Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije kritično do razpisa Eko sklada in njegovega delovanja


Ljubljana, 23. aprila – Združenje za energetsko neodvisnost Slovenije je na današnji novinarski konferenci izpostavilo neučinkovitost delovanja Eko sklada. Ta po njihovem mnenju ne spodbuja vseh racionalnih rešitev na področju učinkovite rabe energije, ampak deluje pod vplivom lobijev, kar naj bi dokazoval umik spodbude za subvencioniranje mikro sončnih elektrarn.

Podjetnik Marko Femc je na novinarski konferenci glede spodbud Eko sklada tako pojasnil, da je ministrstvo za infrastrukturo, kljub temu da je bila med mehanizmi že opredeljena spodbuda za izgradnjo manjših sončnih elektrarn, posredovalo, da se to izloči iz nabora. Druga Fenčeva pripomba na razpis pa se je navezovala na spodbujanje električnih vozil.

Po njegovem prepričanju razmerje med sredstvi za ta vozila namenjenimi pravnim in fizičnim osebam ni pravo. Za prve je namreč na voljo dva milijona, za druge pa pol milijona evrov. Prav bi bilo, da bi bilo več denarja za fizične osebe, meni Femc.

Glede vetrnih elektrarn je poudaril, da jih še nekaj časa ne bo, saj prostorski ureditveni plani ne dovolijo postavitev, poleg tega se tu vmešava tudi Društvo za proučevanje in opazovanje ptic s svojimi izhodišči. Agencija RS za okolje pa vse skupaj še otežuje na poti pridobivanja soglasja. “V Sloveniji je tako nemogoče postaviti te elektrarne”, je zatrdil in dodal, da smo v Sloveniji vedno bolj pametni od vseh ostalih držav, ki aktivno delujejo na področju učinkovite rabe energije.

Tajnik združenja Božo Dukić pa je opozoril, da Eko sklad predolgo pripravlja razpise. To po njegovih besedah povzroča “kampanjsko proizvodnjo”, kar pomeni, da proizvajalci, npr. toplotnih črpalk, do razpisa nimajo naročil, proizvodnja pa zato stoji. Ob tem se je vprašal, zakaj se razpisi ne pripravijo do konca leta in nato veljajo celo leto, saj pravne osnove že imajo, denar pa je tudi že na razpolago.

Država in njene institucije si po Dukićevih besedah ne prizadevajo za vzpostavitev racionalnega energetskega koncepta. Glavni problem je, da pri nas velja še stari koncept iz leta 2004, potrebni novi koncept razvoja energetike pa pripravlja vsaka vlada na novo. Slovenija ima velik potencial pri obnovljivih virih energije, ki ga ne zna izkoristiti, je dejal.

Na novinarski konferenci so tudi povedali, da je podpredsednik Znanstvenega sveta pri Evropski agenciji za okolje Peter Novak na predsednika vlade Mira Cerarja naslovil pismo, v katerem ga opozarja, da je prenehanje subvencioniranja toplotnih črpalk za sanitarno vodo preko Eko sklada napačna odločitev.

Te črpalke so namreč po njegovem mnenju najbolj primeren način za uporabo elektrike. Ob tem pa ga je pozval, da na vladi sprejmejo predlog programa dela sklada tako, da bo ta res izveden ter da naj premier zahteva poenostavitev procesov odobritve subvencij, ki so birokratski in tudi predragi.

vetrnice

Alpe Adria Green – mednarodno društvo za zaščito okolja in narave je 7. julija 2014 ter ponovno 24.11.2014 na državne organe poslala URADNO STALIŠČE ALPE ADRIA GREEN DO POSTAVITEV NOVIH VETRNIH ELEKTRARN v katerem smo med drugim zapisali, da v slovenski zakonodaji ni navedenih določil za postavitev vetrne elektrarne, ki bi opredelila razdaljo med VE in stanovanjskim objektom, ki bi bila varna in ne bi imela vpliva na zdravje ljudi. To področje ni zakonsko urejeno in da bomo zaradi neurejene zakonodaje v AAG zaradi načela previdnosti zagovarjali iz načela previdnosti graditev vetrnic v oddaljenosti 2500 m in ne 800 m kot jih sedaj brez podlage zagovarja država vse dokler nam strokovnjaki in zato pristojne institucije ne bodo dokazale, katera je (še) varna razdalja izgradnje vetrnic od stanovanjskega objekta, ki ne bi imela negativnega vpliva na zdravje.

 

Na naš dopis se je 07.01.2015 odzvalo Ministrstvo za okolje in prostor.

V odgovoru so priznali, da obstoječi slovenski predpisi še nimajo določb, ki bi opredeljevala minimalno razdaljo med vetrnimi elektrarnami in stanovanjskimi objekti. V zvezi z reševanjem te problematike sta Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor že pristopila k aktivnostim. V novembru 2014 sta se sestala z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in predlagala skupno reševanje  problematike, predvsem v zvezi s prenovo zakonodaje, ki ureja področje hrupa. Novi predpisi bodo , v kolikor bodo strokovne študije izkazale, da je to področje treba posebej urediti, vključevala tudi področje nizkofrekvenčnega hrupa.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je že pristopil k pregledu epidemioloških študij, na podlagi katerih bi lahko postavili mejne vrednosti in na njihovi podlagi določili potrebno oddaljenost vetrnih elektrarn od stanovanjskih objektov. V kolikor ne bo izdelanih ustreznih študij in meritev infrazvoka in nizkofrekvenčnega zvoka, bo pri pripravi predpisa in določitvi mejnih vrednosti upoštevano previdnostno načelo, pri čemer bodo upoštevane izkušnje petih primerljivih držav. Glede na to, da se s to problematiko srečujejo tudi v drugih državah sveta in državah evropske unije, je pričakovati da bodo na tem področju  v naslednjem letu, na nivoju Evropske komisije in/ali svetovne zdravstvene organizacije, pripravljene  nove informacije in smernice, so še zapisali v odgovoru.

Do danes na Ministrstvu še niso izpolnili obljube v zvezi z zakonodajo po EU normativih!!! Očitno jim odgovarja anarhizem, ki vlada na tem področju. Vprašanje je le komu bo tako stanje prineslo subvencijo na račun davkoplačevalce. Kljub opozorilom AAG smo davkoplačevalci smo že enkrat plačali subvencije. Takrat smo jih opozorili, da dodeljujejo subvencije po domače za bioelektrarne brez upoštevanja EU direktiv, danes pa vemo, da smo imeli prav!

ŽAL PREPOZNO, PREJEMNIKI SUBVENCIJ Z NASLOVA BIOPLINAREN SO DENAR ZAPRAVILI, BIOPLINARNE Z VISOKIMI IZGUBAMI PA PREPUSTILI  SLABI BANKI – TOREJ DAVKOPLAČEVALCEM!

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2015/04/23/oce-bioplinarskega-imperija-keter-bezi-pred-upniki/

KAM JE PONIKNIL DENAR OD SUBVENCIJ PA SAMO “BOG VE”!!!

 

 

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.