Niso zaželeni pri uradnih inštitucijah


Žurnal 24Nedelja, 20. april 2014, 21:10

 

Niso zaželeni pri uradnih inštitucijah

Patrulje odkrivajo ekološke bombe, ki imajo lahko velik vpliv na zdravje ljudi in živali.

Katarina Klepec / Ljubljana

20. 4. 2014, 19:46

“Odkrivanje perečih ekoloških problemov v Sloveniji, ki lahko vplivajo predvsem na zdravje ljudi in živali, onesnaževanja, nelegalnih gradenj ….” osrednje naloge Ekološke patrulje Alpe Adria Green (AAG) našteva predsednik organizacijeVojko Bernard. Trenutno pri AAG deluje enotna Ekološka patrulja za celotno Sloveniji, v njej po potrebi delujejo člani organizacije iz različnih krajev, odvisno od tega, kje se nahaja problem, po potrebi pa vključijo tudi strokovnjake.

Pičel odziv pristojnih

S patruljami odkrivajo onesnaženja vod, zemlje, svetlobna in hrupna onesnaženja. “Najpogosteje najdemo nevarne odpadke in posledice, ki so jih ti povzročili okolju in naravi, naletimo na posamezne kršitve zakonov o varovanih območjih, predvsem ko gre za svetlobna in hrupna onesnaževanja. Odkrijemo onesnaženja zraka in vod, ki jih povzročajo kršitelji ob koncih tedna in ponoči, ko ni pričakovati kakega inšpektorja.  In povzočitelje onesnaženj, ki delujejo v interesu dobička s podporo politike,” pojasnjuje Bernard.

Minister raje podpira financiranje bivanja nevladnih organizacij v elitnem delu prestolnice, za nevladne organizacije, ki pa delujemo na obrobjih Slovenije in delujemo na terenu, pa nima interesa, da bi obstajali, čeprav bi lahko veliko pripomogli k izboljšanju zdravega življenjskega okolja po celi Sloveniji. Vojko Bernard

Svoja odkritja prijavljajo pristojnim inšpekcijskim službam, policiji, mininistrstvu, občinam, vendar pravijo, da je njihov odziv pičel, saj gre “v večini primerov za povzročitelje, ki jih ščitijo politični veljaki ali lobiji. Odzovejo se šele takrat ko informacije prenesemo v medije in ko so že zdravstveno ogroženi ljudje”.

Lahko se pridružite

Ekološka patrulja pa se sooča s kar nekaj težavami, ki so v prvi vrsti povezane s finančnimi viri. “Vse stroške teh eko patrulj krijemo iz “svojih žepov”, ker niso zaželene pri uradnih inštitucijah in ministrih,” pravi Bernard in dodaja, da bi za izboljšanje delovanja potrebovali osnovno opremo, katere izposoja je draga. Vsi, ki bi se jim radi pridružili, pa prijavnico najdete na tej povezavi. 

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo predvsem občani, preko:

-članarin

– od vašega dela dohodnine (0,5%), ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacij posameznikov in podjetij

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=557&h=270

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.