Sekali bodo le visoka drevesa


Besedilo: Simon Šubic

Slike: AAG
četrtek, 25. september 2014

Elektro Gorenjska lahko nadaljuje vzdrževalna dela na daljnovodu Jesenice-Kranjska Gora, a pod novimi pogoji.

My beautiful picture

Gozd – Martuljek – Elektro Gorenjska lahko nadaljuje vzdrževalna dela na 35-kilovoltnem daljnovodu Jesenice-Kranjska Gora, ki jih je avgusta zaradi neskladja z naravovarstvenimi pogoji ustavil inšpektor za kmetijstvo in okolje. Kot so nam razložili, so pridobili dodatna tolmačenja pristojnih inštitucij, vezanih na izvajanje posekov na daljnovodni povezavi. »Na podlagi dodatnih pojasnil s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, soglas­ja Zavoda za varstvo gozdov Slovenije in ogleda Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje pri postopku označevanja za posek predvidene vegetacije na sami lokaciji, družba Elektro Gorenjska lahko nadaljuje vzdrževalna dela na projektu – zamenjavo daljnovodnih stebrov in selektivni posek vegetacije, ki bi lahko ogrozila daljnovod,« je pojasnila Renata Križnar, vodja službe za korporativno komuniciranje.

My beautiful picture

Poročali smo že, da je zaradi domnevno nedovoljenega poseka na trasi daljnovoda na območju Triglavskega narodnega parka mednarodna okoljska organizacija Alpe Adria Green avgusta zoper Elektro Gorenjska podala prijavo na Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje. Z inšpektorata so prejšnji teden sporočili, da sta po prejeti prijavi inšpektor za okolje in gozdarska inšpekcija uvedla inšpekcijski po­stopek. Ugotovila sta, da je bil pri vzdrževalnih delih prekoračen obseg poseka vegetacije na koridorju daljnovoda glede na projekt in naravovarstvene pogoje, zato je tudi bila izdana prepoved sečnje na preostalem delu koridorja na območju Nature 2000, dovoljeno pa je bilo le spravilo že podrtih dreves.

My beautiful picture

Agencija za okolje je po ustavitvi del na vlogo Elektra Gorenjska posredovala pisno razjasnitev pogojev iz naravovarstvenega soglasja, na podlagi katere so sedaj s soglasjedajalci na terenu na novo označili vegetacijo za posek, okoljski inšpektor pa je že ugotovil, da ni več razlogov za prepoved sečnje. Delavci bodo tako na trasi daljnovoda posekali le višja drevesa, ki bi lahko predstavljala potencialno nevarnost za daljnovod, odstranjevanje grmovne in nižje drevesne vegetacije pa je prepovedano. Visoka drevesa lahko posekajo tudi zunaj varovalnega pasu, če bi ta lahko predstavljala nevarnost za daljnovod.

My beautiful picture

Vir: http://www.gorenjskiglas.si/article/20140925/C/140929874/1035/sekali-bodo-le-visoka-drevesa-

TAKO PA POROČA “NAŠA PLAČANA NACIONALNA TV”!!!!
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-prvi-dnevnik/174296610

GORNJA SLIKA POVE VSE – SLIKANO 25.09.2014 – ARHIV AAG!

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO