BIOPLINARNO “Bioštrom” V ZG. PIRNIČAH RUŠIJO!


Bioštrom – izjava za medije

Datum:  19. 9. 2014

Glede na medijsko izpostavljenost obravnavane zadeve ter na prejeta vprašanja, vam v nadaljevanju podajamo informacije, vezane na delovno področje gradbene inšpekcije Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor, kot to določa veljavni Zakon o medijih.

V zadevi gradnje zahtevnega energetskega objekta – bioplinarne, zgrajene na zemljišču s parc. št. 1166 in 1168, k.o. Zgornje Pirniče, je bil po uradni dolžnosti v letu 2010 uveden inšpekcijski postopek.

Zaradi obsežnosti in zapletenosti postopka povzemamo bistvene ugotovitve:

Iz ugotovitev postopka izhaja, da je investitor imel gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše in kmetijskih objektov, vključno z napravo za bioplin, vendar je objekte zgradil drugače kot mu to dovoljuje gradbeno dovoljenje.

V inšpekcijskem postopku so bili ugotovljeni pogoji za odreditev zakonsko predpisanih ukrepov zaradi nelegalne gradnje in v letu 2011 investitorju izdana odločba.

Pritožbo investitorja zoper inšpekcijsko odločbo je Ministrstvo za okolje in prostor zavrnilo, prav tako je tožbo zoper inšpekcijsko odločbo zavrnilo Upravno sodišče RS. Odločitev je bila potrjena tudi na VrhovnemSodišču.

Zavezanec je po prejemu sklepa o dovolitvi izvršbe objektov s svojim izvedencem zatrjeval, da je odstranil nelegalno zgrajene objekte, gradnjo uskladil s pridobljenim dovoljenjem ter s tem izpolnil obveznost, naloženo z odločbo inšpektorja.

Zaradi zahtevnosti inšpekcijskega postopka se je postopek nadaljeval z izvajanjem dokazov  s strani neodvisnega izvedenca gradbene stroke, ki ga je določil gradbeni inšpektor in je na nekaterih objektih z goeradarjem preveril, ali so bili vkopani objekti, predmet inšpekcijske odločbe, dejansko odstranjeni.

Med inšpekcijskim postopkom je bil uveden tudi stečajni postopek, zato je vlogo inšpekcijskega zavezanca prevzel stečajni upravitelj.

Gradbena inšpekcija IRSPEP izvaja prisilne izvršbe v skladu s prioritetami dela gradbene inšpekcije, s ciljem zmanjšati število nelegalnih gradenj in drugih nezakonitosti ter preprečevanje novih nelegalnih gradenj. Tako je bila po uradni dolžnosti začeta prisilna izvršba v zadevi odstranitve zahtevnega energetskega objekta – bioplinarne, na zemljiščih s parc. št. 1166 in 1168, obe k.o. Zgornje Pirniče, na podlagi odločbe in sklepa o dovolitvi izvršbe, izdanih v letu 2011, ki sta izvršljiva in pravnomočna.

Prisilna izvršba po drugi osebi s pooblaščenim izvajalcem IRSPEP je trenutno v teku.

Ob izvajanju rušitvenih del je bilo ugotovljeno, da podzemni deli objektov, za katere je izvedenec zavezanca trdil, da so odstranjeni, niso bili odstranjeni, temveč deloma napolnjeni z »gnojnico«. O tem dejstvu je bila obveščena Policija. Zaradi suma, da utegne vsebina rezervoarja povzročiti nevarnost za okolico, je bilo stanje preverjeno tudi s strani gasilske brigade, usposobljene za tovrstne »primere«.

Dela pri odstranjevanju objektov se nadaljujejo, ker so pristojni potrdili, da nevarnost ne obstaja. Zaradi zahtevnosti del je predvideno, da bo izvršba potekala dalj časa, morda tudi več tednov. Stroškov v zvezi s tem pa ne moremo predvidevati.

 Lep pozdrav,

 Služba za odnose z javnostjo

Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor

Po štirih letih od odločbe vendarle rušitev

Bioplinarno v Zgornjih Pirničah, proti kateri so se leta borili tamkajšnji stanovalci, so začeli rušiti. Odločba o rušenju je bila sicer izdana že pred štirimi leti.

B. B. / Zgornje Pirniče

19. 9. 2014, 16:49

V več kot šest milijonov evrov vredni bioplinarni, odprta je bila junija 2010, je podjetje Bioštrom Mihe Petača nameravalo začeti s proizvodnjo in prodajo energije.Načrti so se mu začeli rušiti na dveh koncih; nasproti so mu stopili okoliški prebivalci, prav tako pa ni pridobil uporabnega dovoljenja, saj so pristojni ugotovili, da je bila bioplinarna zgrajena v nasprotju z gradbenim dovoljenjem.

Zdravstvene težave

Jabolko spora z okoličani so bili spremenjeni načrti; kmetovalec naj bi namreč prvotno nameraval graditi hlev, nato pa začel graditi napravo za bioplin, silose, transformatorske postaje. Ljudi iz okolice je motil tudi neznosen smrad, ki se je širil iz deponije, poleg tega so imeli vse več zdravstvenih težav, ki so jih povezovali z deponijo bio mase, ki naj bi jo bioelektrarna porabila 10 ton na dan, ko bi bila v polnem obratovanju.

Do slednjega ni prišlo, pristojni so pred štirimi leti izdali odločbo o rušenju, ki se je po vseh zapletih danes vendarle začela. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor pojasnjuje, da je investitor sicer imel gradbeno dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše in kmetijskih objektov, vključno z napravo za bioplin, vendar je objekte zgradil drugače, kot mu to dovoljuje gradbeno dovoljenje.

Zaradi laganja so ga naznanili policiji

Leta 2011 je bila izdana odločba o rušenju. Pritožbo investitorja zoper inšpekcijsko odločbo je ministrstvo zavrnilo, prav tako je tožbo zoper inšpekcijsko odločbo zavrnilo upravno sodišče. Odločitev je bila potrjena tudi na vrhovnem sodišču.

Zavezanec je po prejemu sklepa s svojim izvedencem zatrjeval, da je odstranil nelegalno zgrajene objekte, gradnjo uskladil s pridobljenim dovoljenjem ter s tem izpolnil obveznost, naloženo z odločbo inšpektorja. Postopek se je nato med drugim vlekel tudi s pridobivanjem dokazov s strani neodvisnega izvedenca, ki ga je določil gradbeni inšpektor. Ta je preverja, ali so bili vkopani objekti, predmet inšpekcijske odločbe, dejansko odstranjeni,” pojasnjujejo na ministrstvu.

Ob rušenju so ugotovili, da podzemni deli objektov, za katere je Petačev izvedenec trdil, da so odstranjeni, niso bili odstranjeni, temveč deloma napolnjeni z »gnojnico«. O tem dejstvu so rušitelji obvestili policijo. Ker so sumili, da utegne biti vsebina rezervoarja nevarna za okolico, je stanje preverila gasilska brigada. Ko so pristojni potrdili, da nevarnosti ni, se dela pri odstranjevanju objekta nadaljujejo. “Zaradi zahtevnosti del je predvideno, da bo izvršba potekala dalj časa, morda tudi več tednov. Stroškov v zvezi s tem pa ne moremo predvidevati,” še pojasnjujejo na ministrstvu.

ALPE ADRIA GREEN SI JE PRIDOBIL PO RAZSODBI UPR. SODIŠČA STATUS STRANSKEGA UDELEŽENCA–BIOPLINARNA PIRNIČE IN TUDI VSESKOZI AKTIVNO SODELOVAL PRI POSTOPKIH, DA SE BIOPLINA V PIRNIČAH, ZARADI NEPRAVILNE UMEŠČENOSTI V PROSTOR ZAPRE.  TA BIOPLINARNA JE OGROŽALA Z IZPUSTI STRUPENIH PLINOV, TAKO BLIŽNJE SOSEDE, KOT ŠIRŠO OKOLICO. Z TEM ZAKLJUČNIM DEJANJEM BOMO “DOSJE – ZG. PIRNIČE”  POSPRAVILI V ARHIV Z OZNAKO “PRIMER ZAKLJUČEN”! OBČINA MEDVODE ODNOSNO ŽUPAN LE TE JE AAG OBLJUBIL  POMOČ, ZA KRITJE MATERIALNIH STROŠKOV, VENDAR JE VSE OSTALO LE PRI OBLJUBAH!  ČLANI AAG SMO MORALI POKRITI VSE MATERIALNE STROŠKE, KI SMO JIH IMELI S TEM PRIMEROM IZ SVOJEGA ŽEPA!!!

razsodba upr. sodišča - Pirniče_0001

Neprijet. vonj.Pirniče_0004

Meritve “neprijetnih vonjav v Pirničah” – smradu razpadle silaže, ki je bila namenjena za gorivo bioelektrarne. 30 otrok, ki so vdihavali ta smrad so zaradi prebavnih motenj napotili v zdravstveni dom v Medvodah. 

Naj na koncu dodamo še to, da smo Ministru Dejanu Židanu predlagali, da naj v Državni Zbor v sprejem pošlje uredbo o smradu, ki jim na ministrstvu leži že 4 leta, žal tega ni storil in tako “SMRAD” še naprej ogroža predvsem NAŠE OTROKE, ki so najbolj občutljiva skupina v kolikor je v ozračju že minimalna količina strupenih plinov!

   https://alpeadriagreen.wordpress.com/2013/03/25/peticija-drzavljanov-republike-slovenije-za-takojnje-sprejetje-eu-ustrezne-zakonodaje-v-drzavnem-zboru-s-podrocja-obvladovanja-smradu-pranih-delcev-duikovih-oksidov-formalde/ 

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.