Izbor energetsko najučinkovitejše med občinami bo letos v Šentrupertu 27.05.2015


Organizator medijsko-založniška hiša Energetika.NET že 6. leto zapored organizira natečaj v okviru katerega bo komisija  izbirala energetsko najučinkovitejše med občinami v kategorijah med malimi, srednjimi in velikimi občinami ter absolutno – energetsko najbolj odmevno občino.

20 občin, ki so v preteklosti že prejele nagrado za energetsko najbolj učinkovite, in se jim bodo letos pridružile še 3 nove, svoje delo nenehno nadgrajujejo. Strokovna komisija,  je v prvem krogu že izbrala občine. Sledi polfinale, kjer bodo izbirali občine ne le za slovenski naziv najbolj odmevnih, pač pa tudi za tekmovanje na evropskem nivoju v okviru natečaja 100 % samozadostne občine. Natečaj v letošnjem letu nadaljuje uspešno mednarodno pot, saj bodo najboljše občine slovenskega natečaja tudi tokrat tekmovale na mednarodni ravni. Projekt En.občina je v preteklosti pomembno pripomogel k spodbujanju, informiranju in ozaveščanju lokalnih skupnosti o pomenu učinkovite rabe energije ter energetske učinkovitosti za doseganje skupnih nacionalnih in evropskih ciljev na področju zmanjševanja rabe energije. Na zaključni konferenci, ki bo 27. maja 2015 v Šentrupertu, pričakujemo več kot 100 udeležencev. Ciljna skupina so tako župani, kot tudi energetski menedžerji in vodje investicij v občinah, prav tako pa podjetja, ki že in še nameravajo sodelovati z občinami.
ŽIVI PAMETNEJE

V ta namen je tudi ZENS pripravil nekaj vprašanj, za katere želijo, da organizator poskuša pridobiti ustrezne odgovore od pristojnih inštitucij in jih javno predstavi na tem dogodku. Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije je pričelo v preteklem letu pripravo na projekt  energetsko neodvisna skupnost Gorenjska/Severna primorska. Zelo hitro so ugotovili, da se srečujejo z več ovirami :

–           Ker Slovenija še ni regijsko definirana, s »statistično« regijo si ne moremo nič pomagati, smo bili prisiljeni stopiti na pot »gospodarskega interesnega združenja«. Kdaj nam je pričakovati odpravo takšnih ovir??

–          Naslednja ovira je inertnost državnih inštitucij do pomoči takšni pobudi, čeprav je nesporno razumljivo, da opravljamo delo teh inštitucij, saj so one prevzele EU obveznosti v imenu svojih državljanov??

–          Ni nam razumljivo zakaj potekata v Sloveniji dva upravna postopka za pridobitev gradbenih dovoljenj za plinovode in za rafinerijo plina, pridobljenega s »frackingom, če smo se kot država zavezali, da bomo zmanjšali rabo fosilnih energentov do leta 2020 za 25% ??

–          Zakaj ARSO preprosto zadržuje obravnavanje  vlog za pridobitev koncesij za gradnjo mHE???

–          Zakaj Ministrstvo za infrastrukturo zavlačuje z izdajo uredbe za »net metering« ??

V ZENSU zahtevajo, da pristojna ministrstva poskusijo pripraviti do konference vsaj približne odgovore  sicer bodo zelo glasno povedali, da so prav oni tista ovira na poti k cilju v energetsko neodvisnost!!

Povezava: https://alpeadriagreen.wordpress.com/2014/08/04/pobuda-za-energetsko-neodvisno-regijo/