POČEK – Država ščiti vojsko – Okoljevarstveniki o Počku


  • Prometni znaki, ki jih je postavila postojnska občina, vozil Slovenske vojske ne ustavijo. Mimo njih se mirno peljejo tudi več ton težki oklepniki, saj so si v vojski zagotovili, da na tem območju promet ureja vojaška policija in ne občinski redarji.
    Prometni znaki, ki jih je postavila postojnska občina, vozil Slovenske vojske ne ustavijo. Mimo njih se mirno peljejo tudi več ton težki oklepniki, saj so si v vojski zagotovili, da na tem območju promet ureja vojaška policija in ne občinski redarji.

    Foto: Lori Ferko

Država ščiti vojsko, občina vztraja

sreda, 2. julij 2014

Ker je ostala država gluha za pripombe domačinov, ki ne želijo vojaškega vadišča pri Postojni in ker je sprejela državni prostorski načrt za vadišče Slovenske vojske brez soglasja občin in ljudi, je postojnska občina postavila na cesto proti Počku tri prometne znake, ki prepovedujejo promet tovornim vozilom, težjim od 3,5 tone. Toda na ministrstvu za infrastrukturo trdijo, da gre za nezakonito signalizacijo in zahtevajo odstranitev znakov.

POČEK > “Prepovedan promet za tovorna vozila, pri katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone,” ukazujejo trije prometni znaki, ki jih je vodstvo postojnske občine zakoličilo v vasi Žeje pri Prestranku, da bi vojaškim tovornjakom preprečilo vstop na poligon Poček.

Nedavno smo poročali, da v kabinetu predsednice vlade Alenke Bratušek niso odgovorili na protestno pismo okoljske nevladne organizacije Alpe Adria Green (AAG), ki je opozorila na negativne vplive vojaških aktivnosti na Počku. Se je pa kabinet odzval po našem poizvedovanju. “Glede na pristojnosti smo dopis odstopili v reševanje ministrstvu za obrambo, ki smo mu podali navodila, naj dopis nevladne organizacije skladno z zakonskimi pristojnostmi preučijo ter jih seznanijo z odgovorom,” so nam sporočili iz kabineta. Na ministrstvu za obrambo so nam potrdili, da dopis AAG že obravnavajo in bodo odgovor nanj pripravili v tem tednu.

Toda na pobudo vojaške policije je ministrstvo za infrastrukturo in prostor, ki bdi nad prometno zakonodajo, saj med drugim ureja pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi, opravilo nadzor nad zakonitostjo dela organov Občine Postojna na področju cestne infrastrukture in urejanja prometa na njej. Po preučitvi prometnih znakov v vasi Žeje so na ministrstvu ocenili, da je občina ravnala v nasprotju z zakonom. “Skladno z zakonom sme občina omejiti uporabo občinskih cest ali njenih delov le glede na vrsto prometa,” so poudarili na ministrstvu. Zato so izdali odločbo, s katero so odpravili odločbo postojnske občinske uprave o postavitvi prometne signalizacije, saj ta po mnenju ministrstva ni imela nobene pravne podlage v zakonu.

V vodstvu občine pa ostajajo prepričani, da so njihovi znaki postavljeni zakonito, zato jih tudi ne nameravajo odstraniti. Zoper odločitev ministrstva so že sprožili upravni spor. “Nedopustno je, da bi označevali postavitev znakov za nezakonito,” praviMilan Štulc iz službe za stike z javnostjo Občine Postojna.

Pred dnevi so se sestali predstavniki civilne iniciative Za Pivško kotlino brez streljanja in sklenili, da bodo zahtevali ustavno presojo uredbe državnega prostorskega načrta (DPN) za Osrednje vadišče Slovenske vojske, ki jo je vlada sprejela letos. Predstavnikov Aerokluba Postojna na sestanek ni bilo.

Sicer pa občinski znaki v praksi nimajo nobene teže, saj vojaška vozila, ki so jim bili namenjeni, upoštevajo svoja pravila. Slovenska vojska se namreč na vadišče Poček s težkimi (oklepnimi) vozili, ki presegajo 3,5 tone, pelje brez pritiskanja na zavore. Kot so nam pojasnili na ministrstvu za obrambo, za vojaška vozila izdelajo najavo izrednega prevoza, ki jo Združeni operativni center pošlje na Direkcijo RS za ceste. Na delu ceste, kjer je postavljen znak s prepovedjo, promet ureja vojaška policija: “Voznik vojaškega vozila se ravna po postopkih vojaškega policista pri urejanju prometa.”

  • Vojko Bernard<br /><br />
    Vojko Bernard – Predsednik Alpe Adria Green

    Foto: Robi Šabec

Okoljevarstveniki o Počku

sreda, 18. junij 2014

“Zaradi molka ključnih državnih organov bomo pričeli z aktivnostmi na Počku, kadar se bodo tam izvajale vojaške vaje,” napoveduje Vojko Bernard, predsednik nevladne okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green. Ta je nedavno tega najvišjim predstavnikom države posredovala protestno pismo, v katerem jih opozarja na razmere v okolici vadišča, a odgovora nanj ni prejela. Drevi se bodo zato o tem pogovarjali tudi predstavniki lokalne civilne iniciative.

POČEK > Kakor je povedal predstavnik Civilne iniciative (CI) za Pivško kotlino brez streljanja Florjan Poljšak, se bodo zaradi razmer na vadišču Poček nocoj na letališču v Postojni sestali predstavniki (CI) za Pivško kotlino brez streljanja in predstavniki Aerokluba Postojna ter Aerodroma Portorož. Sodelujejo tudi z mednarodno okoljsko organizacijo Alpe Adria Green (AAG), ki je ob eni od nedavnih vaj na poligonu Poček, kjer so vojaki prebivalce s hrupom vznemirjali vse tja do polnoči, prejela številna opozorila okoliških prebivalcev.

Zato so se pri AAG odločili, da na predsednico vlade in ministrstvo za obrambo naslovijo protestno pismo, na katerem opozarjajo na za okoliške prebivalce vadišča slabe razmere. O tem in o mlačnem odzivu najvišjih državnih organov na pismo AAG ter o nadaljnjih aktivnostih CI se bodo pogovarjali nocoj. Kakor napovedujejo sklicatelji, naj bi se med drugim odločali tudi o morebitni državljanski nepokorščini.

Ogroženi pitna voda in dediščina

 

V protestnem pismu najvišjim predstavnikom države je AAG opozorila, da se streljanje in bombne eksplozije dogajajo na območju, zaščitenem z evropskima direktivama o habitatih in o pticah. Po besedah predsednika AAG Vojka Bernarda bi morala biotsko raznovrstnost z velikim številom različnih rastlinskih in živalskih vrst, ki so pravno zaščitene, spoštovati tudi vlada in ministrstvo za obrambo. Vojaške vaje, na katerih uporabljajo nevarne snovi, tako je Bernard zapisal v pismu, se namreč izvajajo na zelo propustnih tleh na vodozbirnem območju, ki je seveda neprecenljiv vir za kakovostno vodooskrbo Pivke in Postojne.

Pred več kot tednom dni smo iz PN v kabinet predsednice vlade Alenke Bratušek – njena vlada je namreč sprejela državni prostorski načrt za vadišče Poček – naslovili vprašanje, zakaj ni odgovorila na protestno pismo nevladne organizacije Alpe Adria Green, ki zastopa interese lokalnega prebivalstva občin Pivka in Postojna. Odgovora nismo dobili. Na naše vztrajne telefonske klice se v kabinetu prav tako niso oglašali vse do včeraj, ko nam je svetovalka za odnose z javnostmi Danaja Kek obljubila, da bodo odgovor poslali v prihodnjih dneh.

Bernard še navaja, da bojne igre potekajo tudi na zemljiščih v zasebni lasti tamkajšnjih prebivalcev. Ti naj bi zaradi vzpostavljene varnostne cone več kot 250 dni v letu ne smeli dostopati do svoje zemlje in gozdov; v zameno pa naj ne bi dobili odškodnine, čeprav jim ta zaradi omejevanja lastninske pravice po ustavi pripada, je prepričan predsednik AAG. Ki se v Sloveniji bori preprečevati več večjih, agresivnih posegov v naravno okolje (denimo umeščanje plinovoda Ajdovščina-Koper, vetrnic v Senožeška brda, plinski terminal v Tržaški zaliv).

“Lokalno prebivalstvo se že leta trudi prepričati oblast, da ta prostor ni primeren za izvedbo takšnih vaj in usposabljanje enot Nata. Prebivalcev ne moti samo nevarnost, da bi zaradi onesnaženja ostali brez pitne vode, motijo jih tudi prekomerni hrup, povezan s streljanjem topništva in letalstva. Ta prekomerni hrup ne ogroža samo človeškega zdravja, temveč ima negativne vplive na vsa živa bitja na tem območju,” je v pismu poudaril predsednik AAG.

AAG odgovora iz Ljubljane ni prejela

Po njegovem mnenju Slovenska vojska ne upošteva niti zaščitenih kulturnih spomenikov in naravne dediščine. Slednje so zaščitne z bližnjim krajinskim parkom presihajočih pivških jezer, kjer se nahajajo pohodniške poti in kolesarske steze, namenjene za turiste in domačine, ki si v teh krajih želijo mirno življenje. Bernard je opozoril predsednika države in predsednika državnega zbora, predsednico vlade in varuhinjo človekovih pravic.

“Do danes nismo prejeli odgovora, razen iz urada varuhinje človekovih pravic, od koder so nam posredovali kratek odgovor, naj jim sporočimo, če od naslovnikov pisma dalj časa ne bi prejeli odgovora. V AAG bomo zaradi molka ključnih državnih organov pričeli z aktivnostmi na Počku, ko bodo tam izvajali vojaške vaje,” pravi Bernard. In dodaja: “Ta primer nazorno kaže, kakšen odnos ima politika do nevladnih organizacij v Sloveniji.” LORI FERKO

 

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.