Ustna obravnava na ARSO v zadevi Rafinerija Petišovci – pred zgradbo potekal protest proti frackingu


V Ljubljani je 07.05.2014 potekala na ARSO ustna obravnava v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaženje večjega obsega in sicer za napravo – Rafinerijo zemeljskega plina v kateri bo potekal tehnološki postopek čiščenje surovega zemeljskega plina in bazna separacija nafte. To rafinerijo bi gradil Petrol Geoterem d.o.o..
Alpe Adria Green je v tem postopku stranska v postopku.
AAG se je vključil v ta postopek zaradi neposredne nevarnosti, ki jo lahko povzroči ta naprava na varnost in zdravje ljudi in zaradi negativnih vplivov na naravo in okolje.V AAG menimo, da ima ta projekt neposredni vpliv na Varnost, izgradnja takega objekta, pa bi po direktivi EU – SEVESO II bi vplivala na okolje in na zdravje ljudi.Vplivi na okolje in naravo ter zdravje ljudi, bi bili:

  • Poraba pokrajine, ker ploščadi potrebujejo prostor za tehnično opremo, skladiščenje tekočine in cestni dostop za dostavo.
  • Onesnaženje zraka in onesnaženje s hrupom, saj stroje poganjajo motorji z notranjim izgorevanjem, škodljive snovi iz tekočin (tudi iz odpadne vode) lahko izhlapevajo v zrak.
  • Pri kvarih lahko plin iz vrtin preide neposredno v zrak. Metan, ki je 37x bolj toplogreden plin kot CO in drugi plini.
  • Voda tudi pitna se lahko onesnaži s kemikalijami iz procesa lomljenja, pa tudi z odpadno vodo iz odlagališč. Možne prenosne poti v podzemne in površinske vode so lahko nesreče pri prevozu s tovornjaki, puščanje zbiralnih linij, bazenov za odpadno vodo, kompresorjev itd., razlitja ob nesrečah (npr. izliv s curkom tekočine za lomljenje ali odpadne vode), poškodbe cementiranja in plaščev ali preprosto nenadzorovani podzemni tokovi skozi umetne ali naravne razpoke v formacijah. Podzemske vode prej ko slij pritečejo na površje, pri tem obstaja nevarnost, da bo ta prišla brez kontrole v vodovodne sisteme.
  • Onesnaženje zajetij pitne vode z metanom
  • Pridobivanje plina je vezano na veliko porabo vode, kemikalij in kratko življenjsko dobo vrtin. Zato jih je treba vedno znova vrtati na drugih lokacijah. Kje?
  • Potresi, ki jih sproži proces hidravličnega lomljenja ali vbrizgavanje odpadne vode.
  • Sprostitev radioaktivnih delcev iz podzemlja.
  • Možni so vplivi na biotsko raznovrstnost.

Na sami obravnavi smo navedli, da zaradi vsega zgoraj navedenega, AAG nasprotuje izgradnji, ki bo obratovala po tehnologiji iz priložene dokumentacije, ki ni v celoti prilagojena z direktivami EU. Navedli smo še druge razloge zakaj nasprotujemo gradnji in zahtevali razšeritev vplivnega območja tudi na vrtine, saj Rafinerija brez plina iz vrtin ne more obratovati.

facking-lendava

Plin iz vrtin bi pridobivali po fracking metodi, zaradi negativnih vplivov tega tega postopka na okolje, naravo in zdravje ljudi je med samo obravnavo, pred stavbo ARSO potekal protest proti freckingu:  

  Protestniki: “Ne ga lomit. Varen fracking ne obstaja.” (foto)

Avtor: STA, Barbara Oprčkal

Pred agencijo za okolje se je zbralo okoli 30 protestnikov. Zahtevajo ustavitev vseh postopkov v smeri frackinga oziroma hidravličnega lomljenja v Prekmurju.

fracking1

Na Agenciji RS za okolje (Arso) je danes ustna obravnava v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za Petrol Geoterm za rafinerijo zemeljskega plina. Na Arsu zagotavljajo, da vloga ne vključuje postopka tako imenovanega frackinga, a okoli 30 protestnikov ob obravnavi meni, da gre za prvi korak k vzpostavitvi infrastrukture zanj.

fracking2

Kot so pojasnili na agenciji za okolje, je namen ustne obravnave ugotovitev vseh dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev ter zagotovitev možnosti stranki in stranskim udeležencem, da se izjavijo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembni za odločanje v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja.

fracking3

Ta okoljevarstvena dovoljenja izdajajo za obrate, ki svoje aktivnosti izvajajo na tleh oziroma na površini, kot je to v tem primeru rafinerija zemeljskega plina. Metoda frackinga pa je drobljenje kamnin pod zemljo. V primeru Petišovskega polja se metoda frackinga po zagotovilih agencije ne izvaja.

fracking4

Z njimi pa se ne strinjajo protestniki, ti so se danes zbrali, da bi izkazali podporo kolegom iz Prekmurja, ki danes sodelujejo na ustni obravnavi. “Kar se trenutno gredo, je operacija trojanskega konja za to, da bi se v Sloveniji uvedel fracking,” je ocenil politolog Andrej Kurnik.

fracking5

Po njihovem gre danes za prvi korak k vzpostavitvi infrastrukturi, ki naj bi vodila v fracking. Tudi v mreži Eko hidra so pod pozivom Ustavimo fracking v vabilu na protest zapisali, da Petrol Geoterm korak za korakom pripravlja teren za vzpostavitev obratov za postopke nekonvencionalnega pridobivanja ogljikovodikov.

 635665945585287034_fracking4thumb

Ta za peščico ljudi dobičkonosna dejavnost po njihovih opozorilih z uporabo strupenih kemikalij uničuje pitno vodo, stotine tovornjakov s cisternami, polnimi strupov, ki se noč in dan valijo k vrtinam, pa za več generacij uničujejo življenjsko okolje lokalnega prebivalstva.

fracking6

Zato zahtevajo ustavitev vseh postopkov, ki bi vodili k frackingu. Ta metoda pridobivanja plina je sicer najbolj razširjena na območju ZDA in je pripomogla k ameriškemu energetskemu razmahu v zadnjih letih.

fracking7

V Evropi se zaradi številnih okoljskih pomislekov in pričevanj o negativnih učinkih za zdaj kljub nemalo poskusom še ni uveljavila.