Razlitje gnojnice v Bioplinarni – Radmožanci


ČRNA KRONIKA
Razlitje gnojnice v Radmožancih: Ribiči spet na nogahsreda, 27.08.2014
avtor: Andrej Bedek

Iz Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da je v bioplinarni v Radmožancih prišlo do razlitja gnojnice. Po prvih informacijah regijskega centra za obveščanje so popustila vrata na rezervoarju z gnojevko. Izteklo naj bi vsaj 2000 kubičnih metrov gnojevke.
Kot je povedal Matjaž Pšak iz sektorja pomurske kriminalistične policije, bodo v preiskavi iskali odgovornost, zakaj je prišlo do razlitja.

Razlitje gnojnice je spet razburilo tamkajšnje domačine, ki, kot pravijo, si zaradi smradu ne upajo več odpirati oken in vrat, na nogah pa so še lendavski ribiči. Po besedah gospodarja Ribiške družine Lendava Ivana Zadravca je to že drugo razlitje letos, spet pa bo najbrž poginilo večje število rib v bližnjih vodah, predvsem mladic.

Bioplinarno v Radmožancih upravlja družba Bioplin Skupina, ki je v lasti Marjana Kolarja, znanega kmetovalca, in lastnika verige bioplinarn. Na klice se ni odzval.

 

 

 

gal1_kolar.bioplinarna01

Izliv gnojnice iz bioplinarne, poginilo bi lahko na tisoče rib
Kriminalisti dogodek še preiskujejo
27. avgust 2014 ob 13:59,
zadnji poseg: 27. avgust 2014 ob 17:44
Lendava – MMC RTV SLO
V Radmožancih pri Lendavi se je iz tamkajšnje bioplinarne izlila večja količina gnojnice. Ribiči se bojijo, da bo prišlo do onesnaženja in pogina rib v reki Ledavi.

Po prvih ocenah so vzrok izlitja vrata za čiščenje, ki so se odprla. Zakaj se je to zgodilo, kriminalisti še ugotavljajo, zato še ni znano, ali je šlo za kaznivo dejanje. Do onesnaženja pitne vode ni prišlo.

V ribiški družini Lendava pa opozarjajo, da ne gre za prvi izliv gnojnice iz te bioplinarne, in obenem izražajo bojazen, da bi zaradi onesnaženja reke Ledave lahko prišlo do večjega pogina rib. Toda po zagotovilu policije so pristojni s pregrado zaustavili odtekanje gnojnice v Ledavo.

Z bioplinarno upravlja Bioplin Skupina, v lasti Marjana Kolarja, ki ga v času nesreče ni bilo v bioplinarni. Zaposleni pa izjav niso dajali.

Smo pa med tem prejeli odgovor z inšpektorata za okolje. Zapisali so, da so v nadzoru ugotovili, da ”je prišlo do izlitja zaradi okvare v delovanju bioplinarne (fermentor)-nesreče, pri čemer se je izlila velika količina (1000 m3) tekočega dela vsebine”. “Izdana je bil ustna odločba, s katero je bilo odrejeno, da se takoj oziroma v 24-ih urah očistijo vse površine, kjer je čiščenje mogoče (manipulativne in druge površine) V primeru ugotovitve delovanja bioplinarne v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem se pravni osebi izreče globa v višini 10.000 evrov. Inšpekcijski postopek se bo nadaljeval,” so sporočili z ministrstva za kmetijstvo in okolje.

Cirila Sever, TV Slovenija

BIOPLINARNA RADMOŽANCI – ZAHTEVA AAG ZA VKLJUČITEV V POSTOPEK IZDAJE OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA – https://alpeadriagreen.wordpress.com/2013/02/08/bioplinarna-radmozanci-zahteva-aag-za-vkljucitev-v-postopek-izdaje-okoljevarstvenega-dovoljenja/

AAG PRIJAVILA INŠPEKCIJI VZDRŽEVALNA DELA NA DV 35 kV JESENICE – KRANJSKA GORA V TNP


vojko3

Vojko Bernard

Predsednik Alpe Adria Green

ALPE ADRIA GREEN PRIJAVILA INŠPEKCIJI VZDRŽEVALNA DELA NA DV 35 kV JESENICE – KRANJSKA GORA V TRIGLAVSKEM NARODNEM PARKU

Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave – ALPE ADRIA GREEN, ki deluje v javnem interesu, je v petek 22.08.2014 na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje podala prijavo zaradi morebitnih nepravilnosti, ki se nanašajo na vzdrževalna dela na daljnovodu 35 kV Jesenice – Kranjska Gora, ki potekajo na območju Triglavskega narodnega parka.
Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Da bi obvarovali to območje pred nadaljnimi negativnimi vplivi oz. dejavnostmi ter ohranili park kot delček neokrnjene narave smo ga tudi zakonsko zaščitili. V TNP velja poseben naravovarstveni režim, ki je skladen z usmeritvami IUCN, evropskimi direktivami in zakonskimi podlagami.
Vzdrževalna dela na daljnovodu DV 35 kV Jesenice – Kranjska Gora izvaja Elektro Gorenjska na podlagi Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike in Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike. Dela zajemajo širitev koridorja daljnovoda in zamenjavo drogov na obstoječih lokacijah in zamenjavo vodnikov. Gre torej za rekonstrukcijo obstoječih objektov, nameščanje novih, višjih stebrov, ki imajo spremenjene tehnične značilnosti konstrukcijskih elementov in zmogljivosti obstoječega objekta, saj bo konstrukcija omogočala obratovanje na 110 kV visokem napetostnem nivoju.
Po pregledu prejete dokumentacije, ki se nanaša na vzdrževalna dela DV 35 kV Jesenice – Kranjska Gora in ogledu trase v TNP, kjer potekajo »obnovitvena« dela na predmetnem daljnovodu v AAG smatramo, da gre za kršitev Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1) in s širitvijo gozdne poseke za neupoštevanje naravovarstvenih smernic oz. pogojev.

Daljnovod Jes-Rateče_0001

Daljnovod Jes-Rateče_0005

Nad Martuljkom sekajo kljub prepovedi
Anton Komat: vzdrževanje daljnovoda Jesenice–Kranjska Gora je zgolj krinka za širitev koridorja za močnejši daljnovod.
Blaž Račič, Jesenice
tor, 26.08.2014, 06:00

Nad Martuljkom sekajo kljub prepovedi Kljub inšpektorjevi prepovedi sečnje sta do okvare gozdne žičnice včeraj padli najmanje dve drevesi.

Gozd – Martuljek – Čeprav je okoljski inšpektor prejšnji teden ustavil poseko gozda na območju TNP na koridorju električnega daljnovoda pri Gozdu – Martuljku, ki ga prenavlja Elektro Gorenjska, se je posek v gozdu včeraj dopoldne še nadaljeval. Okoljevarstvenik Anton Komat je prepričan, da hoče Elektro Gorenjska pod krinko vzdrževalnih del razširiti koridor.

Po mnenju inšpektorja za kmetijstvo in okolje, ki si je prejšnji teden na pobudo okoljskega aktivista in publicista Antona Komata ogledal nastalo poseko, izvedeni poseg ni skladen z določili naravovarstvenih pogojev, ki jih je izdala agencija za okolje (Arso) za poseg na območju Triglavskega narodnega parka (TNP) oziroma Nature 2000. Inšpektor je z ustno odredbo že med inšpekcijskim ogledom ustavil vsa dela, a sta včeraj dva delavca v času našega ogleda podrla najmanj dve drevesi.

Sveta jama: Majhna, vendar ima vse, kar imajo velike na Matičnem Krasu


franci m.

Franc Malečkar član UO AAG: 

Podzemni biseri Brega

Majhna, vendar ima vse, kar imajo velike na Matičnem Krasu

Sveta jama je edina urejena za obiskovalce na Kraškem robu. Sicer je majhna, saj ima le 231 m dolge in 44 m globoke rove, vendar je v njih moči videti vse značilnosti podzemlja Matičnega Krasa. Poleg tega je edina v naši državi, ki služi kot cerkev.

Njen vhod se nahaja v udornici ob planinski transverzali, okoli 300 m od Socerbskega gradu. Da smo v božjem hramu, nas opozarjajo v kapnik vklesan kropilnik in stopnice nad njim, ki vodijo na kor. Od oltarja, ki je bil v slogu 17. stoletja opremljen s svetnikovo podobo, so po barbarskem posegu leto po drugi svetovni vojni ostale le stopnice, položene na kapnike. Takrat je bil za več kot štiri desetletja prekinjen večstoleten običaj procesij vsakega 24. maja, na dan svetega Socerba; mladeniča, ki naj bi se pred preganjalci zatekel v podzemlje za skoraj dve leti. Iz tega obdobja naj bi bila tudi sigova ponvica s čudodelno vodo, ki se nahaja za kapniškim stebrom.

Meglica na stiku med hladnim in toplim zrakom v Sveti jami konec avgusta 2010

Jama naj bi bila obiskovana že v starejši železni dobi. Tržaški arheolog je za to našel dokaz v na steno pred vhodom vklesani hiši značilni za to obdobje. Arhivske raziskave Clare Ferlatti spodbijajo to domnevo. Je emblem tržaškega jamarskega društva Club turisti triestini, ki je vklesan tudi na stopnišču pred grajskim vhodom.

Iz vhodne dvorane vodijo stopnice mimo podrtih kapnikov in starih napisov na steni do ostankov vinske kleti. Urediti jo je dal grof Petač. Ker se ni spodobilo tako skruniti svetega kraja, ga je bog kaznoval. Vino se mu je skisalo, piše Valvazor. Na ta poseg spominjajo le še vrata in klini za obešanje oljenk. S stropa visi gozdiček kapniških špagetkov, ki izraščajo iz odbitih korenastih stalaktitov. Ljudje so domnevali, da lahko kapnik iz jame, v kateri je prebival svetnik, obvaruje hišo pred strelo. Zato v enem prvih vodniku po jami, objavljenem pred 104 leti, prosijo, da si ne »..vsak po svoji volji sam zbija kapnike.«. Raziskovalci so se od tu spustili skozi zasigan podor še 20 m nižje, kjer  so naleteli na potok. Steka se v izvire v Dolini. Voda segreva zrak, katerega temperature pozimi pade pod zmrzišče, saj je ta kraška votlina po obliki hladnica. Na stropu, nad rešetkami vhodnih vrat, se stikata hladni in topel zrak. Kondenzirana vlaga raztaplja kamnino.

Jama je odprta vsako nedeljo ob 14. uri, ko obiskovalce v puščavnikovo zatočišče povedejo njegovi upravljavci, člani Jamarskega društva Dimnice iz Kopra, tel. 041-693014. Okoli polurni obisk z baterijsko razsvetljavo ni naporen.

Spust vanjo in odkrivanje okolice, kot je bližnja delana vrtača in kraško polje pri Kastelcu, je vključeno v program naravoslovnega dneva izpostave Dnevnega centra Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki se ga letno udeleži okoli 2000 učencev in dijakov.

V Sveti jami se vsako leto srečajo častilci reinkarniranega sv. Socerba, psihokirurga Stephena Turoffa. Nnavaja, da je enega svojih prejšnjih življenj živel na področju Slovenije kot puščavnik v podzemni jami. Leta 2006 je prepoznal svoje zavetišče v Sveti jami. Na takratnem obisku se je fotoreporterju revije Jana prikazala sv. Marija.

Akcija proti pridobivanju plina z hidravličnim lomljenjem, ki poteka 16-24 avgusta


Mednarodno združenje NVO ” proti pridobivanju plina z hidravličnim lomljenjem – fracking-u” izvaja od 16-24 avgusta več akcij po celem svetu. 

Naloga združenja je zaustaviti pridobivanje fosilnih goriv in ekstremne energetske industrije. Zmaga ni tako daleč, kot se zdi.

Glavni okoljski problem zaradi “fracking-a”  je onesnaženje pitne vode. Z “fracking” postopkom miniranja onesnažimo tudi podtalnico z peskom in kemikaliji pod zemljo v velikih količinah zaradi ekstremnih pritiskov, ki jih sprošča hidravlično lomljenje.  To lomljenje na silo odprte skrilavce v geoloških plasteh globoko pod zemljo pri tem pa se sprosti zemeljski plin.

Samo z skupno akcijo združenja, bomo lahko ustavili, to pridobivanje plina z hidravličnim lomljenjem, ki lahko pripelje do uničenja. Plin iz škriljavcev je ena od najnovejših “tehnologij” nesmiselnega pohlepa po denarju. V skladu z zvijačo o “poceni” in čisti energiji, se pridobivanje plina iz škriljavcev se hitro širi v EU, ZDA in drugod, v Sloveniji to tehnologijo uporabljajo v Prekmurju. Investitorji, ki so se ne glede na škodljive posledice organizirali, razpolagajo  z več tisoč lokacijami oziroma vrtinami na katerem se nahaja zemeljski plin ujet v škriljavce. Na vseh lokacijah morajo zgraditi tudi vso infrastrukturo od plinovodov, kompresorskih postaj in izvoznih plinskih terminalov, ki dodatno obremenjuje prostor.

Na srečo, obstaja narašča odpor do plina iz škriljavcev – “umazane energetske industrije”. Veliko je že nasprotovanj v javnosti, ki  želi ustaviti”umazano energetsko industrijo” . Skupine, ki se borijo vestno, vendar so pogosto same in ne dovolj močne, da bi zaustavile pridobivanje plina na tak način, zato smo se organizirali v združenje.

Naša vizija je, da bi skupaj nevladne organizacije ustavile tako pridobivanje plina, ki povzroča potrese, tako na nacionalni ravni kot tudi na mednarodni ravni. Naš namen je, da uporabimo ta trenutek za gradnjo novih zavezništev in pokazati svetu, da se znamo upreti “umazani energetski industriji”!

Imamo pripravljene rešitve, ki temeljijo na obnovljivih virih energije, vendar moramo najprej ustaviti ta val ekstremno energetske neumnosti. Naš odpor bo odprl prostor za večje naložbe v obnovljive vire energije kot je vetrna energija, sončna energijo, energija plimovanja in geotermalna energija v kolikor bo tudi politika spoznala, da je zemeljski plin slab nadomestek fosilnim gorivom, saj je tudi plin fosilno gorivo.

Zavedamo se tudi, da je nujno zgraditi to povezavo na solidarnosti in zaupanju in tudi dopovedati ljudem, da je metan, ki se sprošča ob uporabi zemeljskega plina 10 – 37x večji toplogredni plin kot ogljikov dioksid. Tega dejstva, bi se morala zavedati tudi Slovenija tako pri pridobivanju plina v Prekmurju, kakor tudi predvideni izgradnji plinovoda “JUŽNI TOK” , ki ni namenjen Sloveniji. V kolikor bo ta plinovod postavljen bo Slovenija izgubila 40 m ozemlja po celotni trasi, kjer bo potekal ta plinovod. Plin iz tega plinovoda bodo uporabljali tujci, kar pa konec koncev ni pomembno, pomembna je samo večja količina izpuščenega metana v ozračje pri uporabi zemeljskega plina, ki bo vplival še dodatno vplival na podnebne spremembe.

Slovenska politika je javnosti zamolčala tudi, da od plinovoda “južni tok”, ne bodo imeli koristi, ne lastniki zemljišč kot tudi ne občine. Vsa sredstva iz koncesije se bodo stekala v državni proračun. Zamolčali so tudi dejstvo, da bo na “Južnem toku” zaposleno le minimalno število vzdrževalcev plinovoda, gradili pa ga bodo tujci, saj Slovenija po propadu gradbene industrije tega plinovoda ni v stanju zgraditi!

   

Hidravljično lomljenje

tumblr_inline_na5h6uY8Pt1sl8pex
tumblr_inline_naemb9DbCL1sl8pex

Hidravljično lomljenje1

Hidravljično lomljenje2

Člani Skupine proti pridobivanju plina z hidravličnim lomljenjem:

Alpe Adria Green
BASE: Burrillville Against Spectra Expansion
Better Future Project
Blue Skies Campaign
Capitalism vs the Climate
Chesapeake Climate Action Network
Chesapeake Earth First!
Clean Adriatic Sea Alliance
Clean Lakes Program – Indiana University
Climate Mama
Comcast Employees Against Fracking
Energy Justice Summer
Fossil Free RI
Frack Free Colorado
Free Nelson
Friends of Bell Smith Springs
Green Party of Rhode Island
Green Rainbow Party of Massachusetts
Hands Off Appalachia
Illinois South Resistance
No Harm to the Farm
North Country 350 Alliance
350 Massachusetts
Minisink Matters
Mountain Watershed Association
No Rockaway Pipeline
Ocean Defense
SAFE (Southern IL Against Fracturing our Environment)
Santa Barbara County Water Guardians
Savage Mountain Earth First!
SEED (Stopping Extraction and Exports Destruction)

Ogroženost prebivalcev zaradi nevrovedenjskih učinkov GSM-R baznih postaj


Olga Franca

Olga Franca – članica UO AAG

aag-znak.jpgAlpe Adria Green – mednarodno društvo za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Minister Samo Omerzel

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PRO

Minister mag. Dejan Židan

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

 Saša Dragar Milanovič

Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje

 ga.Dunja Sever

Zdravstveni inšpektorat RS

Zadeva: Ogroženost prebivalcev zaradi nevrovedenjskih učinkov GSM-R baznih postaj zaradi uvedbe digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju

V soboto 09.05.2014 so se na nas obrnili obupani prebivalci iz Kozine, z prošnjo, da »železnica« v bližini stanovanjskih hiš postavlja GSM-R oddajnike za interno uporabo. Ekipa AAG je v ponedeljek pričela zbirati potrebne informacije o tem projektu vendar razen informacije, da so v občini Občini Hrpelje- Kozina 30.05.2014 prejeli dopis v katerem jih Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, Sektor za železnice obvešča o ključnih informacijah o projektu, za gradnjo ter zaščiti interesov ljudi in okolja.v okviru GSM-R projekta, ki naj bi se izvajale na območju njihove občine nismo dobili. ( . http://www.hrpelje-kozina.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=62) V informacijo smo dobili tudi obvestilo, da občina ni dala nobene okoljevarstvene informacije – soglasja za postavitev teh GSM-R oddajnikov na njihovem področju, zato smo 12.08, poslali preko e-pošte na MIP zahtevo posredovanje dokumentacije, kot informacijo javnega značaja na podlagi katere so pričeli z izgradnjo stolpov za digitalni radijski sistem (GSM-R) na Slovenskem železniškem omrežju v občini Kozina. Informacijo JZ v AAG potrebujemo, ker smo sumili, da bo izgradnja tega oddajnika vplivala na zdravje ljudi. Po včerajšnji informaciji po medijih pa to lahko zatrdimo. Žal do danes nismo po e-pošti dobili nobenega odgovora, čeprav smo zapisali, da nam IJZ lahko pošljejo po njej. Po našem mnenju sektor za Železnice namerno zavljačuje z izdajo te informacije, saj se medtem oddajniki postavljajo dalje.
Na Kozini imajo 7 tirno, železniško postajo, katero že dve leti nadgrajujejo in obnavljajo, da pa bodo tam med drugim postavili GSM-R stolp pa potencialno neposredno ogroženi prebivalci niso bili obveščeni.
V AAG menimo, da obstaja splošna zaskrbljenost in nevarnost o možnih nevarnih učinkov na zdravje zaradi izpostavljenosti radiofrekvenčnemu in elektromagnetnemu sevanjem, ki jih oddajajo antene baznih postaj. Ta sevanja namreč vplivajo na človeški živčni sistem.
Prebivalci, ki živijo v bližini baznih postaj so izpostavljeni tveganju, da dobijo nevropsihiatrične težave in spremembe nevrovedenjskih funkcij. Kot smo bili seznanjeni preko medijev odgovorni trdijo, da je vse narejeno po zakonu, pri tem pa se sklicujejo na smernice za oceno vplivov na okolje iz preteklega stoletja!
V AAG zahtevamo od pristojne inšpekcije in ministrstva:
– takojšnjo prekinitev postavljanja GSM-R stolpov na celotni predvideni trasi
– izdelavo »resne« presoje vplivov teh GSM-R anten na človekovo zdravje in okolje
– javno obravnavo o predvidenih lokacijah postavitve GSM-R stolpov.

Alpe Adria Green:
Olga Franca

PRIMORSKA KRONIKA OD 4 MIN. DALJE! http://ava.rtvslo.si/…/primorska-kronika/ava2.174290681/

Kozina – Protest proti GSM-R stolpu se nadaljuje


 • “Tujega nočemo, svojega zdravja ne damo” ter “Oddajniki v naselju je enako kot umirati na obroke” sta od včeraj napisa, ki na transparentih na Kozini opozarjata na neprimernost umestitve stolpa bazne postaje železniške telefonije sredi naselja
  “Tujega nočemo, svojega zdravja ne damo” ter “Oddajniki v naselju je enako kot umirati na obroke” sta od včeraj napisa, ki na transparentih na Kozini opozarjata na neprimernost umestitve stolpa bazne postaje železniške telefonije sredi naselja

  Foto: Lea Kalc Furlanič

 
 

Protest proti stolpu se nadaljuje

sreda, 13. avgust 2014

Kozinci so včeraj nadaljevali s protestom proti stolpu bazne postaje radijskega sistema GSM-R za potrebe železnice. 30-metrski stolp od včeraj zgodaj zjutraj že kraljuje v središču naselja. Nanj in v njegovo okolico so krajani postavili transparente, ki opozarjajo na zdravju škodljivo sevanje naprav na stolpu. Odgovorni na ministrstvu za infrastrukturo so zato začasno zaustavili dela.

KOZINA > “Kdor je dovolil to lokacijo, le lučaj oddaljeno od stanovanjskih hiš, ni normalen. Nesprejemljivo je namreč, da ta ‘Eifflov stolp’ okoliški prebivalci zdaj gledamo tik pred svojimi okni in da bomo zaradi njegove bližine izpostavljeni škodljivim sevanjem naprav na njem,” je bil včeraj ogorčen krajan Peter Pirkovič.

Začasna ustavitev, jutri sestanek

> Opozoril je še, da okoliških prebivalcev pred postavitvijo bazne postaje železniškega radijskega sistema nihče ni seznanil s tem posegom. In da skupaj z drugimi Kozinci, ki so se povezali v civilno iniciativo, upajo, da bo že njihov protest zalegel, da bodo odgovorni na ministrstvu za infrastrukturo stolp prestavili. Na transparentih so jasno izkazali nasprotovanje sevajočim napravam v neposredni bližini svojih stanovanj.

Na ministrstvu za infrastrukturo vztrajajo, da sodijo stolpi v sklop vzdrževalnih del za potrebe železnice, zato zanje ne potrebujejo soglasij.

Včeraj dopoldne je Tina Bučić iz Direkcije za upravljanje z investicijami, ki skupaj z investitorjem, infrastrukturnim ministrstvom, vodi ta projekt, sporočila, da so dela pri bazni postaji na Kozini začasno ustavili. Vsi udeleženi se bodo jutri srečali v občinski stavbi v Hrpeljah, da bi preučili okoliščine dogajanja. Sodelovali bosta tudi na novo oblikovana civilna iniciativa proti stolpu in krajevna skupnost.

Zakaj tik ob hiše?

Mihaela Jurdana, prebivalka stolpičev Brinje, manj kot sto metrov oddaljenih od železniških tirov, ob katerih od včeraj kraljuje 30-metrski kovinski stolp, je prepričana, da snovalci projekta opreme železniške proge med Divačo in Koprom z novim radijskim sistemom GSM-R niso upoštevali sodobnih študij vplivov na zdravje. “Kot kaže, so se sklicevali na merila iz leta 1996, a vsi vemo, da tedaj ni bilo skoraj nič GSM naprav,” je poudarila Jurdana. V imenu prizadetih krajanov je o kozinski sevajoči bazni postaji že pisala na svetovno zdravstveno organizacijo in na okoljsko združenje Alpe Adria Green.

Krajanka Nives Mahne Čehovin pa je izpostavila: “Nismo proti tehnološkemu razvoju, toda zakaj so nekatere stolpe vzdolž železniške proge postavili tik ob robu naselij ali v naseljih. Če so namenjeni potrebam železnice, bi jih lahko umestili izven naselij.”

Je občina zaspala?

Če bi ministrstvo pristalo na nadomestne lokacije (na kozini in v Rodiku, kjer so krajani tudi uspeli zaustaviti dela), bo občina Hrpelje-Kozina odkupila zemljišča, je včeraj zagotovil župan Zvonko Benčič Midre.

Na vprašanje, kako se je občinska uprava leta 2010 odzvala na vlogo za lokacijsko informacijo za stolpe, je Benčič Midre dejal, da se ne spomni, da bi vloga prišla na občino. Je pa naročil občinskim strokovnim službam, naj jo poiščejo.

“Če bi tedaj občina seznanila občane, da jim bodo postavili bazne postaje tako blizu naselij, bi se gotovo vsi prizadeti prej odzvali in preprečili postavitev v naseljih,” pa so prepričani v rodiški civilni iniciativi, ki jo vodi Izidor Bogataj.

LEA KALC FURLANIČ

12.08.2014 so iz AAG  zahtevali od ministrstva za infrastrukturo  in prostor, dokumente javnega značaja, da jih bomo pregledali in sprožili vse potrebne ukrepe, da zaustavimo te človeškemu zdravju škodljive gradnje. V kolikor so stolpi že postavljeni v nasprotju z zakonodajo bomo zahtevali rušitev le teh!

Vojko Bernard – AAG 

 •  

  Foto: Helena Race

 

O spornem stolpu v Rodiku zadnja odločitev še ni padla

petek, 18. julij 2014

Na ministrstvu za infrastrukturo, ki je investitor v projekt umestitve baznih postaj radijskega sistema GSM-R ob železniški progi med Divačo in Koprom (ter po skoraj vsej Sloveniji), pojasnjujejo, da se bodo s tistimi prebivalci in občinami, ki se ne strinjajo z lokacijo stolpa bazne postaje, še pogovarjali.

RODIK, LJUBLJANA > Rodičani namreč zahtevajo premestitev 30-metrskega stolpa na drugo lokacijo, saj je načrtovana tik ob vhodu v vas in jih ogroža.

“Ko bomo pridobili podatke o možnostih in upravičenosti premika stolpov baznih postaj, se bomo sestali s predstavniki lokalnih skupnosti oziroma občin in nadaljevali pogovore o nadaljnjih aktivnostih,” so nam pojasnili včeraj z ministrstva za infrastrukturo. Vprašali smo, kakšne so možnosti prestavitve stolpa bazne postaje radijskega sistema GSM-R, ki jih več nameščajo vzdolž železniških prog, med drugim tudi v Rodiku. Krajani so se namreč uprli postavitvi takega stolpa v neposredni bližini vasi.

Spomnimo, da so odgovorni v začetku junija že začasno zaustavili dela in preučili morebitno nadomestno lokacijo za 30-metrski stolp železniške telefonije, vendar so ugotovili, da lokacija stare železniške postaje, ki so jo predlagali Rodičani, ni ustrezna. Ob premiku stolpov, ki jih nameščajo v razdalji med tri in pet kilometrov, se lahko izgubi signal, kar utegne onemogočiti železniški promet. Tako pojasnjujejo v Družbi za upravljanje investicij (DRI), ki vodi nadzor nad projektom opremljanja železnice z novo telefonijo.

A Rodičani vztrajajo, enako v Rakitovcu, na Cesti v ajdovski občini, v Batujah in še drugod po Sloveniji, denimo v Borovnici. Nezadovoljni z lokacijo stolpa pa so še v Kačičah in na Kozini.

Sodna odločba bi ogrozila projekt

Izidor Bogataj, ki je v Rodiku osnoval civilno inicitivo proti umestitvi stolpa v neposredni bližini vasi in zasebnega zemljišča, ki bo tako izgubilo nepremičninsko vrednost, omenja še sodno odločbo za zaustavitev del ali državljansko nepokorščino.”Vsakršne oblike nasprotovanja javnosti vplivajo na izvedbo del in ogrožajo pravočasno dokončanje projekta, ki je sofinanciran s strani kohezijskega sklada EU,” k temu pravijo na ministrstvu.

Predvsem pa ugotavljajo oziroma priznavajo, da krajane s podrobnostmi projekta niso dovolj seznanili, tako se je njihovo nasprotovanje začelo šele ob začetku gradbenih del. V Rodiku investitorju oziroma načrtovalcem poleg informacijskega molka najbolj očitajo, da ni temeljito preveril mikrolokacij baznih postaj. “Najlažje je iz pisarne na zemljevid vrisati pike stojišč, a treba je iti na teren, med ljudi,” še vztraja Bogataj. Poudarja, da krajane ne prepričajo niti argumenti ministrstva v zvezi z vplivi sevanj teh objektov na okolje in ljudi. Z ministrstva odgovarjajo, da so o vplivih elektromagnetnih sevanj na človeka in njegovozdravje pripravili študijo, v kateri so ugotovili, da bazne postaje na osnovi meril uredbe o elektromagnetnem sevanju niso vir sevanja, ki bi ogrožalo zdravje ljudi.

So protesti zalegli?

Od začetka gradbenih del, junija meseca, sta se zgodila še dva protesta Rodičanov: pred občinsko stavbo v Hrpeljah, ko je bil na obisku minister Samo Omerzel, in pa skriti protest, ko je nekdo s pršilom na delovni stroj napisal besede nestrinjanja, dejanje pa obravnava policija.

Rodičane oziroma civilno iniciativo podpira tudi hrpeljski župan Zvonko Benčič – Midre, ki se je sicer ob protestu proti stolpu v Rodiku s transparenti pred občino nekoliko mlačno odzival, kakor pravi predsednik KS Rodik Viljan Sluga. Vendar je včeraj župan Midre za naš časopis dejal: “Tudi Bogataj me je javno pozval, ali se bom postavil na stran krajanov Rodika ali na stran železnice. Odgovarjam, da podpiram civilno iniciativo in vsa prizadevanja krajanov KS Rodik.” Ob tem je še poudaril, da je Občina Hrpelje-Kozina pripravljena za nadomestno lokacijo stolpa v Rodiku odkupiti zemljišče. Sluga pa poudarja, da se bo KS z vsemi razpoložljivimi sredstvi še naprej odločno borila proti stolpu v Rodiku. “Imamo tudi že pripravljen še en dopis odgovornim, s katerim jih bomo opozorili na vse napake, ki so jih zagrešili pri tem projektu,” še navaja Sluga.

Bogataj, ki si je ogledal pripravljalna dela za temelj stolpa v Rodiku, pa opaža, da je gradbena luknja tako velika, da bodo vanjo lahko vlili približno 80 kubičnih metrov betona in nekaj ton železa. Ob tem se sprašuje, ali za tak poseg res ni potrebno gradbeno dovoljenje. Z ministrstva namreč že od začetka zatrjujejo, da gre zgolj za vzdrževalna dela in da zato ne potrebujejo nobenih soglasij.

Slovenske železnice bodo z baznimi postajami digitalnega radijskega sistema GSM-R opremile večji del slovenske železniške infrastrukture, postavili jih bodo vsaj 250, investicija je vredna sto milijonov evrov.

LEA KALC FURLANIČ

Odprto pismo naslovnikom in slovenski javnosti – Peskokop – Asfaltna baza Črna pri Kamniku


cropped-aag1.jpg

Alpe Adria Green – mednarodna društvo za zaščito okolja in narave

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

 

ODPRTO PISMO PREDSEDNIKU DRŽAVE, MINISTRU ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE,

MINISTRU ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR IN VARUHINJI ČLOVEKOVIH

PRAVIC

    Alpe Adria Green mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave, ki deluje v javnem interesu obvešča naslovnike odprtega pisma o nedovoljenih aktivnostih v peskokopu Črna, ki ogrožajo življenje in zdravje prebivalcev doline Črna pri Kamniku, ker 72-člen Ustave RS določa, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja: – peskokop obratuje brez potrebnih dovoljenj povezanih z zakonom, ki ureja rudarstvo -v peskokopu trenutno poteka postavitev rabljene asfaltne baze brez gradbenega dovoljenja -v peskokopu je v zadnjih letih nastala deponija odpadnega materiala iz Calcit d.o.o. Ker je dne 9.7.2014 je že potekal dovoz betona in betoniranje, dne 22.7.2014 pa so bili pripeljani sestavni deli rabljene asfaltne baze v peskokop, ki jih sedaj sestavljajo pod pretvezo, da je mobilna asfaltna baza. Večkrat so bile poslane pisne prijave gradbeni inšpekciji, rudarski inšpekciji, inšpekciji za kmetijstvo in okolje, inšpekciji za okolje in naravo, lastnikom in ni bilo odziva, kar pomeni, da v času dopustov in zaradi neodzivanja inšpekcijskih služb, poteka gradnja nelegalne asfaltne baze in neupoštevanje zakonodaje RS. Dolina Črne je zaradi stoletne rudarske dejavnosti že degradirano okolje, sedaj pa nam preti postavitev asfaltne baze. Očitno je, da nameravajo v Peskokopu brez soglasja prebivalcev doline Črne zgraditi asfaltno bazo brez ustreznih dovoljenj in v prihodnjih letih zastrupljati prebivalce in okolje. Asfaltna baza bo degradirala celotno dolino, vasi, razvrednotila vrednost nepremičnin ter kmetovanje in naravno okolje, zmanjšala kvaliteto življenja prebivalcev in načela njihovo zdravje. Prišlo bo do povečanja prometa, hrupa, izpustov v zrak, onesnaževanje tal in vode z odpadki Že sedaj poteka dovoz odpadnega materiala in se peskokop uporablja za deponijo odpadnega materiala. Za deponiranje materiala nimajo okoljevarstvenega dovoljenja ARSO za ravnanje z odpadki niti za odlaganje predelane zemljine. V neposredni bližini peskokopa teče potok Črna, ki je naravna vrednota. Z nekontroliranim in nedovoljenim dovozom odpadnega materiala obstaja velika možnost onesnaženja širše in ožje okolice in tudi potoka Črna. Zaradi rudarske dejavnosti v preteklosti je bil potok Črna zelo onesnažen in degradiran in to je potrebno preprečiti tudi v prihodnosti. V dolini Črne nočemo deponije odpadnega materiala in zahtevamo preverbo izvora odpadnega materiala in takojšnjo ustavitev dovažanja, ker sama struktura materiala in terena povzroča potencialno nevarnost zdrsa navoženega odpadnega materiala do potoka Črna, bližnjih hiš ter na regionalno cesto Kamnik-Črnivec, ki vodi mimo peskokopa. S tem ogrožajo življenje in zdravje prebivalcev.   KRATKA DEJSTVA O DEJAVNOSTIH V PESKOKOPU ČRNA
 • Peskokop Črna d.o.o., Stahovica 15, 1242 Stahovica, je lastniška firma z dejavnostjo
B 08.120 Pridobivanje gramoza, peska in gline. Lastnik je Calcit d.o.o., direktor obeh firm je Matevž Kirn.
 • Investitor oz. najemnik: G.P. KOMGRAD d.o.o. , Devova ulica 18, 1000 Ljubljana
oz. KG ASFALTI proizvodnja in vgradnja asfalta d.o.o. Devova ulica 18, 1000 Ljubljana, lastniki Bogdan Širca, Nijaz Hodžić in Dušan Kecman.
 • Dopis direktorja Matevža Kirna poslan Ivi Spruk, predsednici KS Črna o načrtovani
postavitvi asfaltne baze z dne 9.6.2014 , da Calcit doo namerava graditi asfaltno bazo in da ne potrebujejo nobenih dovoljenj.
 • Dne 8.7. ter 9.7.2014 je potekalo dovažanje betona in betoniranje v peskokopu brez
ustreznega gradbenega dovoljenja, o čemer je bila v sredo 9.7.2014 poslana pisna prijava po e-pošti na gradbeno inšpekcijo. Ne obstaja niti oznaka gradbišča, tabla s podatki investitorja, kršeni so vsi členi Pravilnika o gradbiščih.
 • UE Kamnik poslala dopis dne 21.7.2014, da ni bilo prejete vloge oz. izdanega
gradbenega dovoljenja za parc.št. 682/1 in 777/2, k.o. Črna.
 • za območje Peskokop Črna ne obstaja UN (ureditveni načrt), niti OPN (Občinski
podrobni prostorski načrt), ki je prostorsko predpisan načrt. UN je dolžan izvesti lastnik, kar ni storil niti prejšnji niti sedanji.
 • Rudarska pravica: Uradni dopis z dne 22.7.2014 iz Sektorja za energetiko in
rudarstvo-dopis prejet 22.7.2014 in sicer pravi, da obstaja dovoljenja za izkoriščanje št. 312-3/96-4/31, izdano na UE Kamnik za peskokop Črna, in se glasi na Peskokop Črna Pridobivanje gramoza in peska Jelenko Radovanović s.p., ki je dne 22.2.2012 je prenehal obstajati in  rudarska pravica ni bila prenesena na katerikoli drug subjekt. Dovoljenje, ki ga je UE Kamnik izdala 9.4.1996 pod št. 312-3/96-4/31, še velja. Vendar se glasi na poslovni subjekt, ki več ne obstaja. Skratka, trenutno za kamnolom Črna ni podeljena rudarska pravica in ni sklenjena koncesijska pogodba, po 4.6. točki 2. člena Zakona o rudarstvu (Ur.l. RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZRud-1) pa je izkoriščanje mineralne surovine brez koncesije za izkoriščanje nezakonito rudarsko delo, kop pa nelegalni kop. Skladno s 3. alinejo tretega odstavka 131. člena ZRud-1 rudarski inšpektor z odločbo trajno prepove izvajanje rudarskih del pravni ali fizični osebi, ki izkorišča mineralne surovine brez podeljene rudarske pravice za izkoriščanje. Rudarski inšpektor se ni še odzval.
 • V peskokop Črna se dovaža in deponira odpadni material (mulj je iz obdelave finega
kalcita s flokulanti; črn mulj je iz pranja železniških vagonov z detergenti pred nalaganjem kalcita v očiščene vagone). Nastala je visoka deponija-plato, ki pomeni nevarnost za prebivalce zaradi možnega izpiranja snovi v potok Črna, ki je  naravna vrednota ter možnosti zdrsa-plazenja platoja preko potoka Črna po dolini Črne navzdol in nevarnost za življenje prebivalcev. Za to dejavnost je potrebno dovoljenje za ravnanje z odpadki in okoljevarstveno dovoljenje. Zaprosili smo za informacijo javnega značaja na ARSO, prejeli smo odgovor, da :»Pri preverjanju evidence o okoljevarstvenih dovoljenjih za vnos umetno pripravljene zemljine, navedenih parcelnih številk, kot lokacije vnosa zemljine, nismo našli, torej to pomeni, da za navedeni dve parcelni številki ni bilo izdano nobeno okoljevarstveno dovoljenje za vnos umetno pripravljene zemljine.  Navedene pravne osebe (Peskokop Črna, Calcit ,GP Komgrad d.o.o.) pa s strani ARSO nimajo izdanega nobenega veljavnega okoljevarstvenega dovoljenja, za katerikoli postopek obdelave odpadkov.« Inšpektorica za okolje in kmetijstvo ni upoštevala teh dejstev in ni ukrepala.
 • Ocena vplivov asfaltne baze na dolino Črne: asfaltna baza bo degradirala celotno
dolino, vasi, razvrednotila vrednost nepremičnin ter kmetovanje in naravno okolje, čebelarjenje , zmanjšala kvaliteto življenja prebivalcev in načela njihovo zdravje. Prišlo bo do povečanja prometa, hrupa, izpustov v zrak, onesnaževanje tal in vode z odpadki (odpadni asfalt, bitumen).
 • Vpliv asfaltne baze na zdravje ljudi in nevarnost za življenje in okolje: V bližini
asfaltne baze pride do izpustov strupenih snovi kot so fini delci,formaldehid, heksan, fenoli,PAH in toluen. Izpostavljenost zraku v okolici asfaltne baze povzroča raka, poškodbe živčevja, jeter, dihal in draženje kože, kašelj, astmo, glavobol, slabost (Vir EPA ameriška okoljska agencija). V preteklosti so zaposleni v Rudnik kaolina in kalcita obolevali in umirali za silikozo. 72-člen Ustave RS določa, da ima vsakdo pravico do zdravega življenjskega okolja.
 • Glede na relief doline Črne, ki je zaprta ozka dolina na pragu Kamniško-Savinjskih
Alp, obstaja možnost,  da bo povečan vpliv onesnaženega zraka v celotni dolini, ki se bo razširjal tudi na Veliko planino, Brezje in proti Kamniško-Savinjskim Alpam. Dolina Črne je v naročju Kamniško-Savinjskih Alp, ki so predlagane v evropsko mrežo posebej varovanih območij Natura 2000. V neposredni bližini peskokopa teče potok Črna, ki je naravna vrednota lokalnega pomena v Občini Kamnik in ni dovoljeni poseganje v vegetacijo, zasipanje oz. deponija kakršnegakoli materiala ob in v vodotok ni dovoljena.
 • Z asfaltno bazo bo v dolini Črne ogroženo tudi čebelarjenje. Znano je, da čebele
uporabljajo bitumen za zadelavino namesto propolisa in s tem zamenjajo naravne smole s kemičnimi snovmi, kar vodi v onesnaženost panja. V dolini Črne so zaradi asfaltne baze okrnjeno kmetijstvo, onemogočeno pa kmetijstvo, kar bo povzročilo škodo krajanom.
 • Vsakodnevno poteka dovoz odpadnega materiala, s čimer je povečan hrup in prah v
dolini in sicer več kot 30 tovornimi vozili na dan v eno smer. Štetje je potekalo tudi v torek 8.7.2014 in so krajani našteli 35 tovornih vozil v eno smer z nosilnostjo več kot 20 ton v peskokop. Tovorna vozila, ki dovažajo v peskokop tudi kršijo splošno omejitev prometa med vikendi. Spoštovani naslovniki odprtega pisma, naše zahteve so sledeče:
1. Da se takoj ustavi dovažanja materiala ter odstrani deponiran material.
2. Da se takoj odstrani temelje ter ustavi postavitev asfaltne baze.
3. Da se peskokop zapre in izvede v najkrajšem možnem času ustrezna sanacija
 
  Predsednik Alpe Adria Green:                                                              Datum: 12.8.2014  
Vojko Bernard  
 
Prejemniki Odprtega pisma:
– Predsenik države g. Borut Pahor
– Minister za kmetijstvo in okolje g. Dejan Židan
– Minister za infrastrukturo in prostor g. Samo omerzel
– Varuhinja človekovih pravic ga. Vlasta Nussdorfer
 
  V vednost :
-Vlada RS
– Državni zbor RS-Odbor za okolje in prostor
– DZ – GLOBE Slovenija
– Svet za varstvo okolja RS
– Civilna iniciativa »Za zeleno dolino Črne« Vse
 
fotografije: Posneto 15 in 22.7.2014 (avtor znan CI- Črna) črna 1 črna 2 črna 3 črna 4 črna 5 črna 6 črna 7 črna 8

Alpe Adria Green prevzela primer “Asfaltna Baza Črna”


 

 

 

 

 

Zaradi veliko nejasnosti in različnih razlag državnih organov smo se v AAG odločili, da prevzamemo primer “Asfaltna Baza Črna”.  V prihodnjih tednih bomo javnost podrobneje seznanili o morebitnih nepravilnostih ravnanja za to področje pristojnih državnih služb.

 

 

 

 

peskokop Črna

 

TISA – najhujši strup demokracije


TISA je kratica za »Trade in Services Agreement«, je kratica za pogajanja, ki v najstrožji tajnosti potekajo v Ženevi.

( objava je bila tudi v tedniku Jana 01.08.2014)

predstavitev-aag.jpg

Člani Upravnega odbora Alpe Adria Green international org.

Komat1

Anton Komat

To besedilo ne bo namenjeno drevesu z imenom tisa, vendar začnimo z njim. V svetu naših prednikov je bila tisa pogrebno drevo, njen les pa osnova za izdelavo lokov in kopij, zato ima vojaško simboliko. Tudi apokaliptično kolo druida Moga je bilo iz tisovine. Simbolika tise je tudi v strupenosti njenih sadežev, s katerimi so naredili samomor v vojni poraženi galski kralji. Sedaj se ime TISA pojavlja s podobno simboliko, je vojna napoved korporacij, ki prinaša samomor države blaginje in pogreb javnih storitev, je najhujši strup demokracije, ki bo povzročil apokaliptično razdejanje skupnosti.

TISA je kratica za »Trade in Services Agreement«, je kratica za pogajanja, ki v najstrožji tajnosti potekajo v Ženevi. Vodilne so EU (27 držav) in ZDA ter nekaj »voljnih«, skupaj 50 držav, ki pokrivajo skoraj 70 odstotkov globalnega obsega javnih storitev. Zanimivo, da med njimi ni držav BRICS: Brazilije, Rusije, Indije, Kitajske in Južne Afrike. In kakšen je cilj tajnega sporazuma TISA?

Kapitalizem je bil prej v vojni s komunizmom, sedaj je v vojni z državami in državljani, en  odstotek najbogatejših je v vojni z 99 odstotki državljanov! Cilj: vrnitev v čisti kapitalizem 19. stoletja na sodoben kitajski način. Neoti (neoliberalci, op. ur.) so s kontrarevolucijo proti socialni državi začeli nasilno spreminjati EU.  Socialna država in javni sektor sta danes lovišče kapitala, edini možni trg, ki je še preostal. Kapital nima več kam, zato ima za cilj privatizacijo vsega, kar je v državni, javni ali skupni lasti: od socialnih storitev, elektrogospodarstva do telekomunikacij, od inženiringa do gradbeništva, od pošte do železnic, od cest in luk do letališč, od zdravstva do šolstva, od pokojnin do zavarovanj, od varovanja narave do turizma, od zaporov do pogrebov, od rudnikov mineralov do pitne vode. In prav to je vsebina tajnega sporazuma TISA.

Zakaj režim »TOP SECRET«?

Zakaj pogajanja potekajo v režimu »TOP SECRET« in zakaj bo vsebina dokumenta »TOP SECRET«  še pet let po podpisu sporazuma? Ker jih je strah. Strah jih je upora množic, zato jih želijo s terapijo šoka pripraviti na izvršena dejstva. Grozljiva neenakost, moreča revščina, bedne mezde, ponižujoča nezaposlenost, vsesplošna negotovost in strah, vse več depresije, nasilja, umorov in samomorov, vse to nam dokazuje, da je sen EU mutiral v nočno moro EU. Danes, v času razgradnje države blaginje, deluje Slovenija kot država, ki je izgubila vojno. Naša oblast  sodeluje na pogajanjih TISA, torej je zarila nož v hrbet »svojim« državljanom. Sprašujem novoizvoljene parlamentarce, kdo nas predstavlja v pogajanjih TISA in kdo je te ljudi brez soglasja parlamenta poslal v Ženevo? Zakaj naši mediji ne objavijo niti vrstice, zakaj zlovešči molk?

Ne bom čakal odgovora, kajti zame je pomembno, da čim prej in čim več ljudi izve za to peklensko nakano. Pri tem so mi v veliko pomoč razkritja Wikileaksa, ki je vdrl v sistem TISA in 19.  6. 2014 objavil dele strogo zaupne dokumentacije.

Peklenska nakana!

Zamisel TISA se je porodila leta 2012, ko so stekla prva pogajanja. Pobudniki so se imenovali »resnično dobri prijatelji storitev«. Kakšna ganljiva zvestoba! Te »dobre prijatelje« namreč povezuje zgolj pohlep po profitu, ki bi z grobo deregulacijo uničil javne storitve in skupno dobro državljanov, delavcev, kmetov, uporabnikov storitev in okolja. TISA je zgolj podla prevara na način, da se s trgovinskim sporazumom uveljavi profitni interes korporacij nad javnim interesom in naravnimi viri. Poglejmo, kako.

Pobudniki TISA so vplivne organizacije lobistov: »US Coalition of Service Industries (CSI)«, »European Services Forum (ESF)« in »Global Services Coalition (GSC)«. Torej je TISA političen projekt treh lobističnih skupin. Pogajanja TISA potekajo v Ženevi, ki je hkrati sedež WTO, vendar potekajo zunaj okvira GATS. Pobudniki sporazuma TISA so »razočarani nad dolgotrajnostjo« multilateralnih dogovarjanj WTO. Njihova zamisel temelji na »zdravem jedru« 50 držav, ki bi kasneje s političnimi in finančnimi pritiski prisilile preostale države k podpisu sporazuma. To je pot k neofevdalnemu redu in novodobnemu tlačanstvu!

Za vedno privatizirano

Po globalni finančni krizi so države poskušale regulirati ponorele finančne trge. Sporazum TISA pa zahteva, da se vse regulacije umaknejo na raven pred izbruhom. Torej popolna deregulacija financ. Kdo bo reševal naslednjo finančno krizo, ki je na vidiku?

Številne države so po polomiji s privatizacijo energetike, transporta in vodnih virov vrnile te storitve v javni sektor. Po dikciji sporazuma TISA to ne bo več mogoče; kar je privatizirano, bo večno ostalo privatizirano ne glede na odločitve kasnejših generacij in njihovih vlad. Prav tako niso dovoljene nikakršne pravne regulacije teh področij glede okoljskih standardov, kakovosti vode, varovanja potrošnikov ali pa delavskih pravic. Delavci so razdeljeni v dve skupini: v »legalne osebe«, torej osebje  korporacij, in navadne delavce, ki so imenovani »premične naravne osebe« (!?!), ki sicer lahko prečkajo meje, vendar v državi gostiteljici nimajo nikakršnih delavskih pravic. Uvoženi bodo ne glede na brezposelnost istih poklicev v državi gostiteljici. Če to ni totalitarizem! V komunizmu so imeli gulage, v kapitalizmu rastejo slumi. V gulagu si dobil vsaj nekaj čorbe, v slumu ne dobiš ničesar. Celo magnat George Soros je izjavil: »Tržni fundamentalizem ogroža demokracijo bolj kot katerakoli totalitarna ideologija!«

Državljani bi se morali mobilizirati

V sporazumu TISA govorijo o »regulatorni disciplini« držav, kar pomeni, da bo državam odvzeta pravica do suverenega urejanja javnih storitev. V sporazumu TISA je »za potrebe globalnega biznisa« zapovedana prosta izmenjava podatkov. Za kakšne podatke naj bi šlo, lahko le domnevamo.

Rosa Pavanelli, generalna sekretarka svetovne zveze sindikatov javnih storitev (PSI – Public Services International), ki zastopa zaposlene v 150 državah, je že 16. 9. 2013 zapisala: »Ali se vlade niso ničesar naučile iz finančne krize leta 2008? Namesto da bi uvedle strožji nadzor finančnih trgov, sedaj podpirajo pohlep korporacij po razprodaji javnih storitev. Namesto da bi stopile v bran interesov državljanov, se udeležujejo tajnih in nedemokratičnih pogajanj, ki bodo izničila pravice dostopa ljudi do javnih storitev ter omogočila razprodajo skupnih dobrin in naravnih virov. To je grob napad na javni interes, zato moramo mobilizirati državljane, delavce in lokalne skupnosti ter prisiliti vlade, da odstopijo od teh pogajanj!«  Kje so bili takrat naši sindikati in politiki? Zakaj so hinavsko molčali?

Odločitve proti lastnemu ljudstvu

PSI je 28. 4. 2014 objavil poročilo »TISA versus Public Services«. V njem avtorja Scott Sinclair (Kanadski center za politične alternative) in Hadrian Mertins-Kirkwood (Univerza Carleton) opozarjata, da bo TISA povzročila ekonomsko, socialno in okoljsko katastrofo. Obravnava javnih storitev kot blaga na trgu prinaša temeljno spremembo same koncepcije javnih storitev. To je škandal. Kdo bi v demokratični državi na demokratičen način sprejel odločitve proti lastnemu ljudstvu in hkrati zvezal roke pri upravljanju javnih storitev  prihodnjim vladam? Trajni prisilni jopič privatizacije je namenjen tudi vsem novonastalim javnim storitvam, ki jih danes niti ne poznamo.«  Vsekakor je eden izmed vrhuncev TISA, da bo lahko korporacija tožila državo izven običajne jurisdikcije, če bo ta kakorkoli ogrožala njene pravice do neomejene privatizacije javnih storitev. Drža države naj bi bila zgolj »kompetitivno nevtralna«. Izraz, da te kap!

Molk vodi nazaj v fevdalizem!

Rosa Pavanelli je isti dan v imenu PSI in 340 večjih organizacij civilne družbe sporočila:  »Javne storitve so vitalnega pomena za skupnost, zato jih ne smemo prepustiti korporacijam. Zahtevamo transparentnost! Čas je, da mediji osvetlijo, kaj se dogaja v tajnosti. Čas je za demokracijo po meri ljudi!« Isti dan so bili organizirani protesti v številnih državah, med njimi v Švici, na Japonskem, Indiji, na Nizozemskem, v Belgiji, Avstriji, Angliji, Avstraliji in Kolumbiji. Naši sindikati in politiki so molčali in v medijih ni bilo najti niti omembe.

Pogajanja TISA v Ženevi se nadaljujejo.

Ne pozabimo, da je rok za podpis sporazuma leto 2014! En sam podpis bo uničil prihodnost državljanov Slovenije. Ali boste z molkom izbrali status tlačana v novem fevdalnem redu? Takrat bo prepozno, prepozno za karkoli!

PODPIŠITE PETICIJO:
TISA – najhujši strup demokracije!!!

http://www.pravapeticija.com/tisa__najhuji_strup_demokracije

NAMENITE 0,5% DOHODNINE, NAMESTO DA BI JO DALI DRŽAVI,  ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK. – KLIKNI NA BESEDILO

POSTANITE ČLAN AAG – PRISTOPNA IZJAVA – KLIKNI NA BESEDILO

Wikileaks proti tajnim trgo. pravilom