Alpe Adria Green, je 28.05.2014 vložila pritožbo na Okoljevarstveno soglasje za Gradnjo prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina – Lucija


 

670x420_rogic

 

Robert Gogič – član UO AAG

Mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Alpe Adria Green, ki deluje v javnem interesu, je 28.05.2014 vložila pritožbo na Okoljevarstveno soglasje  za Gradnjo prenosnega plinovoda M6 Ajdovščina – Lucija na odseku   št. 35402-29/2013-39 z dne 4. 4. 2014, ki ga je izdala Agencija RS za okolje nosilcu posega Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana in zahteva, da se ta razveljavi.

plinovod

Obrazložitev pritožbe:

Trditev , da naj bi bilo za jame, ki jih izdelovalci poročila na terenu niso našli, značilno, da ležijo njihovi vhodi in vplivno območje več kot 50 metrov od meje DPN, je nestrokovna in v neskladju z določanjem vplivnega območja na podzemni jamski sistem. Če izdelovalci poročila ne poznajo smeri in poteka jame, zgolj po legi vhoda ne morejo sklepati, da predlagani poseg nanje ne bo imel vpliva, ker je možno, da potekajo rovi proti območju posega, morda z zelo nizkim nadkritjem zemljine. Pri tem uveljavljamo načelo previdnosti v skladu z 8. členom ZVO in posledično zahtevamo razveljavitev okoljevarstvenega soglasja. Zato tudi pogoji za ohranjanje jam in jamskih habitatov , na strani 6 ne zadoščajo v bistvenem, to je, ne preprečujejo zrušitve jam in uničenje njihovih habitatov. Nikakor ne zadošča tam naštet splošni ukrep, ki se tiče samo vhodov. Dodatni ukrep pa je nezadosten, saj gre lahko za jamske sisteme z zelo nizkim nadkritjem. Nestrokovnost teh pogojev (ne glede, kdo jih je pripravil) je tudi v tem, da nedoločeno piše o neki osi jame, čeprav ta ni določljiva s pogledom na morebitno odkritje udorine zaradi zemeljskih del in je tako pisanje o 50 m pred in po osi jame nestrokovno. Pri tem uveljavljamo načelo previdnosti v skladu z 8. členom ZVO in posledično zahtevamo razveljavitev okoljevarstvenega soglasja.

Varstvo voda na kraškem ozemlju je primarnega značaja. Predvsem gre za tokove voda pod zemljo, ki niso poznani, jih pa lahko gradbena dela onesnažijo ali jim spremenijo tok. Trasa plinovoda je iz tega pogleda celoti nesprejemljiva, pri čemer tudi uveljavljamo načelo previdnosti v skladu z 8. členom ZVO in posledično zahtevamo razveljavitev okoljevarstvenega soglasja.

Pogoji , vezani na vodotoke, ki so navedene v okoljevarsvenem soglasju, so skrajno škodljive, ne glede na to, če je te zahteval morebiti Zavod za varstvo narave. Izlov rib in rakov je dobesedno poleg nesprejemljivosti tudi velik odmik od trajnostnega in sonaravnega principa ter tudi zanj uveljavljamo načelo previdnosti po 8. členu ZVO in posledično zahtevamo razveljavitev okoljevarstvenega soglasja.

Alpe Adria Green ne odstopa od stališč, ki jih je podala na ustni obravnavi na ARSO , tudi v zastopanju drugih oseb in se ne strinja z odgovori, ki to niso in tudi zato zahtevamo razveljavitev okoljevarstvenega soglasja. Prenosni plinovod M6 je negospodarno trošenje sredstev in ogrožanje in uničevanje narave in okolja, še posebej, ker omogoča, kot osnova za distribucijo, nove velike količine CO2 in povečevanje rabe fosilnih goriv ter slabšanje odstotka OVE, kar bi imelo za posledico novo uničevanje okolja zaradi novih OVE, ki sicer ne bi bili potrebni. Okoljevarstveno soglasje. je potrebno razveljaviti, ker odločevalec ni upošteval alternativne vire energije po Primorski, ki je v rabi OVE: sonca in geotermalne energije in podobno.

.

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

aag - celota - majhna
Alpe Adria Green – mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave Slovenija, Hrvaška, Italija, Srbija, Vojvodina, Makedonija, Bosna in Hercegovina. V Sloveniji delujemo kot društvo v javnem interesu za zašito okolja in v javnem interesu za zašito narave. Naslov: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU. TTK: SI56-0510-0801-1891-125, Mat.št:1173120000, DŠ: 78020239. GMS: 051 311 450/ Tel: +386 4583 6640

 

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.