AAG PRIZNAN STATUS STRANSKEGA UDELEŽENCA V POSTOPKU IZDAJE OVD: PREDOR KARAVANKE


Karavanke - priznan status stranskega udeleženca_0001

Urša Peternel  – GORENJSKI GLAS

Okoljevarstveniki stranka v postopku Alpe Adria Green je dobila status stranske udeleženke v postopku gradnje druge cevi predora Karavanke.

Ministrstvo za okolje in prostor je Mednarodnemu društvu za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green, ki ima sedež na Jesenicah, priznalo status stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za dograditev avtocestnega predora Karavanke. Gradnja druge predorske cevi bo, tako opozarjajo v društvu, imela velik vpliv na okolje in naravo ter zdravje ljudi. Kot je povedal predsednik društva Vojko Bernard, že po gradnji prve predorske cevi država ni poskrbela za ureditev okolice in sanacijo uničenih cest, protihrupne ograje so postavili z veliko zamudo. Pred gradnjo druge cevi okoljevarstveniki opozarjajo na prašenje in hrup, uničevanje lokalnih cest, skrbi jih možnost onesnaženja reke Save in vpliv na izvire pitne vode, ki so v predoru. Ob tem opozarjajo tudi na neprimernost predvidenega sistema odvoda požarnega dima v drugi predorski cevi. V postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja bo društvo Alpe Adria Green zastopalo svoje člane pa tudi prebivalce, ki živijo na območju gradnje oziroma so lastniki zemljišč. Po Bernardovih besedah je status stranskega udeleženca v postopku prejelo samo njegovo društvo. Na Agenciji RS za okolje bo sklicana javna obravnava pred izdajo okoljevarstvenega soglasja, na kateri bo društvo vse svoje pripombe javno predstavilo.
karavanke predor1
Povezava:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2015/04/24/zahteva-aag-za-vstop-v-postopek-za-izdajo-okoljevarstvenega-soglasja-za-dograditev-avtocestnega-predora-karavanke/

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI, ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
Slika | This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.