Za resolucijo o sporazumu TTIP, ki postavlja človeka, okolje in demokracijo pred kratkoročne zaslužke ter nesorazmerne pravice korporacij.


Spoštovani poslanec Evropskega Parlamenta,

v luči nastajajoče resolucije o sporazumu TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, znanem tudi pod imenom Transatlantic Free Trade Agreement, TAFTA), ki jo pripravlja Evropski Parlament, Vam v globoki skrbi zaradi groženj, ki jih ta sporazum prinaša, pišemo kot evropska koalicija 375 civilno-družbenih organizacij. Članice koalicije zastopamo širok spekter področij javnega interesa: varstvo okolja, javno zdravje, državljanske pravice, kmetijstvo, varstvo potrošnikov in prehranskih standardov ter standardov kmetovanja, dobrobit živali, socialni standardi in delavske pravice, pravice migrantov, brezposelnost ter osnovne javne storitve kot so izobraževanje in drugo.

Pozdravljamo dejstvo, da Evropski Parlament pripravlja stališče glede sporazuma TTIP in prepoznavamo pomen vloge, ki jo je Parlament do sedaj imel v organizaciji demokratičnih javnih razprav na to temo. Pozivamo vse poslance Evropskega Parlamenta, da se zavzamejo za odločno resolucijo, ki bo dala jasno vedeti, da bo EP v prihodnosti zavrnil kakršenkoli sporazum o trgovini ali naložbah, ki ne bo v javnem interesu ali bi ogrožal ključne pravice, pridobljene v dolgem in napornem demokratičnem procesu v EU, ZDA in ostalih delih sveta.

V ta namen bi radi z vami delili naše ključne zahteve glede pogajanj o TTIP-u, ki smo jih oblikovali skupaj z našimi partnerji v ZDA in so bile prvič predstavljene v skupni izjavi civilne družbe maja 2014.

Zahtevamo:

1. Transparentnost: vsi dokumenti povezani s pogajanji o TTIP, vključno z osnutki konsolidiranih besedil, morajo biti javno dostopni, kar bo omogočilo odprto in kritično javno diskusijo o TTIP.

2. Demokratičen proces, ki bo omogočal nadzor nad pogajalskimi besedili in ocenjevanje leteh ter zagotavljal, da so predlagane politike v interesu javnosti. V ta proces mora biti vključen Evropski Parlament, diskusije v nacionalnih parlamentih in tudi organizacije civilne družbe, sindikati in ostali deležniki.

3. Izključitev ISDS: sleherno določilo, ki vsebuje mehanizem ISDS (Investor-State Dispute Settlement), mora biti trajno umaknjeno iz pogajalskih vsebin. Prav tako ne sme biti uveden noben soroden mehanizem (niti posredno preko drugih trgovinskih sporazumov, bodisi že obstoječih, bodisi sklenjenih naknadno), ki podeljuje privilegiran status tujim investitorjem.

4. Izključitev Sveta za zakonodajno sodelovanje: vsa zakonodaja mora biti v izključni pristojnosti demokratično nadzorovanih organov in postopkov.

5. Preprečitev deregulacije standardov, ki varujejo in služijo javnemu interesu. Standarde EU je potrebno spoštovati in ne “harmonizirati” na najnižji skupni imenovalec. To vključuje družbene standarde, standarde pogojev dela, varstvo potrošnika ter javnega zdravja, skrb za okolje vključno z obnovo naših naravnih virov, dobrobit živali, standarde za zaščito prehrane ter okolju prijazne načine kmetovanja, dostop do informacij in označevanje blaga, kulturo in medicino, nadzor finančnih trgov, varovanje podatkov, neodvisnost interneta in ostale digitalne pravice. Medsebojno pripoznanje ni sprejemljivo v kolikor spodkopava demokratično sprejete standarde in obstoječe močne mehanizme zaščite. Načelo previdnosti mora biti široko aplicirano.

6. Preprečitev vsake nadaljnje deregulacije in privatizacije javnih služb. Zahtevamo zagotovljen dostop do visoko kvalitetne izobrazbe, zdravstvenih storitev in ostalih javnih služb. Zahtevamo pravico do izbire javnih naročil, ki vzpodbujajo lokalno zaposlovanje in lokalno gospodarstvo ter uporabo lokalnih virov, socialno podjetništvo, trajnostno ekonomijo, upoštevajo družbene specifike in služijo interesu javnosti.

7. Vzpodbujanje humanega in okolju prijaznega kmetovanja ter zaščito majhnih družinskih kmetij.

8. Državni organi morajo ohraniti politično moč in strukture, ki so potrebne za zaščito občutljivih področij in za varovanje standardov, ki so pomembni za kakovost našega življenja. Mednarodno sprejeti standardi pogojev dela in okoljski standardi morajo biti spoštovani in uveljavljeni. Sistematično kršenje standardov pogojev dela bi bilo potrebno finančno kaznovati.

9. Nikakršnih omejitev mednarodnih in evropskih standardov človekovih pravic.

Maloštevilne informacije, ki so bile objavljene ali so odtekle glede pogajanj o TTIP-u, vzbujajo resne skrbi, da naše zahteve niso zastopane v pristopu, ki ga je ubrala EU.

Na primer:

– Pogajanja potekajo za zaprtimi vrati, brez primernega in učinkovitega javnega posvetovanja. Pomanjkanje transparentnosti in demokratičnih postopkov onemogoča, da bi državljani in civilna družba nadzorovali pogajanja ter zagotavljali varovanje javnega interesa. Korporativnim lobističnim skupinam je dodeljen privilegiran dostop do informacij in dana priložnost za vpliv na pogajanja.

– Predlagano poglavje o zaščiti naložb, še zlasti vključitev določil o mehanizmu ISDS (Investor State Dispute Settlement…), bi vlagateljem podelila ekskluzivno pravico vlaganja tožb zoper državo, v kolikor bi ti smatrali, da imajo demokratično sprejete odločitve javnih organov, ki so namenjene varovanju javnega interesa, negativen učinek na njihove pričakovane dobičke. Ti mehanizmi temeljijo na tribunalih, ki delujejo zunaj nacionalnih sodnih sistemov in s tem spodkopavajo naš nacionalni in Evropske pravni red ter demokratične strukture za oblikovanje zakonov in praks v javnem interesu.

– Oblikovanje novih protidemokratičnih upravnih struktur in postopkov, katerih namen je “uskladiti zakonodajo”, kot je predlagani Svet za zakonodajno sodelovanje, bi TTIP in ostale sporazume napravil za pomično tarčo, “živi sporazum”, ki bi ga na skrivnem neprestano dopolnjevali neizvoljeni birokrati in velika podjetja. Te nedemokratične strukture odpirajo grožnjo nižanja pomembnih standardov in pravil, ki so bila oblikovana za zaščito javnega interesa ter možnost prepovedi izboljšav v prihodnosti, četudi bi bile potrebne ali uživale podporo javnosti.

– Dokumenti korporativnih in industrijskih lobistov pričajo, da se osredotočanje na ne-carinske ovire in regulatorno skladnost izrablja za vsiljevanje deregulacije, povečanje zagotovil vlagateljem, krepitev monopola preko lastništva intelektualnih pravic in v zadnji instanci dirko proti dnu.

Pozivamo vas, da pogajalcem pošljete jasno in nedvoumno sporočilo, da bo Evropski Parlament zavrnil TTIP oz. katerikoli trgovinski ali naložbeni sporazum, ki bi šel v smeri, ki ne bo služila interesu javnosti in bi ogrožala temeljne pravice ter svoboščine, pridobljene v dolgem demokratičnem boju.

375 civilno-družbenih organizacij iz vse Evrope, med njimi tudi Alpe Adria Green

Poslano:

Anja Fajon,
Milan Zver,
Alojz Peterle,
Ivo Vajgl,
Romana Tomc,
Igor Soltes,
Franc Bogovic,
Patricija Sulin

logo-web

PODPIŠITE PETICIJO PROTI TRGOVINSKEMU SPORAZUMU TISA:  “TISA NE HVALA!!!  (NAJHUJŠI STRUP DEMOKRACIJE)” DO DANES SMO ZBRALI MALO VEČ KOT 5400 PODPISOV OD 6000 POTREBNIH

– PODPIŠITE JO TUDI VI:

VEČ NA POVEZAVI – POD OBVESTILI BOSTE NAŠLI TUDI DODATNE OBRAZLOŽITVE!

WWW.PRAVAPETICIJA.COM/TISA__NAJHUJI_STRUP_DEMOKRACIJE

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.