Smetarski gigant naletel na še eno oviro


Avtor:  Vanja Alič- dnevnik

Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green bo lahko na javni obravnavi za izdajo okoljevarstvenega soglasja, ki ga je Papir servis vložil na Agencijo RS za okolje za obrat v Vevčah, temu oporekala kot stranska udeleženka v postopku.

Luka Cjuha
V podjetju Papir servis, kjer so pred pol leta vložili vnovično zahtevo za izdajo okoljevarstvenega soglasja za obrat v papirnici SET Vevče – okoljevarstveno dovoljenje jim je pred enim letom dokončno razveljavilo upravno sodišče – so naleteli na novo oviro. Agencija RS za okolje (Arso) je namreč okoljevarstveno organizacijo Alpe Adria Green priznala kot stransko udeleženko v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za ureditev sortirnice nenevarnih odpadkov, ureditev obstoječega okolja, odstranitev obstoječih objektov in izgradnjo nadstreškov.

Odločeni, da Papir servis tja ne sodi

Kot pravni interes za vstop v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja je Alpe Adria Green navedla kršitev slovenske in evropske zakonodaje, slovenske ustave in mednarodnih pogodb ter konvencij, zavestno uničevanje zdravja ljudi, živali in narave zaradi kapitalskih interesov, razvrednotenje nepremičnin na območju četrtne skupnosti Polje in ogrožanje posameznikov v tej četrtni skupnosti. »Ko bo agencija za okolje sklicala javno obravnavo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja – to bo lahko čez dva meseca ali šele čez eno leto – bomo z različnih vidikov dokazali, da dejavnost Papir servisa preprosto ne sodi v to okolje,« je prepričan predsednik organizacije Alpe Adria Green Vojko Bernard.

S priznanjem statusa udeleženca v postopku organizaciji Alpe Adria Green so zadovoljni tudi v civilnih iniciativah, ki se že vseskozi bojujejo proti postavitvi »tovarne smeti« v njihovem okolju. »Pritožili so se tudi nekateri zasebniki, ki stanujejo prav pri vhodu v obrat SET Vevče. Tudi njim in nekaterim organizacijam, kot sta ribiška družina in ribiška zveza, bi moral Arso priznati status stranskega udeleženca v postopku. A za zdaj še niso prejeli odgovora,« je povedal predsednik Državljanske pobude Vevče Aleš Babnik.

Odpustili so že 172 delavcev

Po njegovem mnenju Papir servis sicer kljub obljubam o takšnih in drugačnih ublažitvah negativnih vplivov na okolje nikakor ne more zadostiti pogojem za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. »Če nič drugega, tiskarna SET Vevče stoji na poplavnem območju, ki ga je določil prav Arso. Več kot 200 smrdečih kamionov na dan pa tudi ne more voziti drugod kot po naših cestah,« je jasen Babnik, ki pa je – »ker je v naši državi vse mogoče« – pripravljen tudi na ponovne pritožbe na vse možne instance.

V smetarskem podjetju, kjer so ob razveljavitvi okoljevarstvenega dovoljenja in ukinitvi vevškega obrata lansko leto odpustili 172 delavcev, pa tudi še niso vrgli puške v koruzo. V obratu tiskarne SET Vevče bi radi predelali 48.750 ton odpadne embalaže na leto, zato so zahtevek za vnovično okoljevarstveno soglasje podkrepili s podrobnejšimi analizami, s katerimi so »obdelali vse, kar bi lahko imelo kakršen koli vpliv na okolje in tamkajšnje prebivalce«, kot je pred časom povedal direktor podjetja Janez Mlakar.