PREKORAČEN OBSEG POSEKA VEGETACIJE V TNP


PREKORAČEN OBSEG POSEKA VEGETACIJE
NA KORIDORJU DALJNOVODA 35 kV Jesenice – Kranjska Gora

Alpe Adria Green – mednarodna organizacija, ki deluje v javnem interesu je dne 22.08.2014 na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje podala prijavo o morebitnih nepravilnostih, ki se nanašajo na vzdrževalna dela na daljnovodu Jesenice – Kranjska Gora v Triglavskem narodnem parku.

posek TNP

Posredujemo odgovor Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje na Prijavo o nepravilnostih, ki se nanašajo na vzdrževalna dela na daljnovodu 35 kV Jesenice – Kranjska Gora, ki smo ga prejeli dne 18.09.2014.

Odgovor Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje:

odgovor inšpekcije - daljnovod TNP1

odgovor inšpekcije - daljnovod TNP2

Za daljnovod bo padlo manj dreves

Inšpektor za okolje poseg na območju TNP dovolil pod novimi pogoji.

čet, 18.09.2014, 06:00
 Gozd – Martuljek – Delavci Elektra Gorenjska (EG) po odločitvi inšpektorja za okolje in naravo lahko nadaljujejo gradnjo 35-kilovoltnega električnega daljnovoda na območju TNP pri Gozdu – Martuljku, ki je bila pred mesecem dni inšpekcijsko ustavljena. Podrli bodo manj dreves, saj morajo upoštevati nove naravovarstvene zahteve.

Delavci bodo na trasi daljnovoda posekali le višja drevesa, torej tista, ki bi lahko predstavljala potencialno nevarnost za daljnovod, odstranjevanje grmovne in nižje drevesne vegetacije pa je prepovedano, je pojasnil Marjan Jerele iz Elektra Gorenjska. Dodal je, da lahko zunaj varovalnega pasu posekajo tudi tista visoka drevesa, ki bi lahko predstavljala nevarnost za daljnovod.Goloseka ni bilo

Revirni gozdar Alfred Grilc, ki smo ga včeraj srečali med novim označevanjem dreves na trasi daljnovoda, je pojasnil, da bodo zaradi dodatnih zahtev agencije za okolje zdaj podrli manj drevja. Glede na mnenje znanega publicista Antona Komata, ki je pred mesecem dni z asistenco kmetijskega ministra Dejana Židana sprožil inšpekcijski postopek in ki je ocenil, da gre za golosek, pa je Grilc povedal, da po strokovni definiciji ni šlo za golosek.

Okoljski inšpektor je v torek med pregledom na terenu ugotovil, da označevanje dreves poteka skladno z naravovarstvenimi zahtevami, posek v označenem obsegu pa se lahko izvaja, so sporočili z inšpektorata za okolje in naravo.

Na isti trasi mogoč 110 kilovoltni daljnovod

EG bo gradnjo na odseku pri Gozdu – Martuljku končal novembra, je dejal Jerele, zaradi inšpekcijskega postopka pa je bila gradnja ustavljena za en mesec. Koliko stroškov so imeli zaradi tega, še niso izračunali, so pa imeli dodatne organizacijske težave, je dodal. Prenavljanje stebrov na trasi daljnovoda Jesenice–Kranjska Gora bodo nadaljevali prihodnje leto. Glede na pomisleke Antona Komata, češ da EG s prenovo daljnovoda skrivaj pripravlja teren za močnejši, 110-kilovoltni daljnovod proti Italiji, je Jerele povedal, da bi lahko opremo daljnovoda, ki jo vgrajujejo, v prihodnjih letih brez dodatnih posegov v prostor prilagodili za potrebe močnejšega daljnovoda.

Golosek TNP

Sečnja ob daljnovodu ustavljena

Inšpektor za kmetijstvo in okolje je konec avgusta ustavil poseko gozda na območju Gozda – Martuljka na trasi daljnovoda Jesenice–Kranjska Gora.

Simon Šubic

Elektro Gorenjska že od leta 2010 po fazah izvaja vzdrževalna dela na 35-kilovoltnem daljnovodu Jesenice–Kranjska Gora, ki služi napajanju Zgornjesavske doline. Letos dela potekajo na odseku med Gozdom – Martuljkom in Podkužami, pri tem pa je prišlo do zapleta, saj je republiški inšpektor za kmetijstvo in okolje v drugi polovici avgusta ustno odredil ustavitev sečnje dreves na območju Triglavskega nacionalnega parka pri Gozdu – Martuljku.

Po ugotovitvah inšpektorja je namreč prišlo do neskladja med izvedenimi poseki na trasi daljnovoda in določili  naravovarstvenih pogojev Agencije RS za okolje, s čimer pa se ne strinjajo v Elektru Gorenjski, kjer so posek gozda takoj ustavili, nadaljujejo pa druga vzdrževalna dela na daljnovodu.

Na domnevne nepravilnosti pri sečnji gozda na območju TNP oziroma Nature 2000 je javno prvi opozoril okoljevarstvenik Anton Komat, ki ugotavlja, da na do sedaj desetmetrskem varovalnem pasu daljnovoda po novem nastaja trideset metrov širok golosek, ponekod celo širši, kar je označil za »barbarsko izsekavanje«. Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green pa je zaradi morebitnih nepravilnosti konec avgusta podala tudi prijavo na ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter inšpektorat.

V Elektru Gorenjski zatrjujejo, da vsa vzdrževalna dela na daljnovodu, zgrajenem leta 1971, izvajajo skladno z naravovarstvenimi pogoji z energetsko in tehnično zakonodajo, skladno z uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist in skladno z vsemi zahtevo Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo, da se vsa drevesa v koridorju daljnovoda posekajo in se s tem zagotovita varnostna višina in varnostna oddaljenost. »V 30-metrskem varovalnem pasu daljnovoda so se izvajali in so predvideni le poseki, ki so skladni z omenjeno zahtevo,« pojasnjujejo. Kot so še dodali, je v določenih delih trase daljnovoda na območju Gozda – Martuljka gozdna vegetacija že tako zaraščena, da obstaja neposredna možnost dotika okoliških dreves s samim vodnikom daljnovoda, kar za človeka predstavlja hudo in neposredno nevarnost napetostnega udara.

V podjetju Elektro Gorenjska so torej prepričani, da so vsa vzdrževalna dela izvajali v skladu z naravovarstvenimi pogoji. »Ker se je v danih okoliščinah pojavil dvom v pravilnost tolmačenja pogojev, od pristojnih inštitucij pričakujemo, da se bodo okoljevarstvene zahteve inšpektorja RS za kmetijstvo in prostor uskladile z zahtevami Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo ter zakonodaje, ki od Elektra Gorenjska nedvoumno zahteva tudi zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja daljnovoda. Na ARSO je bila zato ne-mudoma poslana Vloga za razjasnitev naravovarstvenih pogojev in izdanega naravovarstvenega soglasja. Podjetje Elektro Gorenjska bo počakalo na prejem odgovorov in mnenj ter na podlagi stališč odločevalcev nadaljevalo z vzdrževalnimi deli na trasi daljnovoda,« so  nam pojasnili.

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.