IZJAVA ZA JAVNOST – Sortirnica nenevarnih odpadkov Papir Servisa d. o. o., Ljubljana


cropped-aag1.jpg

Alpe Adria Green – mednarodno društvo za zaščito okolja in narave
Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU

Jesenice, 01. julij 2014
IZJAVA ZA JAVNOST
Alpe Adria Green (AAG), Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki deluje v javnem interesu je na podlagi Zakona o varstvu okolja in Zakona o splošnem upravnem postopku na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje – AGENCIJO REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE (ARSO) dne 01.07.2014, vložilo zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg ureditve sortirnice nenevarnih odpadkov v primeru Papir Servisa d. o. o., Ljubljana.

V AAG izkazujemo v tem primeru pravni interes za vstop v postopek v naslednjih točkah:
 kršitev slovenske, evropske zakonodaje, Ustave Republike Slovenije in mednarodnih pogodb ter konvencij
 zavestno uničevanje zdravja ljudi, živali in narave, zaradi kapitalskih interesov
 razvrednotenje nepremičnin na območju Četrtne skupnosti Polje in
 ogrožanje življenja posameznikov v Četrtni skupnosti Polje.

V skladu s 4. točko 2. odstavka 36. člena Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, 103/2011, »Uredba«) je eden izmed pogojev za izdajo okoljevarstvenega soglasja za predelavo odpadkov, da predvidena obdelava odpadkov ne ogroža človekovega zdravja oziroma da ne povzroča škodljivih vplivov na okolje iz prvega odstavka 10. člena Uredbe. Na podlagi omenjenega je potrebno z odpadki ravnati tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in da ravnanje ne povzroča škodljivih vplivov na okolje, in sicer zlasti čezmernega obremenjevanja voda, zraka in tal oziroma čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami.

Zaradi vseh dejstev, ki so podrobneje navedene v zahtevku za vstop Alpe Adrije Green, kot stranskega udeleženca v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja v primeru Papir Servisa d.o.o., Ljubljana, v AAG smatramo, da mora ARSO izdajo okoljevarstvenega soglasja za takšno dejavnost na neprimerni lokaciji, zavreči.

Alpe Adria Green
Vojko Bernard, predsednik

papir servis1

 

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.