Civilne Iniciative Celja, ki so članice AAG, poslale pritožbo na Evropsko Unijo


Ker pristojni v Republiki Sloveniji ne ukrepajo in se norčujejo iz evidentnega ogrožanja okolja in zdravja, so CI Celje, ki so članice Alpe Adria Green,  03.03.2015  poslale pritožbo v EU zaradi onesnažene zemlje v Celju:

Glede na dejstvo,  da po enem letu niso odstranili izjemno onesnaženo zemljo in težke kovine iz celjskega parka, kjer je vzorčil in analiziral  laboratorij ZZV Celje in, da  iz istega področja stare Cinkarne z evropskimi sredstvi financiranega projekta sanacije vodotokov  enako  onesnaženo zemljo sedaj odvažajo  na drugo lokacijo, še bližje centru Celja,  vas uradno seznanjamo z dejanji, ki  po mnenju strokovnjakov ogrožajo okolje in zdravje ljudi.

Ker državni organi ne procesuirajo  evidentna nezakonita dejanja ogrožanja okolja in zdravja ljudi, se prekopavanje področja stare cinkarne, kjer je na 17ha cca 1.5 milijona m3 večinoma nevarnih odpadkov  nadaljujejo celo s pomočjo pristojnih, ki  negirajo ogrožanje okolja, ko so vse analize  dokazale, da gre za najbolj onesnaženo zemljino  v Sloveniji in verjetno v Evropi. Da naplavine in pet  meterski pas okoli Hudinje niso onesnažene dokazujejo   z analizo iz leta 2012, kjer so  “sestavljali – mešali” vzorce odpadkov in določali povprečno onesnaženje,  da bi analize pokazale manjše onesnaženje, kar pa je v nasprotju  tudi z ugotovitvami poljske družbe Environ o onesnaženju  področja nove Cinkarne, ki je locirano višje  ob Hudinji  in ima to področje “znaten vpliv na okolje in ljudi”.
Kot je znano, so  enako onesnaženo zemljo  vozili tudi v Bukovžlak, kar je že predmet tožbe proti Sloveniji in upamo, da bomo v najkrajšem času dobili analizo   laboratorija Acme Lab treh vzorcev na vsaj eni lokaciji, ki je še nedvomno v enakem stanju kot leta 2008, ko je vzorčil IOP Celje in, da vam jo bomo lahko posredovali.

V naslednjih sporočilih vam bomo poslali nekaj foto dokumentov posegov na vodotku Hudinja na področju stare Cinkarne, kjer ne samo čistijo naplavine  pri projektu proti poplavnih ukrepov, temveč tudi širijo strugo reke Hudinje in te izkope s področja stare cinkarne vozijo na lokacijo depresije zraven železnice pri Zgodovinskem arhivu Celje.
Dokler so čistili strugo Voglajne in enako onesnaženo zemljo vgrajevali v proti poplavni nasip nismo reagirali, saj so izkopano zemljo odlagali na licu mesta, kljub temu, da je tudi to, po mnenju stroke, nestrokovno in neodgovorno  ravnanje s to onesnaženo zemljo, saj se težke kovine iz  tako izgrajenih proti polavnih nasipov izlužujejo v vodotoke Hudinjo, Voglajno in Savinjo in se s tem ogroža okolje.
Ker se Ministrstvo za okolje in prostor ne odziva, kljub večkratnim poizkusom vzpostavitve  telefonske  komunikacije in na elektronska  sporočila,   ob evidentnih  kršitvah  slovenske in evropske  okoljske zakonodaje, smo  vas prisiljeni seznaniti z vsemi dejstvi.
Prekopavanje stare cinkarne

Vlada Republike Slovenije

Minister za kmetijstvo in okolje,

mag. Dejan Židan

Spoštovani!

Pošiljam Vam 22.4.2014 prejete analize treh  uradno odvzetih  vzorcev  zemljine v celjskem parku, neposredno zraven sprehajalnih poti in blizu vodnjaka Meškov studenec, kjer vsa leta. prebivalci Celja točijo domnevno  »neoporečno« vodo za pitje.

V Civilnih iniciativah Celja se moramo zahvaliti Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano- Centru za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Celje mag. Andreju Planinšku, ki je odredil, na našo prošnjo, brezplačen odvzem vzorcev in analizo le teh, za zaščito zdravja ljudi  in okolja.

Odvzeti so bili trije vzorci. Vzorec  neonesnaženega okolja  v celjskem parku in dva vzorca  nekaj metrov stran,  sedaj dokazano   strupenih odpadkov, ki nikakor ne sodijo v naravo, celo deponije za tako nevarne odpadke nimamo v Sloveniji. Tudi  to barbarsko dejanje neznanih storilcev je bilo mogoče ob nedelovanju  inšpekcijskih organov in organov pregona, ki niso reagirali na navoz enako strupene zemlje na področje črne deponije v Bukovžlaku in zapoznelih dejanj inšpekcije ob nestrokovnih ravnanjih  pri izgradnji infrastrukture in ostalih posegih na področju stare Cinkarne, ko bi investitorja MO Celje in izvajalca del lahko ustavili pravočasno,  kar je predmet postopka pred Evropskim sodiščem proti Sloveniji. Tak odnos do  okolja je mogoč v Celju, ker ima  tudi lokalna oblast izrazito podcenjevalen odnos do izredno hudih okoljskih problemov Celja in okolice. Po mnenju župana, bi verjetno tudi ti strupeni odpadki  »lahko ostali tukaj tristo let, če ljudje ne bi jedli te zemlje ali pridelovali vrtnin na njej«, kot je izjavil o onesnaženju na področju stare Cinkarne.

Analizirano  grozovito onesnaženje, v  teh  dveh vzorcih, nesporno pripeljanih  strupenih odpadkov iz področja stare Cinkarne (saj nikjer drugje v Sloveniji ni tako alarmantnih  vrednosti arzena, cinka, svinca, kadmija, itd) še enkrat več dokazujejo našo utemeljeno  skrb  in nujnost  opozarjanja ob  ogrožanju okolja in s tem  zdravja ljudi.

Prosimo za odgovor ali boste v Sloveniji reševali problem s takojšnjim odvozom teh nevarnih odpadkov iz naravnega (celo zaščitenega-varovanega okolja parka- parcela je državni lasti!). Če ne bomo dobili odgovora, bomo tudi  s tem  ogrožanjem  okolja in zdravja ljudi seznanili Evropsko komisijo- Komisariat za okolje!

S spoštovanjem.

Boris Šuštar

Civilne iniciative Celja

Celje,23.4.2014

celje analiza zemlje1

celje analiza zemlje1

 Mejne in kritične vrednosti za nevarne snovi v  zemlji  in  mejne vrednosti nevarnih snovi za površinske vode

Pravilnik o imisijskih  vrednosti po uredbi  za  nevarne  snovi v tleh      v    mg/kg   

Mejne               opozorilne                       Kritične

kadmij               1                         2                                    12

Baker               60                      100                                300

nikelj                 50                       70                                210

svinec               85                      100                               530

cink                 200                     300                                720

celotni krom     100                    150                                380

živo srebro         0,8                      2                                   10

kobalt               20                       50                                  240

molibden           10                      40                                   200

arzen                20                       30                                    55

Uredba za površinske vode Ur list RS 11/02      dopustne  mejne vrednosti         mg/l

Cink                        0,1

krom                       0,01

Živo srebro             0,001

Baker                    0,005

Kadmij                 0,001

OBJAVLJENO CELOTNO POROČILO, KI GA JE PRIPRAVILA DRUŽBA “ENVIRON”SI LAHKO OGLEDATE NA TEJ POVEZAVI

 https://alpeadriagreen.wordpress.com/2014/12/05/porocilo-o-skrbnem-okoljskem-pregledu-lokacij-cinkarne-celje/

PODPIŠITE PETICIJO PROTI TRGOVINSKEMU SPORAZUMU TISA:  “TISA NE HVALA!!!  (NAJHUJŠI STRUP DEMOKRACIJE)” DO DANES SMO ZBRALI MALO VEČ KOT 5400 PODPISOV OD 6000 POTREBNIH

– PODPIŠITE JO TUDI VI:

VEČ NA POVEZAVI – POD OBVESTILI BOSTE NAŠLI TUDI DODATNE OBRAZLOŽITVE!

WWW.PRAVAPETICIJA.COM/TISA__NAJHUJI_STRUP_DEMOKRACIJE

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.