Protestno pismo zaradi neustreznih finančnih pogojev delovanja okoljskih NVO


aag znak

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Datum:  02.07.2015

Spoštovani!

Podobno pismo ste že prejeli iz »PLANA B«, vendar vam ga pošiljamo tudi iz naše organizacije.

Okolje je ena tistih izjemnih dobrin, brez katere nedvomno ne bi bilo Slovenije. Ohranjeno okolje je ključna strateška prednost naše države, okoljske grožnje pa eden največjih izzivov pred njo. Čeprav Slovenci zdravo okolje uvrščamo med svoje najpomembnejše vrednote, pa slovenska država okoljskim prizadevanjem državljanov namenja vedno manj svojega proračuna.

V AAG imamo mišljenje, da kot okoljska NVO ostajamo še vedno eden izmed zadnjih branikov narave in državljanov pred roparskim pohodom profitnega motiva; smo ročna zavora, ki zagotavlja tehten premislek družbe pred odločitvami, ki zadevajo prihodnost nas vseh. V AAG je akumulirano mnogo znanj in vedenj prostovoljcev vseh profilov, ki jih profesionalni urejevalci sveta pod vplivom vlade in profita ne premorejo.

Stanje na področju sistemskega financiranja okoljskih NVO Kljub pomembni vlogi, veliki podpori in zaupanju javnosti, Slovenija ne skrbi za svoje okoljske organizacije. Med vsemi NVO v Sloveniji imajo okoljske najbolj neugodno finančno sliko državnega proračunskega sofinanciranja. Zaradi neustreznih pogojev delovanja se te organizacije vsak dan bolj borijo za obstanek. Nezavidljiv materialni položaj nevladne organizacije kadrovsko klesti in ogroža njihov obstoj. Priča smo kadrovski podhranjenosti, odtekanju znanj in nezmožnosti zagotavljanja kontinuitete vsebinskega dela. Tudi mediji se zanimajo za nas, ko rešimo kakšen odmeven primer, drugače pa nudijo pomoč samo homunitarnim in športnim organizacijam.

Kakšen pomen in težo imajo okoljske nevladne organizacije, izhaja že iz Aarhuške konvencije (Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri določanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah), sprejete leta 1998 v Aarhusu na Danskem v okviru Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo. Glede na navedeno in glede na osebne izkušnje, ki jih imam z delovanjem okoljskih nevladnih organizacij, je vaše poslanstvo izjemnega pomena, saj spodbujate izobraževanje ter ozaveščate javnost o okolju, pripravljate številne akcije, opozarjate na nepravilnosti, ki jih pristojne institucije ali inšpekcije nenamerno spregledajo, združujete različne teoretične in praktične vidike v pristopih varovanja okolja.

Hitri pregled – dejstva in številke:

 • Delovanje okoljskih organizacij je v Sloveniji resno ogroženo.
 • Okoljske nevladne organizacije od Ministrstva za okolje in prostor dobijo le 0,07 odstotka vseh državnih sredstev, namenjenih NVO v Sloveniji. V AAG nismo v zadnjih 5. letih od tega dobili nič s pripisom, da naša vloga na razpis MOP »NI INOVATIVNA« ! V AAG se ukvarjamo z resnimi ekološkimi problemi in ne mislimo izvajati »OSNOVO – ŠOLSKIH« eksperimentov, kar bi vsekakor ustrezalo državnim institucijam, še posebno pa MOP in Vladi RS!
 • Programska postavka Ministrstva za okolje in prostor namenja sredstva le 11 organizacijam (najvišja vrednost 5.000 € na leto) v skupni vrednosti 48.404 € letno (podatki za 2014).
 • Tuji viri so samo v 4 letih okoljskim nevladnim organizacijam namenili 2 milijona €.
 • Tuji viri, od katerih so bile do danes odvisne okoljske organizacije, vedno bolj usihajo, odnosno so usahnili, ker so usmerjena za financiranje okolju škodljivih multinacionalk, državam in kdaj pa kdaj tudi občinam.
 • 70 odstotkov organizacij v Sloveniji ocenjuje svoj finančni položaj kot zelo slab in razmišljajo da bi enostavno zaprli društva, med njimi tudi AAG.
 • Na sredstva podjetij v AAG ne moremo računati zaradi konflikta interesov.
 • Na sredstva od članarin, ne moremo računati, saj »OKOLJSKO OZAVEŠČENI POSAMEZNIKI« vplačajo članarino za tisto leto ko nas potrebujejo potem pa nas »POZABIJO«!
 • V letu 2015 smo poslali preko 40 občinam prošnje za sofinanciranje našega dela, dobili smo tri odgovore – NEGATIVNE!
 • V Sloveniji ima 55 organizacij civilne družbe status delovanja v javnem interesu na področjih okolja in ohranjanja narave, AAG ima oba statusa.
 • AAG deluje kadrovsko podhranjena in brez možnosti za zagotavljanje kontinuitete vsebinskega dela, ker imajo občine v svojih aktih napisano, da financirajo javna dela samo v  ZAVODIH, KI SO JIH USTANOVILE SAME- FINANCIRAJO SAMI SEBE!

Zaradi vsega zgoraj navedenega bomo z 1.septembrom 2015 zamrznili svojo dejavnost, dokončali bomo le upravne postopke v katerih smo aktivno vključeni.

V kolikor se nam do 1. oktobra 2015 finančni položaj ne bo izboljšal, bomo ukinili vse brezplačne usluge posameznikom, civilnim iniciativam in društvom. Zatemnili bomo vse spletne strani, ne bomo odgovarjali na spletno pošto in dvigovali telefonov. Prekinili bomo tudi vse stike Umejili se bomo samo na delo preko e-pošte v najnujnejših primerih. Ne bomo se ukinili, kot bi vam to ustrezalo temveč bomo začeli delovati v ilegali!

Poslano preko e-pošte:

 • Predsednik Vlade RS – dr. Miro Cerar
 • Ministrica za okolje in prostor – Irena Majcen
 • Vlada RS
 • Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor – v obravnavo
 • Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja RS
 • Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

V vednost:

 • Varuhinja človeških pravic RS

ZA LEPŠO  PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

 Predsednik Alpe Adria Green

Vojko Bernard

AAG LAHKO POMAGATE ČE NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI, ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

PREJELI ODGOVOR MINISTRICE ZA OKOLJE IN PROSTOR 

Tako kot smo napisali v protestnem pismu, je tudi letošnji razpis pisan na kožo posameznim NVO, ki delujejo skoraj izključno na problematiki podnebnih sprememb. Ostale NVO, ki pa delujemo na vseh področjih, tudi na zaščiti nemočnih ljudi, ki so vsakodnevno tudi zdravstveno ogroženi zaradi nesposobnih njihovih inšpekcijskih služb, pa so enostavno spregledali. Najlažji način, da ministrstvo ustavi po njihovem mnenju “nergače” je da jim vzameš sredstva za delovanje in jih daš tistim, ki bodo pisali neplodne referate!

 

Odgovor ministrice - financiranje NVO-page-001

Odgovor ministrice - financiranje NVO-page-002