NEZAKONITA GRADNJA IN POSLEDIČNO DEGRADACIJA OKOLJA NA ZAVAROVANEM OBMOČJU V TNP – RUDNO POLJE


IZJAVA ZA JAVNOST

 

NEZAKONITA GRADNJA IN POSLEDIČNO DEGRADACIJA OKOLJA NA ZAVAROVANEM OBMOČJU V TNP – RUDNO POLJE

Agencija RS za okolje (ARSO) je dne 29.9.2014 z odločbo zavrnila vlogo Smučarske zveze Slovenije (SZS) za izdajo naravovarstvenega soglasja za gradnjo »povečanje vodnega zbiralnika s prostornino 1400 m3 z dograditvijo vodnega zbiralnika s prostornino 4400 m3 ter gradnjo napajališča na Rudnem polju v k.o. Bohinjska Srednja vas, občina Bohinj«.

Že zgrajeni akumulacijski bazen za zasneževanje s prostornino 4400 m3 na Rudnem polju sodi med nelegalne objekte t.i. črne gradnje, kajti leta 2008 je bilo izdano gradbeno dovoljenje za vodni zbiralnik za zasneževanje na Rudnem polju s prostornino le 1400 m3.

Obstoječi akumulacijski bazen s prekoračeno velikostjo na Rudnem polju je na zemljiščih v k.o. Bohinjska Srednja vas, ki imajo sledeči naravovarstveni status:

 • varstveno območje Triglavskega narodnega parka (ZTNP-1, 2010)
 • Posebno varstveno območje Natura 2000
 • Območje geomorfološke in geomorfološke podzemne naravne vrednote državnega pomena: Pokljuka – planota
 • Ekološko pomembno območje Julijske Alpe

GAŠENJE, PAŠA IN ŠPORTNA DEJAVNOST SMUČARSKE ZVEZE SLOVENIJE ?!

Smučarska zveza Slovenije (SZS), ki jo v postopku zastopa Odvetniška pisarna Tekavc d.o.o. iz Ljubljane je dne 8.5.2014 zaprosila ARSO za legalizacijo neskladne gradnje t.i. akumulacije oz. vodnega  zbiralnika na Rudnem polju, pri čemer je povečani bazen za 4400 m3 tokrat utemeljila s potrebo po vodi za napajanje živine in gašenje.

Nelegalno zgrajeni vodni zbiralnik za zasneževanje prostornine 4400 m3, ki stoji na lokaciji Športnega rekreacijskega centra Pokljuka želi Smučarska zveza Slovenije legalizirati. In sicer, z gradnjo »večnamenskega akumulacijskega bazena« v obstoječem objektu za zasneževanje na Rudnem polju  prostornine 4400 m3, ki ga namenja tudi za napajanje živine in gašenje ter želi na lokaciji obstoječega objekta za umetno zasneževanje še zgraditi napajališče za živino dimenzij 4 x 8 m z lastno črpalko. Poleg tega je načrtovana tudi gradnja cevovoda in hidranta ob lokaciji za izven letališko helikoptersko pristajanje, vključno s povezavo z obstoječim črpališčem in ločeno črpalko za potrebe požarnega hidranta. Vse, locirano v že obstoječem objektu na Rudnem polju.  Med urejenimi in utrjenimi površinami, ki so tekaško – rolkarske steze, asfaltirano parkirišče, čistilna naprava bi Smučarska zveza Slovenije želela imeti še napajališče oz. zbiralnik za napajanje živine, na območju izključne rabe za potrebe obrambe. Na nekmetijskih površinah in zemljišču, ki ni v uporabi kmetijskih gospodarstev in ni vpisano v GERK. V izdani odločbi ARSO izrecno opozori na samo lokacijo zbiralnika za napajanje živine ter na morebitna konfliktna razmerja med pašo in športnimi dejavnostmi v rekreativnem športnem centru.  Na območju narodnega parka je, razen zbiralnikov za napajanje živine, gradnja drugih površinskih zbiralnikov prepovedana. Zato, tudi gradnja vodnega zbiralnika za potrebe zaloge za gašenje požarov v visokogorju na območju TNP ni dovoljena.

Triglavski narodni park (TNP):

IV. PRAVILA RAVNANJA IN VARSTVENI REŽIMI

 1. Varstveni režimi

13. Člen

(splošni varstveni režim v narodnem parku)

(1) Na območju narodnega parka je prepovedano:

28.graditi površinske vodne zbiralnike, razen zbiralnikov za napajanje živine;

(ZTNP-1, Uradni list RS, št. 52/2010)

 

K  vlogi za izdajo naravovarstvenega soglasja posredovani na ARSO z dne 8.5.2014, za »legalizacija neskladne gradnje – povečanje vodnega zbiralnika s prostornino 1400 m3 z dograditvijo vodnega zbiralnika s prostornino 4400 m3 ter gradnjo napajališča na Rudnem polju v k.o. Bohinjska Srednja vas, občina Bohinj« so priloge in dopise posredovali:

 • pooblastilo investitorja
 • pojasnilo investitorja
 • Projekt IDZ – »Športno rekreacijski center Pokljuka, večnamenski akumulacijski bazen«, Razvojni center Radovljica
 • Občina Bohinj
 • Gasilska zveza Bled – Bohinj
 • Ministrstvo za obrambo
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
 • Kmetijsko gozdarski zavod Kranj
 • Kmetijsko svetovalna služba, Enota Bohinj
 • R-Group d.o.o, Hrušica

Naravovarstveno soglasje, gradbeno dovoljenje, sodba, inšpekcijski ukrep

Za gradnjo vodnega zbiralnika za zasneževanje s prostornino 1400 m3 na Rudnem polju je Smučarska zveza Slovenije v letu 2008 pridobila naravovarstveno soglasje št. 35621-341/2008-12 in gradbeno dovoljenje št. 351-375/2008-15.

SZS je naknadno podala vlogo za izdajo naravovarstvenega soglasja za gradnjo »povečanje akumulacijskega bazena za zasneževanje na Rudnem polju«. Vlogo je v letu 2012 ARSO z odločbo št. 35620-2766/2010-37 zavrnilo.

SPZ se je na odločbo ARSA pritožila. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je z odločbo št. 35607-86/2011-6 pritožbo zavrnilo.

SZS je vložila tožbo na Upravno sodišče, ki je s sodbo I U 831/2012-6 z dne 24.1.2013 tožbo SZS zavrnilo.

Zaradi neskladnosti gradnje, povečave objekta na 4400 m3, je bil l. 2013 izdan ukrep Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor, št. 06122-3145/2008, za uskladitev velikosti bazena z gradbenim dovoljenjem in sklep o dovolitvi izvršbe, št. 06122-3145/2008-62 z dne 27.1.2014.

Alpe Adria Green je vseskozi nastopala v tem primeru, kot stranka v postopku. Z zadnjo odločbo ARSA v zvezi s to gradnjo smo zadovoljni. Vseskozi smo zagovarjali stališče, da je ta gradnja v nasprotju z Zakonom o TNP in NATURO 2000.

 IMAGE0248.jpg

Sklep ARSO- akomulacija R.P. - TNP

rudno-polje-akumolacija-2_thumb.jpg

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.