KOALICIJA NVO PROTI TRGOVINSKIM SPORAZUMOM ZAVRNILA POVABILO NA SREČANJE Z G.LUTZOM GUELLNERJEM


Pismo Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji:

Spoštovani,

spodaj podpisane organizacije, članice Koalicije proti tajnim sporazumom, se Vam zahvaljujemo za vabilo in Vam sporočamo, da se srečanja ne bomo udeležile. Sestanek zavračamo tako zaradi njegove neformalne narave – kar zgolj odseva dosedanjo prakso Evropske komisije v vodenju pogajanj o trgovinskih sporazumih – kot tudi zaradi preteklih dejstev in izkušenj, ki pričajo, da Komisija nima iskrenih ambicij po konstruktivnem dialogu z organizacijami civilne družbe.

Med temi izpostavljamo nedavno objavo informacije, da je besedilo trgovinskega sporazuma med EU in Kanado (CETA) zaključen in njegovi popravki ali dopolnila niso več mogoči. Pripravo tega sporazuma Komisija nadaljevala navkljub 150.000 odzivom, ki jih je prejela v okviru lastne javne razprave o mehanizmu ISDS. Komisija je, ne da bi preverila in analizirala vsebino prejetih odzivov, v sporazum vključila sporni mehanizem ISDS in javno objavila končni tekst sporazuma. S tem dejanjem je Komisija pokazala nezainteresiranost za mnenja strokovne in civilne javnosti v procesu priprave sporazumov. Prav tako je Komisija nedavno zavrnila registracijo Evropske državljanske pobude zoper sporazuma TTIP in CETA, s čimer je zgolj potrdila svoje nedemokratično delovanje in zavračanje lastnih mehanizmov za politično participacijo civilne družbe. Ob teh preteklih izkušnjah in dejstvu, da je vsebina sporazuma CETA dokončna, pogajanja o sporazumih TTIP in TISA pa potekajo že več kot leto dni in so doživela že več krogov srečanj, lahko vaše vabilo razumemo zgolj kot poskus izboljšanja javne podobe teh sporazumov. V zvezi s tem vam sporočamo, da problem ni v javni podobi sporazumov, temveč v njihovi vsebini in samem procesu pogajanj, zaradi česar tudi zavračamo neformalno srečanje z Lutzom Guellnerjem, ki je uradno zadolžen za informiranje in komuniciranje in ne za pogajanja o vsebini trgovinskih sporazumov.

Zato vas ob tej priložnosti ponovno pozivamo, da pogajanja in sprejem vseh treh sporazumov zaustavite in pripravite potrebne zakonske spremembe na področju snovanja trgovinske politike EU. Te naj odražajo načela demokracije in zagotavljajo transparenten in vključujoč proces priprave trgovinskih sporazumov.

Do takrat se Vam zahvaljujemo za vabilo in vas lepo pozdravljamo,

(V imenu naštetih organizacij, Andrej Gnezda).

Alpe Adria Green mednarodno društvo za varstvo okolja in narave

Čezvesoljska Zombi Cerkev blaženega zvonjenja

Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti Humanitas

Društvo Ekologi brez meja

Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera

Eko krog, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo

Focus, društvo za sonaraven razvoj

Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj

Piratska stranka Slovenije

Solidarnost

Iskra

Iniciativa za demokratični socializem

Gibanje TRS

Stranka TRS

4. skupina Združene levice – civilnodružbena gibanja in posamezniki

Puntarji, gibanje za aktivno državljanstvo

Protestival

Ljubljana, 17.11.2014

PETICIJO:

TISA – NE HVALA! (najhujši strup demokracije) lahko še vedno podpišete na naslovu:

http://www.pravapeticija.com/tisa__najhuji_strup_demokracijelogo-tisa