DEPONIJA ODPADNEGA MATERIALA IN POSTAVITEV ASFALTNE BAZE V Peskokopu Črna pri Kamniku na “ČRNI LISTI” AAG


Komisija za izbor imena drugega četrtletja na črni listi za leto 2014 pri UO Alpe Adria Green, je izbrala:

 

DEPONIJA  ODPADNEGA MATERIALA IN POSTAVITEV ASFALTNE BAZE  V Peskokopu Črna pri Kamniku

 

V peskokopu Črna se nelegalno deponira odpadni material in odpadke ter gradi asfaltna baza. Aktivnosti, ki se odvijajo v okviru firm Peskokop Črna, pridobivanje gramoza in peska, d.o.o., Calcit, proizvodnja kalcitnih polnil, d.o.o. ter KG Asfalti d.o.o,  kršijo slovensko zakonodajo. Peskokop Črna ne obratuje v skladu z Zakonom o rudarstvu. Brez ustreznih dovoljenj v peskokopu poteka postavitev asfaltne baze in nastaja deponija odpadnega materiala.

Na nepravilnosti v peskokopu so bili večkrat obveščene inšpekcije. Pisne prijave o aktivnostih v peskokopu Črna smo posredovali gradbeni ter rudarski inšpekciji, inšpekciji za kmetijstvo in okolje, inšpekciji za okolje in naravo in lastnikom. Odziva na kršitve zakonodaje in gradnjo asfaltne baze ni bilo.

Asfaltna baza na tem območju bo močno zaznamovala in vplivala na okolje ter degradirala celotno dolino Črne, ki leži na pragu Kamniško-Savinjskih Alp, ki so predlagane v evropsko mrežo varovanih območij Natura 2000. Zaradi dejavnosti v asfaltni bazi se bo povečal tovorni promet, izpusti v zrak, tla, hrup… Vrednost nepremičnin bo padla, onesnaženo in razvrednoteno bo naravno okolje in posledično kmetovanje, onemogočeno bo čebelarjenje. Dovoz odpadnega materiala in odpadkov povzroča onesnaženje tal in voda. V neposredni bližini peskokopa teče potok Črna, naravna vrednota lokalnega pomena s posebnim varstvenim režimom. Na območju vodotoka ni dovoljeno poseganje v vegetacijo in deponiranje kakršnegakoli materiala ob in v vodotok.

črna 8črna 1

Aktualne aktivnosti v peskokopu Črna pri Kamniku ogrožajo življenje in zdravje prebivalcev in negativno vplivajo tudi na širše okolje.

Prebivalcem Črna pri Kamniku je kršena pravica po 72. členu Ustave Republike Slovenije, pravica do zdravega življenskega okolja, ki jo je z zakonom dolžna zagotoviti država.

Glede na kršenje zakonodaje zahtevamo prenehanje aktivnosti postavitve asfaltne baze, odstranitev deponiranega odpadnega materiala, zaprtje peskokopa,  takojšnje prenehanje dovažanja odpadnega materiala v peskokop in sanacijo le tega kot tudi  trajno prepoved rudarskih del in ustavitev  postopka prenosa rudarske pravice .

 potok v črni 5a

 

Povezava: Črna lista AAG od leta 201o dalje

 https://alpeadriagreen.wordpress.com/crna-lista-aag/

 

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO

 

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.