EUROMOST: TASCO VRŠI DISKRIMINACIJU JEDNOG DIJELA NVO U CRNOJ GORI


Logo Nvo,,Euromost''

Obavještenje za medije

EUROMOST: TASCO VRŠI DISKRIMINACIJU JEDNOG DIJELA NVO

Jedan broj NVO je pismeno obavijestio komesara EU Štrefana File-a, šefa Odjeljenja za Crnu Goru u Generalnom direktoratu EK za proširenje Dirk Lange-a i šefa kancelarije EU u Podgorici Mitju Drobniča o diskriminaciji jednog broja NVO, od strane TASCO organizacije i njihove kancelarije u Podgorici, koju vodi poznata Podgorička organizovana grupa NVO.

I ako se TASCO organizacija bavi,  tehničkom pomoći organizacija civilnog društva, nepozivanje jednog dijela Nevladinih organizacija koje su ukazale na korupciju u NVO i zloupotrebe upravo novca gradjana Crne Gore i EU na konferenciji u Bečiće koja se održava danas pod nazivom,, Finansiranje nevladinih organizacija iz javnih fondova u Crnoj Gori“je doprinijelo da organizovana grupa NVO, koja se bavi tim zloupotrebama utiče i sprovodi pored toga i dikriminaciju u cilju revanšizma prema onim NVO koje podržavaju gradjani Crne Gore i koje su prepoznate u oblastima vladavine prava.

NVO su u pismu tražili da im se odgovori da li su Evropski fondovi planirani samo za NVO iz ove organizovane grupe ili mogu na konkursima za raspodelu iz tih fondova da konkurišu i ostale NVO.

Ovo je takodje primjer pokušaja monopola organizovane grupe NVO nad ostalim NVO a što im neće uspijeti jer ostale NVO njih 2000 neće dozvoliti monopolizam ni od koga.

Mi smo svjesni da organizovanoj grupi NVO su problemi nedostatka novca jer se moraju sada plaćati porezi za kupljene stanove,lokale,kuće,djipove,ali žalosno je što u svemu ovome učestvuje jedna organizacija kao što je TASCO.

Obzirom da su organizovanoj grupi NVO prepolovljena sredstva od kancelarije EU za ovu godinu, ova grupa sada napadajući ministarstvo finansija traži da se povećaju sredstva od strane ovog ministarstva,ne interesujući ih što na sjeveru države 70% stanovništva gladuje i što se sjever nalazi u jakom teškoj ekonomskoj situaciji,pa pozivamo ministarstvo finansija da smanji sredstva prema NVO i da ih opredijeli prema sjeveru za otvaranje radnih mjesta,nikako za kupovinu još stanova,lokala,kuća i djipova ili trošenja novca na zabavama po inostranstvu.

Pozivamo predstavnike EU i TASCO organizaciju da preispita njihove zastupnike u Crnoj Gori i njihovo dalje vodjenje ove kancelarije, jer svaki budući rad te kancelarije na ovakvim primjerima diskriminacije i monopola čini rad te kancelarije bezvrijednim a podrška tim ljudima pomaganje u zloupotrebama,diskriminaciji i monopolu.

Pozivamo predstavnike opština i Vlade da bojkotuju konferenciju u Bečiće, koja je počela danas pod nazivom,,Finansiranje nevladinih organizacija iz javnih fondova u Crnoj Gori“ i na taj način daju svoj dorinost protiv diskriminacije kao i PROTIV zloupotreba i korupcije u NVO.

 

Nvo,,Euromost’’

Izvršni direktor

Almer Mekić

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.