22.4.2014 ob Svetovnem dnevu Zemlje je v Celju potekala javna manifestacija ‘Diham’


22.4.2014 ob Svetovnem dnevu Zemlje je v Celju potekala javna manifestacija ‘Diham’ z namenom, da celjska umazana industrija (CC, CERO, itd.) prevzame odgovornost za alarmantne stopnje onesnaženja zraka, vode in tal, ki ni samo posledica starih bremen, temveč zaradi pomanjkljivega nadzora izhaja tudi iz aktualnega obratovanja.Pristojne osebe na Občini Celje in Ministrstvu za kmetijstvo in okolje pozivamo, da kot predstavniki državljanov sprejmejo ukrepe za zaščito zdravja kot ustavno pravico po 72. členu Ustave RS. Zanikanje onesnaževanja, odsotnost ukrepov in poskusi diskreditacije posameznikov, ki opozarjajo na okoljske probleme v Celju so pripeljali do tega, da se je Slovenija zaradi ozkih interesov nekaterih posameznikov zaradi tožbe EU znašla pred Evropskim sodiščem. Naši državi je zaradi nekaterih posameznikov bila naložena tudi denarna kazen, ki jo bomo posredno morali poravnati vsi državljani.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-51_sl.htmKot odgovor na to, pa je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje letos marca sprejelo zgolj Odredbo o razvrstitvi območja Celjske kotline v razrede onesnaženosti tal, s katero je država šele letos formalno priznala, da problem kritične obremenjenosti tal s težkimi kovinami v Celju dejansko obstaja.

http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7113/9f9c89b9d8c1e874461b2273e1ee681b/

meritve Celje

V teku naj bi bil izbor koncesionarja za sanacijo območja stare cinkarne, vendar se občina tega loteva prepočasi, saj zahtev komisije EU ni izpolnila v predpisanem roku, kot da ne bi bilo dovolj že dejstvo, da ljudje v Celju umirajo zaradi posledic strupenega okolja – predvsem zaradi indiferentnosti odgovornih, da bi o tem javno spregovorili, kaj šele ukrepali.

plakat Dihaj CC

IVZ  RS v svojem mnenju Ministrstvu za Zdravje o ogrožanju zdravja v Celju navaja:

” Menimo, da je glede na prisotnost rakotvornih snovi v okolju potrebna celovita sanacija že onesnaženega okolja in sprememba tehnoloških  postopkov, ki povzročajo onesnaženje okolja. Težke kovine vstopajo v telo predvsem  preko dihal in prebavil.  Vnos preko prebavil  je  možno  s prepovedjo uporabe onesnažene hrane in vode preprečiti.  Tako ostaja vnos preko dihal najpomembnejši in tisti, ki ga brez obsežne sanacije ne morem preprečiti. Nekatere  tehnične ukrepe  smo že navedli v  predhodnih mnenjih (z dne 21.1. 2012). Do ureditve kompleksne sanacije je potrebno izvajanje higienskih ukrepov, s katerimi se lahko zmanjša vnos nevarnih snovi v organizem.  Mokro čiščenje notranjega okolja, prepoved  pridelave in uživanje lokalno pridelanih vrtnin.”

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2013/05/10/civilne-iniciative-celja-ob-dnevu-evrope-poiljamo-poziv-vladi-rs-da-zaciti-zdravje-in-okolje-prebivalcev-celjske-kotline/

Ali to pomeni, da se moramo zdaj zadovoljiti s t.i. ‘papirnatim’ ukrepom Inštituta za varovanje zdravja? Kaj sledi temu ‘tehničnemu navodilu’? Prepoved dihanja? 

 

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.