Odgovor Varuhinje človekovih pravic glede pomanjkljive zakonodaje “Vetrnih elektrarn”


vetrna turbina brez rezil

Vetrne elektrarne brez vetrnic, ki povzročajo bistveno manj hrupa kot klasične.

Zaradi polovičnega odgovora, ki smo ga iz MOP prejeli 07.01.2015 v zvezi s pomanjkljivo zakonodaja na področju umeščanja vetrnih elektrarn v prostor, smo se obrnili na varuhinjo človekovih pravic in jo prosili za posredovanje.

Povezava: https://alpeadriagreen.wordpress.com/2015/01/09/v-aag-prejeli-odgovor-iz-mop-a-dopis-glede-neurejene-zakonodaje-na-podrocju-vetrnih-elektrarn/

Odgovor smo zaradi objektivnih razlogov, ki so navedeni v odgovoru dobili 08.06.2015.

odgovor varuhinje - oddaljenost vetrnic_0001

odgovor varuhinje - oddaljenost vetrnic_0002

Za posredovanje se Varuhinji najlepše zahvaljujemo. Še naprej bo AAG delal na tem področju, vse do ureditve vse zakonodaje na področju vetrnih elektrarn.

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DRŽAVI, ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.