Peskokop Črna še razburja


Besedilo: Jasna Paladin – Gorenjski GlasPeskokop Črna1

V peskokopu Črna, kjer od oktobra deluje tudi mobilna asfaltna baza, naj bi podjetje Calcit odlagalo neoporečen material, a krajani tega ne verjamejo.

Črna pri Kamniku – Krajani Črne pri Kamniku, ki so že vse od poletja povezani v Civilno iniciativo Za zeleno dolino Črne, že mesece opozarjajo na domnevno nelegalno početje družbe Calcit in njenega hčerinskega podjetja Peskokop Črna. Po njihovem prepričanju družba brez potrebnih dovoljenj na tem območju odlaga odpadni material, ki naj bi bil škod­ljiv za okolje, postavili pa so tudi asfaltno bazo, ki je krajani zaradi domnevnih vplivov na okolje v svoji bližini ne želijo imeti.

S pomočjo okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green so z opozorili pisali vsem pristojnim ministrstvom in inšpekcijam, predsednikoma vlade in države ter varuhinji človekovih pravic.

Kot so nam sporočili z gradbene inšpekcije in Inšpekcije za energetiko in rudarstvo Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor, je »gradbeni inšpektor 24. septembra lani odredil, da zavezanec v roku dveh mesecev po prejemu odločbe odstrani gradbene objekte ter vzpostavi zemljišče v prejšnje stanje. V zvezi z izdano odločbo gradbenega inšpektorja pojasnjujemo, da ta ni pravnomočna, saj je bila podana pritožba, ki je odstopljena v reševanje na pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, ki pa o pritožbi še ni odločilo.«

Krajani ne popuščajo

»Inšpektorat je odredil tisto, na kar smo opozarjali, a zmagali bodo šele takrat, ko bosta asfaltna baza in deponija dejansko odstranjeni. Do takrat pa ne popuščamo in to naj jim bo jasno! Pravijo, da gre za povsem neoporečen material, ki nastane pri odkopavanju, a to ni res. Gre za kemično obdelan pesek, katere kemične snovi pa za to uporabljajo, pa ne vemo. Inšpektorica za okolje nam je odgovorila, da je ta material nenevaren, da pa je bilo Calcitu odrejeno, da material, ki ostane od pranja vagonov, odstrani. To naj bi dokazali z evidenčnim listom, iz katerega je razvidno, da se odpadki od konca julija ne dovažajo. A to je laž! To dokazujejo naše fotografije. Kako lahko ne dovažajo, če smo jih posneli? Sprašujem se, kako nam lahko inšpekcija pošlje odgovor, da je bil material odstranjen? Mislijo, da smo neumni?« je ogorčena predsednica civilne iniciative Vida Romšak.

Calcit: postavitev asfaltne baze je legalna

Za pojasnila smo se obrnili tudi na Calcit. Povedali so nam, da v peskokopu Črna že več kot deset let deponirajo fino frakcijo, ki nastaja pri pranju kalcitne rude v kamnolomu v Stahovici. »Rudo peremo, ker z odvajanjem humusa in gline povišujemo belino naših izdelkov, ki se uporabljajo v proizvodnji papirja, plastičnih mas in barv. Deponiran material ni odpadek, ampak 97-odstotni kalcijev karbonat, ki se uporablja za nevtralizacijo kmetijskih zemljišč. Prejšnji lastnik peskokopa Črna je na osnovi veljavne koncesije izkoriščal pobočni grušč in degradiral pobočje tako, da je iz relativno položne brežine nastala prepadna stena. Vrzel, ki je nastala, nadomeščamo s filtrskim kolačem po veljavnem rudarskem projektu rekultivacije. Deponirani material je v vseh pogledih neoporečen,« nam je povedal direktor Calcita Matevž Kirn in dodal, da so se lani s podjetjem Komrad pogodili, da je na vzhodnem delu peskokopa postavilo mobilno asfaltno bazo, ki bo uporabljala asfaltne agregate iz njihovega kamnoloma v Stahovici. »To je nedvomno dobra poslovna poteza, saj bo glede na katastrofalno stanje lokalnih cest v kamniški občini poraba asfalta v naslednjih letih nedvomno rasla. Tudi glede obremenjevanja okolja zaradi prometa je rešitev dobra, saj so transportne poti dosti krajše,« je prepričan. Pravi še, da je asfaltna baza povsem legalna, saj je bil izdelan rudarski projekt, kot to predpisuje regulativa za rudarsko območje. Po njegovem pre­pričanju gradbeno dovoljenje za to ni potrebno, odločbi grad­bene in rudarske inšpekcije pa naj bi bili po mnenju vodstva Calcita nezakoniti.

PODPIŠITE PETICIJO “TISA NE HVALA!!!  (NAJHUJŠI STRUP DEMOKRACIJE)” DO DANES SMO ZBRALI MALO VEČ KOT 5000 PODPISOV OD 6000 POTREBNIH

– PODPIŠITE JO TUDI VI:

VEČ NA POVEZAVI – POD OBVESTILI BOSTE NAŠLI TUDI DODATNE OBRAZLOŽITVE!

WWW.PRAVAPETICIJA.COM/TISA__NAJHUJI_STRUP_DEMOKRACIJE

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.