Akcija proti pridobivanju plina z hidravličnim lomljenjem, ki poteka 16-24 avgusta


Mednarodno združenje NVO ” proti pridobivanju plina z hidravličnim lomljenjem – fracking-u” izvaja od 16-24 avgusta več akcij po celem svetu. 

Naloga združenja je zaustaviti pridobivanje fosilnih goriv in ekstremne energetske industrije. Zmaga ni tako daleč, kot se zdi.

Glavni okoljski problem zaradi “fracking-a”  je onesnaženje pitne vode. Z “fracking” postopkom miniranja onesnažimo tudi podtalnico z peskom in kemikaliji pod zemljo v velikih količinah zaradi ekstremnih pritiskov, ki jih sprošča hidravlično lomljenje.  To lomljenje na silo odprte skrilavce v geoloških plasteh globoko pod zemljo pri tem pa se sprosti zemeljski plin.

Samo z skupno akcijo združenja, bomo lahko ustavili, to pridobivanje plina z hidravličnim lomljenjem, ki lahko pripelje do uničenja. Plin iz škriljavcev je ena od najnovejših “tehnologij” nesmiselnega pohlepa po denarju. V skladu z zvijačo o “poceni” in čisti energiji, se pridobivanje plina iz škriljavcev se hitro širi v EU, ZDA in drugod, v Sloveniji to tehnologijo uporabljajo v Prekmurju. Investitorji, ki so se ne glede na škodljive posledice organizirali, razpolagajo  z več tisoč lokacijami oziroma vrtinami na katerem se nahaja zemeljski plin ujet v škriljavce. Na vseh lokacijah morajo zgraditi tudi vso infrastrukturo od plinovodov, kompresorskih postaj in izvoznih plinskih terminalov, ki dodatno obremenjuje prostor.

Na srečo, obstaja narašča odpor do plina iz škriljavcev – “umazane energetske industrije”. Veliko je že nasprotovanj v javnosti, ki  želi ustaviti”umazano energetsko industrijo” . Skupine, ki se borijo vestno, vendar so pogosto same in ne dovolj močne, da bi zaustavile pridobivanje plina na tak način, zato smo se organizirali v združenje.

Naša vizija je, da bi skupaj nevladne organizacije ustavile tako pridobivanje plina, ki povzroča potrese, tako na nacionalni ravni kot tudi na mednarodni ravni. Naš namen je, da uporabimo ta trenutek za gradnjo novih zavezništev in pokazati svetu, da se znamo upreti “umazani energetski industriji”!

Imamo pripravljene rešitve, ki temeljijo na obnovljivih virih energije, vendar moramo najprej ustaviti ta val ekstremno energetske neumnosti. Naš odpor bo odprl prostor za večje naložbe v obnovljive vire energije kot je vetrna energija, sončna energijo, energija plimovanja in geotermalna energija v kolikor bo tudi politika spoznala, da je zemeljski plin slab nadomestek fosilnim gorivom, saj je tudi plin fosilno gorivo.

Zavedamo se tudi, da je nujno zgraditi to povezavo na solidarnosti in zaupanju in tudi dopovedati ljudem, da je metan, ki se sprošča ob uporabi zemeljskega plina 10 – 37x večji toplogredni plin kot ogljikov dioksid. Tega dejstva, bi se morala zavedati tudi Slovenija tako pri pridobivanju plina v Prekmurju, kakor tudi predvideni izgradnji plinovoda “JUŽNI TOK” , ki ni namenjen Sloveniji. V kolikor bo ta plinovod postavljen bo Slovenija izgubila 40 m ozemlja po celotni trasi, kjer bo potekal ta plinovod. Plin iz tega plinovoda bodo uporabljali tujci, kar pa konec koncev ni pomembno, pomembna je samo večja količina izpuščenega metana v ozračje pri uporabi zemeljskega plina, ki bo vplival še dodatno vplival na podnebne spremembe.

Slovenska politika je javnosti zamolčala tudi, da od plinovoda “južni tok”, ne bodo imeli koristi, ne lastniki zemljišč kot tudi ne občine. Vsa sredstva iz koncesije se bodo stekala v državni proračun. Zamolčali so tudi dejstvo, da bo na “Južnem toku” zaposleno le minimalno število vzdrževalcev plinovoda, gradili pa ga bodo tujci, saj Slovenija po propadu gradbene industrije tega plinovoda ni v stanju zgraditi!

   

Hidravljično lomljenje

tumblr_inline_na5h6uY8Pt1sl8pex
tumblr_inline_naemb9DbCL1sl8pex

Hidravljično lomljenje1

Hidravljično lomljenje2

Člani Skupine proti pridobivanju plina z hidravličnim lomljenjem:

Alpe Adria Green
BASE: Burrillville Against Spectra Expansion
Better Future Project
Blue Skies Campaign
Capitalism vs the Climate
Chesapeake Climate Action Network
Chesapeake Earth First!
Clean Adriatic Sea Alliance
Clean Lakes Program – Indiana University
Climate Mama
Comcast Employees Against Fracking
Energy Justice Summer
Fossil Free RI
Frack Free Colorado
Free Nelson
Friends of Bell Smith Springs
Green Party of Rhode Island
Green Rainbow Party of Massachusetts
Hands Off Appalachia
Illinois South Resistance
No Harm to the Farm
North Country 350 Alliance
350 Massachusetts
Minisink Matters
Mountain Watershed Association
No Rockaway Pipeline
Ocean Defense
SAFE (Southern IL Against Fracturing our Environment)
Santa Barbara County Water Guardians
Savage Mountain Earth First!
SEED (Stopping Extraction and Exports Destruction)

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.