Ogrožanje okolja in zdravja ljudi v Celju


Civilne iniciative Celja so 01.07.2015 naslovile na Predsednika Vlade RS Mira Cerarja pismo v katerem ga seznanjajo z ogrožanjem okolja in zdravja ljudi v Celju

V pismu so poudarili, da v skrbi za svoje zdravje in okolje pošiljajo slike izcedkov in analizo zemljine opravljeno junija 2015, ki dokazuje ogrožanje okolja in podtalnice na ilegalni deponiji v Bukovžlaku k.o. 115/1 Teharje. Vzorčil je IOP Celje, analizo pa je opravil Nacionalni laboratorij za javno zdravje, okolje in hrano Celje. Analiza ponovno dokazuje po Uredbi o  mejnih, opozorilnih in kritičnih vrednostih za nevarne snovi v zemlji preko kritične meje arzena  in prisotnost ostalih strupenih težkih kovin v naravnem okolju.Ti izcedki pod to ilegalno  deponijo se pojavljajo ne večih mestih ob gradbenih delih pri sanaciji cevovoda  odpadne titanove sadre Cinkarne Celje na tej lokaciji. Kaj vse se izceja v podtalnico iz celotnega področja lahko samo ugibajo??? Še en dokaz več zakaj ne zaupajo analizi Ministrstva za okolje in prostor, ki bi naj dokazala, da na tej lokaciji ni nevarnih odpadkov. Popolna odsotnost nadzora nad ogrožanjem in onesnaževanjem okolja s strani inšpekcije za okolje je evidentna tudi v tem primeru. Ker vse od leta 2009, ko je bila opravljena v skrbi za njihovo zdravje prva  analiza štirih naključno vzetih vzorcev na tej parceli odgovorni niso preprečili ogrožanje okolja in zdravja ljudi bodo z vsemi najnovejšimi  dejstvi seznanili  tudi Evropsko Komisijo- direktorat  za okolje.

 Prav tako po letu in pol od «ugotovljenega stanja«  inšpekcija za okolje  ni odredila takojšnega odvoza »uradno« ugotovljenih nevarnih odpadkov iz naravnega okolja  v celjskem mestnem parku. Upajo si celo trditi, v nasprotju z znanstvenimi mnenji, da ti nevarni odpadki niso iz področja stare cinkarne, ko nikjer v Sloveniji ni takšnega koktajla strupenih težkih kovin kot so nevarni odpadki  stare Cinkarne.

Navoz kontaminirane zemljine prav tako v naravno okolje pri  Zgodovinskem arhivu Celje, še bližje staremu mestnemu jedru Celja, ob  izvajanju proti poplavnih ukrepov  na vodotokih Hudinja in Voglajna pa je še en dokaz, kako je mogoče  brez nadzora in sankcij kontaminirano zemljo – odpadke razvažati na različne lokacije po Celju in Sloveniji. Izgovor, da gre za »premeščanje rečnih naplavin« pa zanika opravljena analiza!

 V CI Celja zato od  Vlada Republike Slovenije pričakujejo ukrepe, da bo nemudoma  preprečila nadaljnje ogrožanje okolja in zdravja ljudi in postavila na odgovorne položaje uradnike, ki so sposobni opravljati svoje delo.

IMG_5271IMG_5272IMG_5266IMG_5267

Analiza zemljine ob izcedkih iz ilegalne deponije Bukovžlak junij 2015-page-002

Analiza celjski park-page-001

analiza celjski park 2-page-001

Mejne, opozorilne in kritične vrednosti za nevarne snovi v  zemlji  in  mejne vrednosti nevarnih snovi za površinske vode

Pravilnik o imisijskih  vrednosti po uredbi  za  nevarne  snovi v tleh      v    mg/kg

Mejne               opozorilne                       Kritične

kadmij               1                         2                                    12

Baker               60                      100                                300

nikelj                 50                       70                                210

svinec               85                      100                               530

cink                 200                     300                                720

celotni krom     100                    150                                380

živo srebro         0,8                      2                                   10

kobalt               20                       50                                  240

molibden           10                      40                                   200

arzen                20                       30                                    55

Uredba za površinske vode Ur list RS 11/02      dopustne  mejne vrednosti         mg/l

Cink                        0,1

krom                       0,01

Živo srebro             0,001

Baker                    0,005

Kadmij                 0,001

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI, ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.