVAŠKA ŽELI UNIČITI SLOVENSKO MORJE IN OBALNI TURIZEM V SLOVENIJI!


Hrvaška Agencija za ogljikovodike je objavila propagandni video, v katerem želijo prikazati, da Hrvaška ne more napredovati in se gospodarsko razvijati brez izkoriščanja nafte v Jadranu. Poleg tega poudarjajo, da bo vrtanje Jadrana prispevalo k trajnostnemu razvoju lokalne industrije in ustvarjanju novih delovnih mest, kar sploh ni res! Čeprav 90% od hrvaških državljanov vidi  energetsko prihodnost v obnovljivih virih energije, kot sta veter in sonce, ki imata na Hrvaškem velik potencial, ne pa v umazanih energetskih projektih, kot so nafta in premog, se hrvaška politika odločila da bo ekološko uničila del Jadrana tudi na slovenski strani.

Projekt raziskovanja in izkoriščanja ogljikovodikov v Jadranskem morju , ne bo škodil le okolju, zdravju in turizmu, še več, ne bo prinesel nobene pomembne koristi in novih delovnih mest! Na videu je lepo videti, da Hrvaška želi te raziskave razširiti na celoten Piranski zaliv, kar bi škodilo tudi okolju, zdravju in uničilo slovenski turizem v Slovenskem delu Jadrana. Naše ministrstvo za okolje in vlada pa nič??? ZAKAJ JIH PLAČUJEMO???

ČASNIK DELO 27.07.2015 Urban Červek, Ozadja

Kakšna bo prihodnost Jadrana?

 Mrtve korale, tropske ribe, naftni madeži …
Pri nevladni organizaciji Alpe Adria Green največjo grožnjo slovenskemu morju vidijo v načrtih Hrvaške o izkoriščanju nafte in plina iz nahajališč pod morskim dnom.

To pa je le eden od dejavnikov, ki napovedujejo spremembe v slovenskem morju. Na to občutljivo okolje namreč pritiskajo tudi dvig temperature morja, morebitne okoljske nesreče, vse večji ladijski promet in turizem.

»Največja grožnja je načrtovano poskusno vrtanje za plin iz naftnih ploščadi, pri čemer se lahko zgodi, da plin in drugi sedimenti uidejo v morje. Posledice bi lahko bile podobne kot v Mehiškem zalivu. Hrvati nameravajo kljub nasprotovanju Italije in delno Slovenije to investicijo izvesti,« pravi predsednik organizacije Vojko Bernard in opozarja, da je nam najbližja načrtovana vrtina pri Savudriji pred Piranskim zalivom.

Morebitno razlitje nafte bi imelo hude posledice za naravno okolje in lokalno prebivalstvo. Ogroženi bi bili ribištvo, gojenje morskih organizmov in rekreativni ribolov, močno prizadet bi bil turizem.

Okoljska organizacija Alpe Adria Green je sicer javno najbolj izpostavljena pri nasprotovanju gradnji plinskih terminalov v Tržaškem zalivu, ki prinašajo več vrst tveganj. Morebitne nesreče bi ogrozile neposredno okolico terminalov, postopek uplinjanja znižuje temperaturo okoliške morske vode, saj plin do terminalov pride na ladjah v tekočem stanju, stisnjen in močno ohlajen, zato ga vnovič pretvorijo v plinasto stanje in nato pošljejo v plinovode.

Še ena grožnja te industrije za morsko okolje je dvig usedlin ali sedimenta, ki bi ga povzročile velike tovorne ladje, naložene s plinom. V Tržaškem zalivu je namreč sediment močno onesnažen z živim srebrom, ki ga je tja prinesla reka Soča, vanjo pa Idrijca. Dokler je sediment na dnu, je živo srebro ločeno od morskega okolja, z dvigom pa bi se sprostilo v morsko vodo in zastrupilo organizme.

Grožnjo predstavlja tudi ladijski promet. »Po slovenskem morju v povprečju na dan plujejo najmanj en supertanker, manjši tanker in šest ladij, katerih tovor vsebuje nevarne snovi,« opozarjajo pri upravi za zaščito in reševanje.

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.