Sveta jama: Majhna, vendar ima vse, kar imajo velike na Matičnem Krasu


franci m.

Franc Malečkar član UO AAG: 

Podzemni biseri Brega

Majhna, vendar ima vse, kar imajo velike na Matičnem Krasu

Sveta jama je edina urejena za obiskovalce na Kraškem robu. Sicer je majhna, saj ima le 231 m dolge in 44 m globoke rove, vendar je v njih moči videti vse značilnosti podzemlja Matičnega Krasa. Poleg tega je edina v naši državi, ki služi kot cerkev.

Njen vhod se nahaja v udornici ob planinski transverzali, okoli 300 m od Socerbskega gradu. Da smo v božjem hramu, nas opozarjajo v kapnik vklesan kropilnik in stopnice nad njim, ki vodijo na kor. Od oltarja, ki je bil v slogu 17. stoletja opremljen s svetnikovo podobo, so po barbarskem posegu leto po drugi svetovni vojni ostale le stopnice, položene na kapnike. Takrat je bil za več kot štiri desetletja prekinjen večstoleten običaj procesij vsakega 24. maja, na dan svetega Socerba; mladeniča, ki naj bi se pred preganjalci zatekel v podzemlje za skoraj dve leti. Iz tega obdobja naj bi bila tudi sigova ponvica s čudodelno vodo, ki se nahaja za kapniškim stebrom.

Meglica na stiku med hladnim in toplim zrakom v Sveti jami konec avgusta 2010

Jama naj bi bila obiskovana že v starejši železni dobi. Tržaški arheolog je za to našel dokaz v na steno pred vhodom vklesani hiši značilni za to obdobje. Arhivske raziskave Clare Ferlatti spodbijajo to domnevo. Je emblem tržaškega jamarskega društva Club turisti triestini, ki je vklesan tudi na stopnišču pred grajskim vhodom.

Iz vhodne dvorane vodijo stopnice mimo podrtih kapnikov in starih napisov na steni do ostankov vinske kleti. Urediti jo je dal grof Petač. Ker se ni spodobilo tako skruniti svetega kraja, ga je bog kaznoval. Vino se mu je skisalo, piše Valvazor. Na ta poseg spominjajo le še vrata in klini za obešanje oljenk. S stropa visi gozdiček kapniških špagetkov, ki izraščajo iz odbitih korenastih stalaktitov. Ljudje so domnevali, da lahko kapnik iz jame, v kateri je prebival svetnik, obvaruje hišo pred strelo. Zato v enem prvih vodniku po jami, objavljenem pred 104 leti, prosijo, da si ne »..vsak po svoji volji sam zbija kapnike.«. Raziskovalci so se od tu spustili skozi zasigan podor še 20 m nižje, kjer  so naleteli na potok. Steka se v izvire v Dolini. Voda segreva zrak, katerega temperature pozimi pade pod zmrzišče, saj je ta kraška votlina po obliki hladnica. Na stropu, nad rešetkami vhodnih vrat, se stikata hladni in topel zrak. Kondenzirana vlaga raztaplja kamnino.

Jama je odprta vsako nedeljo ob 14. uri, ko obiskovalce v puščavnikovo zatočišče povedejo njegovi upravljavci, člani Jamarskega društva Dimnice iz Kopra, tel. 041-693014. Okoli polurni obisk z baterijsko razsvetljavo ni naporen.

Spust vanjo in odkrivanje okolice, kot je bližnja delana vrtača in kraško polje pri Kastelcu, je vključeno v program naravoslovnega dneva izpostave Dnevnega centra Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki se ga letno udeleži okoli 2000 učencev in dijakov.

V Sveti jami se vsako leto srečajo častilci reinkarniranega sv. Socerba, psihokirurga Stephena Turoffa. Nnavaja, da je enega svojih prejšnjih življenj  živel na področju Slovenije kot puščavnik v podzemni jami. Leta 2006 je  prepoznal svoje zavetišče v Sveti jami. Na takratnem obisku se je fotoreporterju  revije Jana prikazala sv. Marija.

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.