Ogroženost prebivalcev zaradi nevrovedenjskih učinkov GSM-R baznih postaj


Olga Franca

Olga Franca – članica UO AAG

aag-znak.jpgAlpe Adria Green – mednarodno društvo za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Minister Samo Omerzel

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PRO

Minister mag. Dejan Židan

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 Saša Dragar Milanovič

Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje

 ga.Dunja Sever

Zdravstveni inšpektorat RS

Zadeva: Ogroženost prebivalcev zaradi nevrovedenjskih učinkov GSM-R baznih postaj zaradi uvedbe digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju

V soboto 09.05.2014 so se na nas obrnili obupani prebivalci iz Kozine, z prošnjo, da »železnica« v bližini stanovanjskih hiš postavlja GSM-R oddajnike za interno uporabo. Ekipa AAG je v ponedeljek pričela zbirati potrebne informacije o tem projektu vendar razen informacije, da so v občini Občini Hrpelje- Kozina 30.05.2014 prejeli dopis v katerem jih Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice obvešča o ključnih informacijah o projektu, za gradnjo ter zaščiti interesov ljudi in okolja.v okviru GSM-R projekta, ki naj bi se izvajale na območju njihove občine nismo dobili. ( . http://www.hrpelje-kozina.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=62) V informacijo smo dobili tudi obvestilo, da občina ni dala nobene okoljevarstvene informacije – soglasja za postavitev teh GSM-R oddajnikov na njihovem področju, zato smo 12.08, poslali preko e-pošte na MIP zahtevo posredovanje dokumentacije, kot informacijo javnega značaja na podlagi katere so pričeli z izgradnjo stolpov za digitalni radijski sistem (GSM-R) na Slovenskem železniškem omrežju v občini Kozina. Informacijo JZ v AAG potrebujemo, ker smo sumili, da bo izgradnja tega oddajnika vplivala na zdravje ljudi. Po včerajšnji informaciji po medijih pa to lahko zatrdimo. Žal do danes nismo po e-pošti dobili nobenega odgovora, čeprav smo zapisali, da nam IJZ lahko pošljejo po njej. Po našem mnenju sektor za Železnice namerno zavljačuje z izdajo te informacije, saj se medtem oddajniki postavljajo dalje.
Na Kozini imajo 7 tirno, železniško postajo, katero že dve leti nadgrajujejo in obnavljajo, da pa bodo tam med drugim postavili GSM-R stolp pa potencialno neposredno ogroženi prebivalci niso bili obveščeni.
V AAG menimo, da obstaja splošna zaskrbljenost in nevarnost o možnih nevarnih učinkov na zdravje zaradi izpostavljenosti radiofrekvenčnemu in elektromagnetnemu sevanjem, ki jih oddajajo antene baznih postaj. Ta sevanja namreč vplivajo na človeški živčni sistem.
Prebivalci, ki živijo v bližini baznih postaj so izpostavljeni tveganju, da dobijo nevropsihiatrične težave in spremembe nevrovedenjskih funkcij. Kot smo bili seznanjeni preko medijev odgovorni trdijo, da je vse narejeno po zakonu, pri tem pa se sklicujejo na smernice za oceno vplivov na okolje iz preteklega stoletja!
V AAG zahtevamo od pristojne inšpekcije in ministrstva:
– takojšnjo prekinitev postavljanja GSM-R stolpov na celotni predvideni trasi
– izdelavo »resne« presoje vplivov teh GSM-R anten na človekovo zdravje in okolje
– javno obravnavo o predvidenih lokacijah postavitve GSM-R stolpov.

Alpe Adria Green:
Olga Franca

PRIMORSKA KRONIKA OD 4 MIN. DALJE! http://ava.rtvslo.si/…/primorska-kronika/ava2.174290681/