Pripombe AAG na dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze


Pripombe na OPPN - Koseze-page-001

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
Slika | This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.