AAG PRIJAVILA INŠPEKCIJI VZDRŽEVALNA DELA NA DV 35 kV JESENICE – KRANJSKA GORA V TNP


vojko3

Vojko Bernard

Predsednik Alpe Adria Green

ALPE ADRIA GREEN PRIJAVILA INŠPEKCIJI VZDRŽEVALNA DELA NA DV 35 kV JESENICE – KRANJSKA GORA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave – ALPE ADRIA GREEN, ki deluje v javnem interesu, je v petek 22.08.2014 na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje podala prijavo zaradi morebitnih nepravilnosti, ki se nanašajo na vzdrževalna dela na daljnovodu 35 kV Jesenice – Kranjska Gora, ki potekajo na območju Triglavskega narodnega parka.
Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Da bi obvarovali to območje pred nadaljnimi negativnimi vplivi oz. dejavnostmi ter ohranili park kot delček neokrnjene narave smo ga tudi zakonsko zaščitili. V TNP velja poseben naravovarstveni režim, ki je skladen z usmeritvami IUCN, evropskimi direktivami in zakonskimi podlagami.
Vzdrževalna dela na daljnovodu DV 35 kV Jesenice – Kranjska Gora izvaja Elektro Gorenjska na podlagi Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike in Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike. Dela zajemajo širitev koridorja daljnovoda in zamenjavo drogov na obstoječih lokacijah in zamenjavo vodnikov. Gre torej za rekonstrukcijo obstoječih objektov, nameščanje novih, višjih stebrov, ki imajo spremenjene tehnične značilnosti konstrukcijskih elementov in zmogljivosti obstoječega objekta, saj bo konstrukcija omogočala obratovanje na 110 kV visokem napetostnem nivoju.
Po pregledu prejete dokumentacije, ki se nanaša na vzdrževalna dela DV 35 kV Jesenice – Kranjska Gora in ogledu trase v TNP, kjer potekajo »obnovitvena« dela na predmetnem daljnovodu v AAG smatramo, da gre za kršitev Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) in s širitvijo gozdne poseke za neupoštevanje naravovarstvenih smernic oz. pogojev.

Daljnovod Jes-Rateče_0001

Daljnovod Jes-Rateče_0005

Nad Martuljkom sekajo kljub prepovedi
Anton Komat: vzdrževanje daljnovoda Jesenice–Kranjska Gora je zgolj krinka za širitev koridorja za močnejši daljnovod.
Blaž Račič, Jesenice
tor, 26.08.2014, 06:00

Nad Martuljkom sekajo kljub prepovedi Kljub inšpektorjevi prepovedi sečnje sta do okvare gozdne žičnice včeraj padli najmanje dve drevesi.

Gozd – Martuljek – Čeprav je okoljski inšpektor prejšnji teden ustavil poseko gozda na območju TNP na koridorju električnega daljnovoda pri Gozdu – Martuljku, ki ga prenavlja Elektro Gorenjska, se je posek v gozdu včeraj dopoldne še nadaljeval. Okoljevarstvenik Anton Komat je prepričan, da hoče Elektro Gorenjska pod krinko vzdrževalnih del razširiti koridor.

Po mnenju inšpektorja za kmetijstvo in okolje, ki si je prejšnji teden na pobudo okoljskega aktivista in publicista Antona Komata ogledal nastalo poseko, izvedeni poseg ni skladen z določili naravovarstvenih pogojev, ki jih je izdala agencija za okolje (Arso) za poseg na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) oziroma Nature 2000. Inšpektor je z ustno odredbo že med inšpekcijskim ogledom ustavil vsa dela, a sta včeraj dva delavca v času našega ogleda podrla najmanj dve drevesi.