Opustitev dimnikarskih storitev v primeru vgradnje toplotnih črpalk za potrebe ogrevanja


Združenje ZENS je ministrici  za okolje in prostor Ga. Irena Majcen, poslalo pismo v katerem pravijo:

V Sloveniji se že 20 let vgrajujejo TČ – toplotne črpalke, ki uporabljajo kot dodatno energijo za svoje obratovanje energijo zraka, energijo površinske in podzemne vode ter energijo zemlje. Naše Združenje je zagovornik tovrstne rabe trajnih energetskih virov v cilju nadomeščanja rabe fosilnih energentov.

Istočasno želi lastnikom objektov s takšnim načinom ogrevanja in priprave tople sanitarne vode pomagati pri urejanju pravnih razmerij na področju državne regulative na področju dimnikarskih storitev.

V Sloveniji je vgrajenih in tudi v uporabi  cca 10.000 toplotnih črpalk za potrebe ogrevanja objektov, uporabljajoč že navedene energetske vire. K temu je potrebno dodati še podatek, da je v Sloveniji prav tako vgrajenih cca 70.000 toplotnih črpalk za pripravo tople sanitarne vode.

V letošnjem letu pa imate v svojem delovnem programu preurediti tudi regulativo z dimnikarskega področja ( strokovni posvet Moravci 2015) in je sedaj še pravočasno poslati na vaš naslov predlog, da so lastniki objektov, ki uporabljajo toplotne črpalke za potrebe ogrevanja, oproščeni obveznih dimnikarskih storitev. S tem namenom smo pripravljeni sodelovati z vašo strokovno ekipo, ki bo pripravljala izhodišča za bodočo regulativo s tega področja.

Vsekakor pa je ogrevanje s toplotnimi črpalkami tisti način, s katerimi uspešno zmanjšujemo količino toplogrednih plinov in zmanjšujemo porabo fosilnih energentov, kar pa je tudi v programu vašega ministrstva.

Vsak imetnik/uporabnik takšnega načina ogrevanja razpolaga z naslednjo dokumentacijo:

  • Novogradnja s projektom in gradbenim dovoljenjem in računom za izvedbo,
  • Račun za izvedbo vgradnje sistema s toplotno črpalko po vselitvi v objekt, pri tem je potrebno povedati, da vsi lastniki toplotnih črpalk, ki so vezani na odvzem energije iz vode, razpolagajo tudi z vodnim dovoljenjem, ki ga izdaja ARSO.

Istočasno štejte to pismo tudi kot pričetek našega sodelovanja z vašim ministrstvom. Vaše ministrstvo tako sodeluje z Združenjem ZENS pri doseganju našega skupnega cilja, to je energetska neodvisnost in zmanjšanje vplivanja na klimatske spremembe.

toplotna črpalka

PODPIŠITE PETICIJO PROTI TRGOVINSKEMU SPORAZUMU TISA:  “TISA NE HVALA!!!  (NAJHUJŠI STRUP DEMOKRACIJE)” DO DANES SMO ZBRALI MALO VEČ KOT 5400 PODPISOV OD 6000 POTREBNIH

– PODPIŠITE JO TUDI VI:

VEČ NA POVEZAVI – POD OBVESTILI BOSTE NAŠLI TUDI DODATNE OBRAZLOŽITVE!

WWW.PRAVAPETICIJA.COM/TISA__NAJHUJI_STRUP_DEMOKRACIJE

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.