Protestno pismo vidnim predstanikom države glede vojaških vaj na Počku


matilda

Matilda Škrlj – članica UO AAG

Datum: 05. maj 2014 20:20

Zadeva: Vojaške vaje na Počku
Za: “gp.uprs@up-rs.si” <gp.uprs@up-rs.si>, “gp.kpv@gov.si” <gp.kpv@gov.si>, “gp@dz-rs.si” <gp@dz-rs.si>, “varuh-rs.slovenije” <info@varuh-rs.si>
Predsednik države Republike Slovenije

Predsednica Vlade Republike Slovenije

Predsednik Državnega Zbora RS

Varuhinja za človekove pravice

Zadeva: Vojaške vaje na Počku

Pred prvomajskimi prazniki smo na sedež AAG prejeli številne telefonske klice in e-pošto v kateri so nas okoliški prebivalci Pivke z okolico opozarjali, da se na vadbišču Slovenske Vojske na Počku, vršijo hrupne vojaške vaje v katerih je sodeloval tudi NATO pakt.

To so opazili tudi naključni mimo-vozeči, da vojaške vaje potekajo v neposredni bližini mestnih skupnosti / naselij, ki se nahajajo v dokaj majhnem, (še) naravno neokrnjenem območju med Postojno, Cerknico in Pivko. V AAG menimo da obstaja velika verjetnost, da niti sodelujoči niti njihova vodstva na teh vajah iz držav članic NATA, niso bili seznanjeni z naslednjim:

– Vojaške vaje so se odvijaje na območju, ki je posebej zaščiteno z direktivo Evropskega Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 je (Direktiva o habitatih in Direktiva o pticah) in bi jo morala upoštevati tudi Republika Slovenija, pa je obrambnemu ministrstvu in vladi popolnoma vseeno kaj se dogaja na tem območju. Biotska raznovrstnost (veliko število različnih rastlinskih in živalskih vrst na zaščitenih območjih), ki je pravno zaščitena z zakonom o naravi Republike Slovenije / RS (Zakon o ohranjanju narave, Uradni list RS, št 56/99, 31/00, 119/02 v 41/04..) pa zavezuje tudi Vlado in ministrstvo za obrabo RS, da bi morali vaje izpeljati po črki zakona saj se vojaške vaje ne bi smele izvajati na območju, kjer je RS ​​( Republika Slovenija) razglasila to regijo kot pomembno območje na podlagi strategije prostorskega razvoja Republike Slovenije.

-Vojaške vaje se izvajajo vodozbirnem območju (vključno s podtalnico), ki predstavljajo vire za kakovostno oskrbo s pitno vodo za večje okoliških občin (Postojna, Cerknica in Pivka) – vaje se izvajajo na zelo prepustnih tleh, ki je po večini apnenčasta (okoli 90%) Na tem območju je zaradi geološke sestave tal veliko kraških jam, ki jih je izoblikovala voda, sedaj pa so neposredno ogrožene, ker se lahko vanje izceja tekočina obogatena z težkimi kovinami. Vojaške vaje potekajo tudi na zemljiščih, ki so v lasti lokalnih prebivalcev, tem pa je vojska v obdobju, ko potekajo vojaške vaje prepovedala ali delno onemogočila dostop do njihovih zemljišč in gozdov brez odškodnine.

– V času vojaških vaj vojska ne upošteva niti zaščitenih kulturnih spomenikov in naravne dediščine. Vojaške vaje potekajo na zemljišču, kjer je v prihodnosti načrtovan regionalni Park. Vojska ne upošteva niti to, da je na območju veliko pohodniških poti, kolesarskih stez in različnih rekreacijskih objektov, ki jih koristijo domačini, v večji meri pa turisti, ki so ključnega pomena, če želimo ohraniti življenje na tem območju. Ne zavedajo se tudi, da v času vojaškega usposabljanja uporabljajo tudi letalstvo, ki neposredno vpliva tudi na turistični obisk lokalnih letališč v Postojni in Portorožu saj so vzeli in prileti letal tam zelo ovirani. Lokalno prebivalstvo se že leta trudi prepričati oblasti, da je ta prostor prostor ni primeren za izvedbo vojaških vaj in za usposabljanje NATO pakta. Prebivalce na tem območju ne moti samo nevarnost, da bi zaradi onesnaženja ostali brez pitne vode (kar se je že zgodilo v letu 2013 in inšpekcijske službe pa kljub naši prijavi niso nikoli »našle krivca«), nastanejo tudi prekomerni hrupi povezani z streljanjem topništva in vojaškega letalstva. Ti prekomerni hrupi ne ogrožajo samo človeškega zdravja temveč imajo negativne vplive za vsa živa bitja na tem območju. Lahko si predstavljate, da je to daleč od prijetnega poslušanja, prebivalci so tam izpostavljeni vsakodnevnim detonacijam topništva, ki pogosto streljajo v poznih nočnih urah ter so obogateni z zvokom vojaških letal in helikopterjev, ki letijo tik nad tlemi. V AAG smo zelo zaskrbljeni in razočarani zaradi dejstva, da ne moremo prepričati odgovorne organe, da ne bi uporabljali nevarne snovi (težke kovine, biološke in radioaktivne snovi itd) to je zelo tvegano in neodgovorno početje zlasti na področju visoko kakovostnih vodnih virov. Zaskrbljeni in vznemirjen smo tudi zaradi (potencialnega) negativnega vpliva na naravno dediščino, vključno z okoljem in vodnimi viri; ki se uporabljajo za pitje, kaj bomo zapustili otrokom in vnukom na tem področju pa je drugo vprašanje, saj boste soodgovorni za to. Vojaški poligon je bil nedavno potrjena s državnim prostorskim načrtom Republike Slovenije 2014/05/03, kljub negativnemu soglasju strokovnjakov (znanstveniki, geologi, ekologi itd), ki se ukvarjajo z zaščito in ohranjanje vodnih virov / površin, pitne vode ter gozdovi. Kljub v letu 2011 zbranih 17, 000 tisoč podpisom, ki smo jih zbrali z peticijo za Pivško kotlino brez streljanja in kljub posvetovalnemu referendumu s strani občine Postojna že leta 2000 vlada še naprej vztraja, da na tem območju ohrani vojaško vadbišče. V AAG menimo, da je pravna podlaga sprejetim načrtom za to območje pravno sporna in da jo je potrebno ponovno preveriti ter oceniti tako z pravnimi podlagami EU Direktiv, kot zakonodajo RS. Slovenska vojska, US Army, kot tudi vse druge vojske Nata, se na tem območju obravnavajo kot pravne institucije v službi za domovinsko varnost, tako se vedejo tudi vsi vojaki, ki se urijo na tem območju, da opravljajo svoje delo imajo več pravic kot lastniki zemljišč na tem prostoru.

– Vojaške vaje na tem območju predstavljajo neposredno grožnjo zdravju ljudem, zaščitenih živalskim in rastlinskim vrstam, kakovosti pitne vode in oskrbe z neoporečno hrano iz tega območja. Najbolj so na tem območju, ki je pod vojaškim nadzorom ogroženi ljudje z zdravstvenimi težavami (kroničnimi boleznimi, starejši, in otroci), te predstavljajo tudi oviro in poseg v dejavnosti v tamkajšni lokalni skupnosti (rekreacijska funkcija okolice), kakor tudi poseg v zasebnost takaj živečih ljudi.

Z veliko željo, da nam v AAG ne bi bilo potrebno več pisati pisem na vprašanje človeške varnosti in kršitvam človekovih pravic, verjetno tudi nekaterih zasebnih interesov vpletenih, Vas lepo pozdravljam!

President Alpe Adria Green:
Vojko Bernard

International Environmental Centre Alpe Adria Green – international organization for the protection of the environment and nature, Slovenia, Croatia, Italy, Serbia, Vojvodina, Kosovo, Macedonia, Bosnia and Herzegovina;
In Slovenia, we operate as a society in the public interest for the protection of the environment and protection of nature;
Posst address: Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU; GMS: +386 51 311 450; Tel: +386 4583640
Office: c. Borisa Kidiča 37a, Slovenjski Javornik, Jesenice, Slovenija, EU
e-mail: alpeadriagreen1@gmail.com; Website: https://alpeadriagreen.wordpress.com/;
bank a.No: SI56 9067 2000 0636 284, Registration No.:1173120000, Tax No: 78020239.

DO DANES 10.05.2014, KO SO SE VOJAŠKE VAJE ŽE ZAKLJUČILE,  OD NASLOVNIKOV TEGA PISMA V AAG NISMO PREJELI ODGOVORA!!!! NO PA GA TUDI NISMO PRIČAKOVALI, GLEDE NA TO KDO ZASEDA POMEMBNE FUNKCIJE V DRŽAVI SLOVENIJI!!! KO JE PRI NAS POTREBNO HITRO UKREPATI SE VSI SKRIJEJO V LUKNJE!!!

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.