Pristojnim očitajo malomarnost in neodzivnost


PRIMORSKE NOVICE sreda, 31. december 2014

  • V okoljski organizaciji AAG zahtevajo, naj se pristojni v zvezi s problematiko Lesonita nehajo sprenevedati in naj ukrepajo proti odgovornim.
    V okoljski organizaciji AAG zahtevajo, naj se pristojni v zvezi s problematiko Lesonita nehajo sprenevedati in naj ukrepajo proti odgovornim.

    Foto: Tomo Šajn

Pristojnim očitajo malomarnost in neodzivnost

V neprofitni okoljski organizaciji Alpe Adria Green (AAG) inšpektoratu za okolje in ilirskobistriški policijski postaji očitajo, da nista ukrepala v primeru tovarne Lesonit, ki naj bi povzročala prekomeren hrup in zato zdravstvene težave okoliških prebivalcev. V Lesonitu odgovarjajo, da gre za natolcevanje in proti AAG napovedujejo tožbo.

ILIRSKA BISTRICA > “Prekomerni hrup in ostale strupene emisije (formaldehid, metanol), ki jih povzroča dejavnost Lesonita, negativno vplivajo na okolje in zdravje okoliških prebivalcev v Ilirski Bistrici. Prebivalcem je s tem kršena ustavna pravica do zdravega življenjskega okolja,“ trdijo v okoljski organizaciji Alpe Adria Green, ki na problematiko tako kot prizadeti stanovalci opozarja že dlje časa. Po njihovem mnenju odgovorne državne institucije v zvezi s tem ne ukrepajo ustrezno. AAG je zato v ponedeljek na okrožno državno tožilstvo v Kopru podala kazensko ovadbo zoper Inšpektorat za kmetijstvo in okolje ter Policijsko postajo Ilirska Bistrica.

Vojko Bernard, predsednik AAG, je pojasnil, da so v AAG zaradi obvestil o povečanju hrupa v začetku novembra na inšpektorat podali zahtevo za ponovne meritve hrupa. Z odgovorom inšpekcije, iz katerega izhaja, da po dodatnih ukrepih hrup po zagotovilih podjetja ne presega mejnih vrednosti, niso bili zadovoljni.

Po posredovanju inšpekcije dodatni ukrepi

Iz odgovora inšpektorata organizaciji AAG sicer izhaja, da je okoljska inšpekcija pri izvedbi kontrolnega monitoringa septembra 2013 v Lesonitu ugotovila kršitev uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, zato je Lesonitu z odločbo odredila prilagoditev. Ker je Lesonit v roku ni v celoti izvršil, mu je izrekla denarno kazen in določila nov rok. Lesonit je nato vendarle ukrepal in konec avgusta namestil dodaten dušilec na izstopu ventilatorja odsesovanja brusilke. Kljub temu pa so nočne meritve še vedno pokazale preseganje mejne vrednosti še na dveh merilnih mestih, zato je novembra pričel z izvedbo protihrupnega dušenja na ventilatorju za odsesovanje stiskalnice. Ali stanje zdaj ustreza predpisom, pa še nismo izvedeli, saj na odgovor inšpekcije o zadnjem ukrepanju še čakamo.

Policija posebnosti ni zabeležila

Bernard “neodzivnost oziroma aroganco” očita tudi policijski postaji, ki naj se na nekatere prijave občanov ne bi niti odzvala.

Iz odgovora, ki smo ga včeraj prejeli od Policijske uprave (PU) Koper, izhaja, da je policijska patrulja letos na podlagi obvestila občanov opravila dva ogleda na kraju. V enem primeru patrulja na kraju povečanega hrupa ni zaznala, v drugem primeru pa je ugotovila, “da so v tovarni iz železniških vagonov razkladali hlodovino in je pri tem občasno prihajalo do hrupa, vendar to ni bilo nič posebnega”. “Sicer pa Policija od leta 2006 ni več pristojna za ukrepanje v primeru kršitev, povezanih s hrupom. Ukrepanje je v pristojnosti inšpektorjev za varstvo okolja, kar je določeno v uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju,“ so še izpostavili na PU Koper.

Bratož: delamo po naročilu inšpektorice

Egon Bratož, član uprave Lesonita, je včeraj za PN zavrnil očitke, da bi presegali mejne vrednosti hrupa. “Izvajamo monitoring po predpisih in po naročilu inšpektorice izvajamo vse, kar je potrebno,“ nam je dejal, konkretnejši pa ni želel biti, saj se nam je odzval med dopustom. “Mislim, da bomo šli po praznikih v tožbo proti Alpe Adria Green, ker je njihovega natolcevanja že dovolj,“ je bil še oster Bratož.

Spomnimo, da so prizadeti okoliški prebivalci, združeni v civilno iniciativo, že pred časom zbirali podpise peticije proti hrupu in prahu, ki so jo poslali na občino in na takratno ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Doslej so bila neuspešna tudi njihova prizadevanja, da bi imeli možnost stalnega neodvisnega spremljanja onesnaževanja okolja, ki ga povzroča tovarna. Občina je v prejšnjem mandatu sicer za določeno obdobje plačala meritve z mobilno napravo agencije za okolje, pri čemer pa ni bilo mogoče ugotoviti zgolj deleža Lesonitovega onesnaževanja.

VERONIKA R. ŽENKO

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.