Peticija protiv izgradnje hidroelektrana na rijeci Uni


una

Izgradnjom mHE i HE u NP “Una” dolazi do zadržavanja sedimenata i hranjive materije iz vode, mijenja se temperatura i hemija rijeke i ometa se geološki proces erozije i nanosa kojima rijeka oblikuje zemlju koja je okružuje,te se mijenja fizičko-hemijski uvjet u vodi koji usporava stvaranje sedre, koja predstavlja jedno od glavnih prirodnih fenomena našeg područja.Također izgradnja mHE i HE dovodi do: trajnog gubitka plodnog tla, šuma i degradacije gornjeg toka rijeke, gubitka bioraznolikosti, opadanja kvalitete vode zbog stvaranja “efekta bare” u akumulacijama, promjene mikroklime područja i potapanja izvora čiste pitke vode. Stim u vezi,a  povodom preduzetih inicijativa vlasti o gradnji mHE i HE u NP “Una”, Udruženje ABC je odlučilo pokrenuti peticiju protiv gradnje mHE i HE u Nacionalnom parku “Una”.

–       Ne prihvatam odluku da se na području NP Una grade mini He i HE
–       Ne prihvatam da se rijeka Una daje na koncesiju bilo kome

PETICIJU MOŽETE POTPISATI KLIKOM NA OVAJ LINK:

http://www.onlinepeticija.com/peticija_protiv_izgradnje_hidroelektrana_na_rijeci_uni

Narod diše Unu: Hiljadu potpisa protiv hidrocentrala na Uni u 24 sata

14. 07. 2015 – 23:03

Od kako je održana tajnovita javna rasprava sa ruskim investitorima i predstavnicima gradske vlasti grada Bihaća informacije koje dolazi po pitanju hidrocentrala na rijeci Uni su se aktualizirale te pokazale ozbiljnost i smjer prema kome vlast razmišlja iako do sada nisu predstavili niti jedan projekat ili studiju.

Nakon organiziranog okruglog stola od strane gradske vlasti koji je, osim što je bio na pozivnice, prošao i bez zaključaka. Na istom su najprisutniji bili predstavnici vladinog sektora i javnih institucija, kao i gostujući političari i eksperti iz Sarajeva. Običnom građaninu ni traga, a organizacije civilnog sektora činili su manjinu.

Gradonačelnik Bihaća više je puta istakao da se hidrocentrale neće graditi bez odobrenja javnosti, međutim većinom je istu javnost klasificirao kao sentimentalne i da su oni koji su protiv gradnje hidrocentrala u manjini.

Upravo zbog toga pokrenuta je online peticija koja treba pokazati da oni koji su za očuvanje rijeke Une, njenih ljepota i biodiverziteta nisu u manjini i da narod diše Unu.

Peticija je pokrenuta prije 24 sata, a u tom kratku roku skupila je preko 1000 potpisnika.

Potpisom peticije pristajete na slijedeća dva zaključka:

Ne prihvatam odluku da se na području NP Una grade mini He i HE
Ne prihvatam da se rijeka Una daje na koncesiju bilo kome

PETICIJU MOŽETE POTPISATI KLIKOM NA OVAJ LINK

Izdvajamo neke od komentara na peticiju:

Po nekom nepisanom pravilu, koje je danas već dugogodišnja tradicija, “vodstvo” naše zemlje uništava građane i zemlju zarad profita. Ne vjerujem da će gradnjom ove HE građani dobiti bilo kakvu pozitivnu promjenu, čak naprotiv, cijene struje će i dalje rasti, a okolina će biti zagađenija, dok će se struja vjerovatno izvoziti.

Potpisao sam ovu peticiju jer me detinjstvo veže za ovu prelepu reku i jer mislim da je to najlepša reka na našim prostorima a i šire.Izgradnjom hidrocentrale gubimo prošlost, sadašnjost i budućnost.Ne dozvolimo halapljivim političarima da odlučuju umesto nas. Organizujmo proteste na najvišem nivou.Uključimo slavne i istaknatu ljude u svim sferama, od Slovenije do Makedonije!

Prije svega što ne vjerujem da su sve procedure o uticaju i zaštiti okoline ispoštovane, a i pored toga nema tog interesa ekonomskog ili političkog koji je vrijedan uništavanja rijeke Une.

Una je prelijepa ii jedinstvena i takva kakva je ima ogroman potencijal za turizam. Nemam povjerenja u naše “stručnjake”, niti imam povjerenja u priče o “ekološkoj” HE. To može u Švajcarskoj, ali ne na Balkanu. Potpuno divlje reke su nestale u Evropi, one nemaju cijenu. Lokalne vlasti bi morale da rade na njihovim očuvanju i valorizaciji, a ne uništenju.

BIHAĆ je bio  ujedinjen u proteklom ratu jer je morao da preživi , međutim poslije rata je pokazao da dobro i bolje ne može da pobjedi . Ljudi odlaze iz ovog grada kantona države jer je korupcija banke i nacionalni talas ideje o kreiranju nestabilnosti jači od  traumatiziranog neinformisanog i preplašenog naroda. Državu ne možeš da spasiš ako to ne žele stanovnici u njoj. Međutim UNA  je unikatna, starija od jadne vlasti svih proteklih sistema, UNA će se izboriti sama za sebe bez obzira koliko borba treba da traje 100 ili 1000 godina. KAZNIĆE nas poplavama potopiće nam kuće i bašte uzeće živote osiromašiti siromašne. Tok njen ne možete promijeniti jer u istoriji su to pokušavali, zagađivana od smeća i industrije i to Una kroz prirodni filter sedre može da pobjedi. Možda sad treba da izaberete stranu pobjednika i da se ne bojite da se borite za Unu jer ona vrijedi više od svega. Una predstavlja život i nudi da se od nje profitira na jedan ekološki i pametan način, a ne da se po njoj prave hidrocentrale malog ili velikog kapaciteta od kojih se se samo nekolicina obogatiti i uništiti prirodu oko rijeke …..