AAG – EUROMOST: CRNOGORSKO TUŽILAŠTVO DA ISPITA POSLOVANJE D.O.O. “PR & MEDIA CONSULTANCY


NVO,,Euromost,,NVO,,Manjinski akcionari Gorni Ibar” i NVO,,Udruženje invalida rada iz Rožaja su nastavili da obavještavaju tužilaštvo u Podgorici o svim zloupotrebama u NVO sektor,gdje smo predali Osnovnom državnom tužilaštva u Podgorici uz dokaze još jedno obavještenje,kroz koje smo tražili,da se ispita da li su se izvršila krivična dijela,krivičnog zakonika Crne Gore,PROTIV PLATNOG PROMETA I PRIVREDNOG POSLOVANJA od strane bračnog para Zlatka i Ivane Vujović,koji vode Centar za monitoring CEMI I Juventas,krivična dijela  koja se goni po službenoj dužnosti, od osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici  smo zatražili da ispitaju, kako su bračni par Zlatko i Ivana Vujović koji vode NVO CEMI i NVO Juventas pravdali i izvlačili sredstva od igara na sreću, koja su dodijeljivana njihovim organizacijama,preko njihove privatne firme D.O.O., “PR & MEDIA CONSULTANCY u kojoj je ovlašćeno lice i Izvršni direktor Milena Kalezić ,firmu je osnovala sa 100% vlasništvo i 5000 eura osnivačkim kapitalom i ako su po zakonu o NVO fondacije neprotafabilne,Fondacija za promociju civilnog društva PR CENTAR u kojoj je ovlašćeno lice Snežana Vujović, fonadaciju je osnovao Centar za monitoring CEMI koju vodi Zlatko Vujović, od sredstava koja im je dodijelila Norveška ambasada u visini od 27000 eura i zadatak ove fondacije je bio   da promoviše civilni sektor,Inače CEMI,JUVENTAS,I FONDACIJA PR.CENTAR, su osnivači NVO,,Saradnjom do cilja” u kojoj  je ovlašćeno lice Goran Djurović, čije su članice u 2013 godini prihodovale preko četiri

miliona eura,što su i priznali odma nakon što smo te informacije prvi objavili u javnostEM1

EM2

Bračni par Zlatko i Ivana VujovićEM3

U izvještaju revizora o utrošenim sredstvima NVO,,Centra za monitoring,, CEMI  i  NVO ,,Juventas”se prvi put pominje  firma D.O.O. PR&MEDIA CONSULTANCY,kao njihov dobavljač, priloživši račune od ove firme za poslove smještaja,ishrane i pića,gdje je revizor utvrdio  da je to suprotno zakonu o turizmu, jer navedena firma nije registrovana u toj oblasti,takodje se u reviziji navodi,kako su se uplaćivali porezi na honorare u aprilu 2013 godine i ako su honorari bili isplaćivani u 2012 godini, što  je u suprotnosti  sa članom 49a stav 1 zakona o porezu na dohodak fizičkih lica,kao i sa članom 46 stav 2, interesantno porezi na lični dohodak su se isplaćivali tek nakon što su obavještene ove NVO,  da će njihovi projekti biti predmet reviziji , iz rješenja  o osnivanju ove firme se vidi da je istoj djelatnost konsultacije u poslovanju a ne ugostiteljstvo,ona se takodje nalazi na istoj adresi gdje se nalazi i NVO,,Centar za monitoring” CEMI Bulevar Josipa Broza 23 A 81000 Podgorica kao i  NEVLADINA FONDACIJA ZA PROMOCIJU DRUŠTVA-PR CENTAR. Bračnom paru Zlatku i Ivani Vojinović je u 2011 i 2012 godini od komisije od igara na sreću odobreno sto dvadeset sedam hiljada eura ili 127.558,00 eura.

Inače vodje i osnivači organizovane grupe NVO Koalicija ,,Saradnjom do cilja” su u bliskim i prijateljskim odnosima sa Šefom kancelarije EU u Podgorici Slovencem Mitjom Drobničem.Mitja DrobničMitja Drobnić,Šef kancelarije EU u podgorici

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.