Inšpektor ustavil posek gozda


Lokalna novica je kraljica! ponedeljek, 1. september 2014
 

 
Sečnja dreves na koridorju daljnovoda Jesenice–Kranjska Gora na območju Gozda – Martuljka je začasno ustavljena. / Foto: Alpe Adria Green
 

Inšpektor ustavil posek gozda

Besedilo: Simon Šubic 
Kategorija: Gospodarstvo / ponedeljek, 1. september 2014 / 10:48  

 

Po mnenju inšpektorja za kmetijstvo in okolje vzdrževalna dela na daljnovodu Jesenice–Kranjska Gora ne potekajo v skladu z določili naravovarstvenih pogojev.

Gozd – Martuljek – Republiški inšpektor za kmetijstvo in okolje je pred dnevi ustno odredil ustavitev sečnje dreves pri Gozdu – Martuljku na območju Triglavskega nacionalnega parka (TNP), ki je potekala zaradi vzdrževalnih del na koridorju 35-kilovoltnega daljnovoda med Jesenicami in Kranjsko Goro. Inšpektor je poseg začasno prepovedal zaradi ugotovljenega ne­skladja med izvedenimi poseki in določili naravovarstvenih pogojev Agencije RS za okolje, s čimer pa se v Elektru Gorenjska ne strinjajo. Kljub temu, zatrjujejo, so posek gozda takoj ustavili, nadaljujejo pa ostala vzdrževalna dela na daljnovodu.

V Elektru Gorenjska so prepričani, da so vsa vzdrževalna dela na daljnovodu, zgrajenem leta 1971, ki potekajo zaradi odprave ugotov­ljenih nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, izvajali v skladu z naravovarstvenimi pogoji. »Poleg menjave daljnovodnih stebrov je zahtevan tudi posek vseh dreves v koridorju daljnovoda za zagotovitev predpisanih varnostnih višin in varnostnih oddaljenosti vegetacije od vodnikov pod visoko napetostjo. Elektro Gorenjska vsa dela izvaja na podlagi Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike,« je pojasnila Nina Praprotnik iz službe za korporativno komuniciranje. Kot še poudarja, naravovarstveni pogoji dopuščajo posek vse vegetacije le na mestu temeljenja novih daljnovodnih stebrov v površini 37 kvadratnih metrov za steber, »je pa v obrazložitvi naravovarstvenih pogojev jasno navedeno, da se dopušča odstranjevanje drevesne vegetacije, ki bi potencialno pomenila grožnjo za tokovodnik«. Po odločbi Inšpektorata RS za energetiko in rudarstvo iz leta 2010 je namreč zahtevano, da se vsa drevesa v koridorju daljnovoda posekajo in s tem zagotovi varnostno višino in varnostno oddaljenost, v 30-metrskem varovalnem pasu daljnovoda pa se izvajajo oziroma so predvideni le poseki, ki so skladni z omenjeno zahtevo, so še pojasnili v Elektru Gorenjska.

Na po njegovem nedopusten posek gozda na območju TNP oziroma Nature 2000 je javno prvi opozoril okoljevarstvenik Anton Komat, ki ugotavlja, da na do sedaj 10-metrskem varovalnem pasu daljnovoda po novem nastaja 30 me­trov širok golosek, ponekod pa celo širši. Zaradi tega je Komat »vzdrževalna dela v javno korist«, kot navajajo v Elektru Gorenjska, označil kar za »barbarsko izsekavanje«.

Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je zaradi morebitnih nepravilnosti pri vzdrževalnih delih na daljnovodu na območju TNP pred tednom dni podala tudi prijavo na ministrstvo za kmetijstvo in okolje ter inšpektorat.

Povezava: https://alpeadriagreen.wordpress.com/2014/08/26/aag-prijavila-inspekciji-vzdrzevalna-dela-na-dv-35-kv-jesenice-kranjska-gora-v-tnp/

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.