Ue, M5s: ne plinskim terminalom, in da obnovljivim virom – no ai rigassificatori, si punti sulle rinnovabili


romea

Pripravila Romea Žbogar – UO AAG

EU, M5s: ne plinskim terminalom, osredotočimo se na obnovljive vire

 Rim, 05.09.2014 TM news

»Stališče Gibanja 5 Zvezd glede plinskih terminalov je odločno: o tem se ne bo pogajalo in se ne bo razpravljalo: « Europoslanci to navajajo v dopisu M5S v okviru razprave predstavitve projektov, ki predvidevajo gradnjo in se nanašajo na celotno Italijo.» Smo mnenja- razloži sedemnajst predstavnikov petero zvezde, ki sedijo v skupini Evropa svobode in Direktne Demokracije (Efdd) -, da je javna varnost prebivalcev zagotovljena v veliko večji meri v odsotnosti terminalov, ki zaradi neposredne bližine ogrožajo in če se z gotovostjo osredotočimo na energetsko in kulturno tranzicijo k družbi, ki temelji na obnovljivih virih in in učinkovitosti energetskih prihrankov in da bodo v tem primeru imele energetska varnost, zaposlovanje, gospodarska rast, veliko bolj sigurno prihodnost .” Predstavniki M5S trdijo da ” v tem predhodnem obdobju zadostuje uporaba že obstoječih objektov, ki pa so danes še vedno premalo uporabljeni, namesto, da bi se predlagalo gradnjo novih: naša opozicija presega neko domnevno zanesljivost oskrbe dobave energije in zmanjšanja delavnih mest in rast industrije, saj bo to področje veliko bolj učinkovito, če se bo izbralo druge energetske paradigme za katere pa danes manjka politična volja. ”

terminal Tržič - Monfalcone

Ue, M5s: no ai rigassificatori, si punti sulle rinnovabili

Pubblicato il 05 settembre 2014

Ora 13:33 inCondividi Roma, 5 set. (TMNews)

“La posizione del Movimento 5 Stelle sugli impianti di rigassificazione è senza eccezioni: non è negoziabile e non è discutibile”. Lo affermano in una nota gli europarlamentari del M5S nell’ambito del dibattito relativo ai progetti presentati in tutta Italia che ne prevedono la costruzione. “Riteniamo – spiegano i diciassette esponenti pentastellati che siedono nel gruppo Europa della Libertà e della Democrazia Diretta (Efdd) – che la sicurezza dei cittadini sia garantita in misura maggiore in assenza di impianti a rischio nelle proprie vicinanze e che la sicurezza energetica, lavorativa ed economica abbia un futuro più certo puntando con fermezza alla transizione energetica e culturale verso una società che si basi sulle fonti rinnovabili, sull’efficienza e sul risparmio energetico”. I rappresentanti del M5S affermano che “in questa transizione è sufficiente utilizzare impianti già esistenti e sottoutilizzati piuttosto che proporne di nuovi: la nostra è un’opposizione che va al di là della supposta sicurezza degli approvvigionamenti e delle ricadute occupazionali e industriali sul territorio, che sarebbero ben maggiori scegliendo altri paradigmi energetici per i quali manca tuttora ad oggi solo la volontà politica”.

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.