Petrol Geoterm: “Prijave so bile lažne” CI Ustavimo Fracking: “Mediji, ne pustite se zavajati”


Podjetje Petrol Geoterm je včeraj v javnost poslalo tudi uradno obvestilo o nedavno dvignjenem prahu o uhajanju plina in o domnevnih nepravilnostih. Pri omenjenem podjetju so prijave označili za lažne, med tem pa civilna iniciativa Ustavimo fracking v Sloveniji odgovarja: “Prosimo medije, da se ne pustijo zavajati.”

polje

Izjava za javnost podjetja Petrol Geoterm:

“Prijava, da je zemljina onesnažena s surovo nafto, se je izkazala za neresnično. V skladu z veljavno zakonodajo je družba Petrol Geoterm naročila laboratorijsko analizo reprezentativnega vzorca zemljine, ki je pokazala, da zemljina ni onesnažena s surovo nafto. Ocena nevarnih lastnosti vizualno onesnažene zemljine, ki je bila predmet prijave, temelji na Uredbi o odpadkih. Rezultati laboratorijskih analiz reprezentativnega vzorca so pokazali, da zemljina ni nevarna saj ni eksplozivna, oksidativna, lahkovnetljiva ali vnetljiva, dražilna, strupena, škodljiva, rakotvorna, jedka ali infektivna. Zemljina prav tako ni strupena za razmnoževanje, ni mutagena, ne povzroča občutljivosti in ni ekotoksična. V primerjavi z rezultati analiz matične zemljine so bile zaznane rahlo povišane vsebnosti ogljikovodikov oziroma mineralnih olj, kar je bilo mogoče sklepati že iz izgleda madežev na zemlji. Ugotovljena vsebnost žvepla nakazuje, da je zemljina površinsko nekoliko onesnažena z odpadnim mineralnim oljem. Kontaminacija s surovo nafto je na podlagi opravljenih analiz izključena.

V povezavi z ostalimi prijavami, je bilo javnosti že sporočeno, da v primeru “rumenkaste tekočine” ni šlo za nevarne snovi, temveč za “lužo”, ki je bila posledica obsežnega deževja. Prav tako je bilo že na dan prijave domnevnega uhajanja plina ugotovljeno, da prisotnosti plina v zraku ni bilo. Pri preiskavi domnevno zakopanih nevarnih kemikalijah, ki naj bi bile domnevno zakopane med sanacijo vrtin leta 2006, še v času Nafte Geoterm, družba Petrol Geoterm sodeluje z Inšpektoratom RS za okolje in prostor. Družba Petrol Geoterm bo pri nadaljevanju postopka ravnala v skladu z navodili in morebitnimi odločbami Inšpektorata RS za okolje in prostor. Vse prijave o domnevnih nepravilnostih so se na podlagi strokovnih analiz in testov do sedaj izkazale kot lažne. Javnosti ponovno zagotavljamo, da so vsi postopki pridobivanja plina popolnoma varni. Petrol Geoterm bo tudi v prihodnje deloval v skladu z vso zakonodajo in z vso dolžno skrbnostjo do varovanja ljudi in okolja ter za svoja dejanja prevzemal popolno odgovornost, enako pa pričakuje tudi od ostale zainteresirane javnosti.

Za morebitne ugotovljene nepravilnosti, ki so bile storjene pod prejšnjim lastništvom, bo Petrol Geoterm z vso dolžno skrbnostjo do ljudi in okolja, pri morebitni potrebni sanaciji ravnal v skladu z zakonodajo.”

ogenj-kasas

Na to izjavo podjetja Petrol Geoterm pa so se odzvali tudi pri CI Ustavimo fracking v Pomurju:

“Z velikim veseljem beremo izjavo za javnost Petrola Geoterm, saj so razkrili laboratorijske analize, kontaminirane zemlje na mestu uhajanja plina.

Kot so sami zapisali: “V primerjavi z rezultati analiz matične zemljine so bile zaznane rahlo povišane vsebnosti ogljikovodikov oziroma mineralnih olj, kar je bilo mogoče sklepati že iz izgleda madežev na zemlji. Ugotovljena vsebnost žvepla nakazuje, da je zemljina površinsko nekoliko onesnažena”.

Strokovnjak bo takoj vedel da nosi surovi zemeljski plin s sabo nekatere lažje ogljikovodike ter merkaptane, to je žveplove pline, kar je analiza tudi pokazala ter Petrol Geoterm priznal.

Rezultati analiz torej potrjujejo kontaminiranost zemlje zaradi uhajanja plina.

Upamo, da bo tudi Inšpektorat RS za okolje in prostor opravil svoje delo ter v najkrajšem možnem času začel na terenu z izkopavanji. Prosimo medije, da se ne pustijo zavajati s frazami kot so: “lažne prijave” in onesnaženje s surovo nafto.

Če je uhajal plin seveda ne najdemo nafte! To je tako, kot če bi v vodi bila in iskali sol, analizo bi pa delali na prisotnost alkohola in objavili da v tej vodi ni alkohola.”

Page1

Page2

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.