Pripombe AAG na osnutek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode


Pri pregledu osnutka Uredbe, ki ga je MOP objavil na svoji spletni strani – http://www.mop.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/6094/38f8c4e690e0754d5939aa7cc82431d4/  o odvajanju in čiščenju komunalne vode smo v AAG  podali sledeče pripombe:

  1. Glede na to, da je predvidena številka MKČN za Slovenijo 100.000 (kar pomeni skupna velikost 600.000 PE) se nam zdi nedopustno, da se iztoki ne bodo kontrolirali. Sedanji osnutek predvideva samo pregled delovanja (ali deluje skladno s navodili za obratovanje in vzdrževanje) in pregled papirjev. Praksa vseh teh let je pokazala, da je takšna uredba napisana kot nalašč za dobavitelje, ki prodajajo slabe rešitve in jih nihče ne more držati za kvaliteto njihovega proizvoda, da ne omenim kakšno škodo se to dela samemu okolju in virom pitne vode, ki jih moramo čuvati za naše potomce.
  2. Ponovno se dopuščajo greznice, čeprav vemo, da v Sloveniji ni bilo praktično nobene kontrole pri izgradnji le teh in da imamo zelo malo pravih tro prekatnih greznic z volumnom 20 m3. Vse ostalo je brez čiščenja ali betonske cevi z luknjami z nekaj m3 in sedaj bi to žalost predelovali v MKČN….., če ne bo meritev bo vse dobro….
  3. Roki so se močno premaknili do leta 2027. Kar najbolj bode v oči, da ljudje niso stimulirani za ureditev čiščenja na lastnem dvorišču. Tudi tisti, ki nimajo še nič urejeno so jim sedaj podaljšali rok do 31.12.2021.

Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

Biološka čistilna naprava po Slovensko

“BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA PO SLOVENSKO” – INDUSTRIJSKA CONA LAZE – KRANJ – foto AAG

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI, ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!