22.4.2014 ob Svetovnem dnevu Zemlje je v Celju potekala javna manifestacija ‘Diham’


22.4.2014 ob Svetovnem dnevu Zemlje je v Celju potekala javna manifestacija ‘Diham’ z namenom, da celjska umazana industrija (CC, CERO, itd.) prevzame odgovornost za alarmantne stopnje onesnaženja zraka, vode in tal, ki ni samo posledica starih bremen, temveč zaradi pomanjkljivega nadzora izhaja tudi iz aktualnega obratovanja.Pristojne osebe na Občini Celje in Ministrstvu za kmetijstvo in okolje pozivamo, da kot predstavniki državljanov sprejmejo ukrepe za zaščito zdravja kot ustavno pravico po 72. členu Ustave RS. Zanikanje onesnaževanja, odsotnost ukrepov in poskusi diskreditacije posameznikov, ki opozarjajo na okoljske probleme v Celju so pripeljali do tega, da se je Slovenija zaradi ozkih interesov nekaterih posameznikov zaradi tožbe EU znašla pred Evropskim sodiščem. Naši državi je zaradi nekaterih posameznikov bila naložena tudi denarna kazen, ki jo bomo posredno morali poravnati vsi državljani.http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-51_sl.htmKot odgovor na to, pa je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje letos marca sprejelo zgolj Odredbo o razvrstitvi območja Celjske kotline v razrede onesnaženosti tal, s katero je država šele letos formalno priznala, da problem kritične obremenjenosti tal s težkimi kovinami v Celju dejansko obstaja.

http://www.mko.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/12455/7113/9f9c89b9d8c1e874461b2273e1ee681b/

meritve Celje

V teku naj bi bil izbor koncesionarja za sanacijo območja stare cinkarne, vendar se občina tega loteva prepočasi, saj zahtev komisije EU ni izpolnila v predpisanem roku, kot da ne bi bilo dovolj že dejstvo, da ljudje v Celju umirajo zaradi posledic strupenega okolja – predvsem zaradi indiferentnosti odgovornih, da bi o tem javno spregovorili, kaj šele ukrepali.

plakat Dihaj CC

IVZ  RS v svojem mnenju Ministrstvu za Zdravje o ogrožanju zdravja v Celju navaja:

” Menimo, da je glede na prisotnost rakotvornih snovi v okolju potrebna celovita sanacija že onesnaženega okolja in sprememba tehnoloških  postopkov, ki povzročajo onesnaženje okolja. Težke kovine vstopajo v telo predvsem  preko dihal in prebavil.  Vnos preko prebavil  je  možno  s prepovedjo uporabe onesnažene hrane in vode preprečiti.  Tako ostaja vnos preko dihal najpomembnejši in tisti, ki ga brez obsežne sanacije ne morem preprečiti. Nekatere  tehnične ukrepe  smo že navedli v  predhodnih mnenjih (z dne 21.1. 2012). Do ureditve kompleksne sanacije je potrebno izvajanje higienskih ukrepov, s katerimi se lahko zmanjša vnos nevarnih snovi v organizem.  Mokro čiščenje notranjega okolja, prepoved  pridelave in uživanje lokalno pridelanih vrtnin.”

https://alpeadriagreen.wordpress.com/2013/05/10/civilne-iniciative-celja-ob-dnevu-evrope-poiljamo-poziv-vladi-rs-da-zaciti-zdravje-in-okolje-prebivalcev-celjske-kotline/

Ali to pomeni, da se moramo zdaj zadovoljiti s t.i. ‘papirnatim’ ukrepom Inštituta za varovanje zdravja? Kaj sledi temu ‘tehničnemu navodilu’? Prepoved dihanja? 

 

Židan izigral poslance in strokovno javnost


Židan izigral poslance in strokovno javnost

Tatjana Pihlar

Nastajajoči zakon o novem podjetju za gospodarjenje z državnimi gozdovi je bil v javni razpravi le en delovni dan. Že jutri naj bi ga potrdila vlada, državni zbor pa sprejel maja…

»Delovno gradivo je pripravljeno in začela se bo razprava, ki bo lahko trajala tudi eno leto,« je minulo sredo poslancem zatrjeval kmetijsko-okoljski minister Dejan Židan, ko so mu na državnozborski seji odbora za kmetijstvo očitali, da v veliki tajnosti pripravlja predlog zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi, ki bo podlaga za ustanovitev gospodarske družbe Slovenski gozdovi, d. o. o. A jih je minister naplahtal. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je zakon naslednji dan sicer objavilo na spletni strani e-demokracije, vendar je razprava o njem trajala le en polni delovni dan, saj se je rok za pripombe iztekel včeraj, vmes so bili sobota in nedelja ter praznični ponedeljek.

POSEK-OB-SAVINI-APR-2013-3_thumb.jpg

Braniselj: Naši ministri bodo proti

Toda to še ni bil vrhunec Židanovega samovoljnega ravnanja. Zakon, s katerim ustanavlja gospodarsko družbo za državne gozdove, ki se bo ukvarjala tudi s trgovanjem z lesom iz zasebnih gozdov, poškodovanih v žledu, je namreč istočasno kot v javno obravnavo poslal tudi v vladno proceduro, čeprav s tremi od štirih koalicijskih strank še ni usklajen. Vladni odbor za gospodarstvo ga je po naših informacijah potrdil včeraj, jutri naj bi enako storila še vlada, in ker ga bo državni zbor predvidoma sprejemal po nujnem postopku, bo najverjetneje pod streho še pred evropskimi volitvami, ki bodo na dan mladosti, 25. maja.

Pokljuka_012

Na pripombe koalicijskih partnerjev, opozicijskih strank, strokovne in druge zainteresirane javnosti k zakonu se minister Židan in vlada očitno požvižgata. V koalicijski Državljanski listi (DL), denimo, ostro nasprotujejo temu, da bi nastajajoče državno podjetje tudi trgovalo z lesom. »Naši ministri (Gregor Virant, Senko Pličanič in Samo Omerzel, op. p.) takšnega zakona v vladi ne bodo podprli,« nam je zatrdil vodja poslancev DL Rihard Braniselj. »Privolili bomo zgolj v to, kar je zapisano v koalicijski pogodbi, da bo torej po letu 2016, ko potečejo koncesijske pogodbe, z državnim gozdom gospodarilo enovito podjetje. In če želimo samo to, ni nobene potrebe, da se v ta zakon tlači še žledolom in da bi ga sprejemali po nujnem postopku,« je kritičen Braniselj.

 

 

Bogovič: Država ne bo kos rokovnjačem na terenu

Vodja poslanske skupine Državljanske liste Rihard Braniselj pravi, da ustanovitvi državnega d. o. o. v DL ne nasprotujejo, če so na MKO ocenili, da je to najprimernejša rešitev. »Nasprotujemo pa temu, da bi se neka državna firma šla prekupčevalca z lesom in se za nameček izdatno zadolžila. Če bi odkupovala les iz poškodovanih gozdov, bi zanj potrebovala ustrezna skladišča. Vprašanje je tudi, koliko lesa bi sploh lahko odkupila in od koga, da ne bi bil kateri od lastnikov prikrajšan. Neznanka je tudi, ali bi ta firma les prodajala naprej z dobičkom ali z izgubo, poleg tega obstaja nevarnost, da bi ji med skladiščenjem propadel…« našteva možne pasti Braniselj in napoveduje: »Če bo v predlogu zakona o gospodarjenju z državnimi gozdovi ostalo določilo, da bo novo državno podjetje trgovalo z lesom, ga v DL ne bomo podprli.«

Do takšne rešitve je kritičen tudi Židanov predhodnik na kmetijskem ministrstvu, predsednik Slovenske ljudske stranke Franc Bogovič. »S tem zakonom ustanavljajo državni kolhoz, s katerim nameravajo ‘afne guncati’. Vse tveganje za posle z lesom tega podjetja bo prevzela država, torej bomo njegovo morebitno izgubo plačevali davkoplačevalci. Država z državnimi gozdovi doslej ni mogla ustvariti minusa, s tem, kar zdaj počnejo, ga bo. Državno podjetje tudi ne bo kos rokovnjačem na terenu, ki se ukvarjajo z lesom. Te zgodbe ne razumem. Glede na to, kdo vse ob ustanavljanju nove družbe molči, denimo zdajšnji koncesionarji za izkoriščanje državnih gozdov, pa sklepam, da mora biti z njo nekaj hudo narobe. So tiho zato, ker so si za čas, ko jim bodo koncesijske pogodbe potekle, že izposlovali boljši dogovor, kot so ga imeli doslej?« se sprašuje Bogovič in ocenjuje, da bi lahko država za interventni odkup poškodovanega lesa našla učinkovitejšo rešitev, kot je ustanavljanje gospodarske družbe.

Je žled le krinka?

Bogovič je nad ministrom Židanom razočaran tudi zato, ker po njegovem govori eno, dela pa nekaj povsem drugega. »Na odboru za kmetijstvo je obljubljal, da bo sprejemanje zakona o ustanovitvi družbe Slovenski gozdovi potekalo po običajnih postopkih, a sem bil presenečen, ker se je zakon že znašel v vladni proceduri. Očitno želi stvari le še pospešiti in posiliti koalicijo, da bo sprejela nekaj, s čimer se niti sama ne strinja. To, da si Židan dovoli zakon, ki korenito posega v veljavno ureditev, sprejemati brez javne razprave in ga skrivati pod krinko žledu, je pokvarjeno in nesprejemljivo,« meni Bogovič.

Da gre za zelo čuden postopek sprejemanja zakona, se strinja tudi Goran Forbici, direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), ki vodi števec kršitev resolucije o normativni dejavnosti, ki se nanaša na delo vlade in postopek priprave predpisov, preden ti pridejo v državni zbor. V CNVOS ugotavljajo, da tudi aktualna vlada izdatno krši postopke, predpisane za sprejemanje zakonov in podzakonskih aktov, zlasti v tem smislu, da ministrstva iz priprave predpisov velikokrat izključujejo javnost ali zlorabljajo institut nujnega postopka. Dodatna težava je ta, da koalicijski poslanci na vladi sprejetih zakonov v državnem zboru praviloma ne spreminjajo več, zato je zadnji trenutek za spremembe v času, ko je predpis v vladni obravnavi.

Dejan Židan izenačil neslavni rekord Žige Turka

Za nastajajoči zakon o gospodarjenju z državnimi gozdovi Forbici ugotavlja, da je z njim kmetijsko-okoljski minister Dejan Židan izenačil neslavni rekord ministra za šolstvo v Janševi vladi Žige Turka, ki je novelo zakona o visokem šolstvu na spletni strani objavil v petek, vodstva univerz, študentske organizacije, sindikati zaposlenih v javnem sektorju pa so imeli za vsebinska dopolnila na voljo vsega en delovni dan. Enako se je zdaj zgodilo z Židanovim gozdarskim zakonom. »V četrtek objavljeno, v torek, na prvi delovni dan po praznikih, pa zahtevajo pripombe. To je znamenje, da je s tem zakonom nekaj zelo narobe,« meni Goran Forbici.

V bran Židanu pojasnjuje, da poslovnik vlade v 9. členu sicer dopušča, da v primerih, ko razmere terjajo nenadno ukrepanje, javna razprava ni potrebna. »MKO se v obrazložitvah zakona sklicuje na tovrstne okoliščine. Formalistično gledano je javna razprava celo bila. Iz e-demokracije namreč izhaja, da so zakon javno objavili 17. aprila, vmes je bil vikend in praznični ponedeljek, le en polni delovni dan je bil na voljo za pripombe, v enem dnevu pa nihče ne more pripraviti resnejših pripomb, še zlasti ne, če gre za tako veliko novo zgodbo, kot nastaja v tem primeru.«

Forbici: MKO strelja v lastno koleno

Goran Forbici, direktor CNVOS, je iz razprave v državnem zboru o ustanavljanju gospodarske družbe Slovenski gozdovi razbral, da o predlaganih rešitvah ne dvomi le del politike, ampak tudi stroka. »Ta zakon na novo ureja korporativno upravljanje državnih gozdov. Torej ni dokument, ki bo veljal eno leto, ampak sistemski zakon in takih rešitev se ne sprejema z danes na jutri. Gre za veliko zgodbo, za konkreten poseg v veljavno ureditev, zato ni modro hiteti. Poleg tega nihče ne ve, kaj se bo po prenosu državnih gozdov na novo podjetje zgodilo s skladom kmetijskih zemljišč in gozdov in kaj z državnimi kmetijskimi zemljišči, ki jih ta upravlja. Z vidika normativne teorije je takšno hitenje strel v lastno koleno,« je prepričan prvi mož CNVOS, ki zato napoveduje: »Najverjetneje bo to še eden od zakonov, ki ga bodo že jeseni novelirali.«

POMEN LJUDSKEGA IZROČILA PRI SAMOOSKRBI Z DOMAČEGA POLJA


Društvo za varstvo okolja Bled

vas vabi na predavanje in razgovor na temo

 

POMEN LJUDSKEGA IZROČILA PRI SAMOOSKRBI Z DOMAČEGA POLJA

rože

foto: OŠ Ivanjkovci

Predavateljica: ga. Mihaela Zalokar,  predsednica društva Ajda Gorenjska,izkušena biodinamična kmetovalka z Demeter certifikatom,…

 

Osnova samooskrbe z zdravo hrano je v delu z naravo in letnimi časi. To predavanje nam bo obudilo ljudsko izročilo, ki v temelju upošteva  zakon narave, katerega za zagotovljen pridelek v lokalni samooskrbi ne smemo opustiti.

 

V četrtek, 24. Aprila 2014, ob 18.uri, v knjižnici Bled.

 

Niso zaželeni pri uradnih inštitucijah


Žurnal 24Nedelja, 20. april 2014, 21:10

 

Niso zaželeni pri uradnih inštitucijah

Patrulje odkrivajo ekološke bombe, ki imajo lahko velik vpliv na zdravje ljudi in živali.

Katarina Klepec / Ljubljana

20. 4. 2014, 19:46

“Odkrivanje perečih ekoloških problemov v Sloveniji, ki lahko vplivajo predvsem na zdravje ljudi in živali, onesnaževanja, nelegalnih gradenj ….” osrednje naloge Ekološke patrulje Alpe Adria Green (AAG) našteva predsednik organizacijeVojko Bernard. Trenutno pri AAG deluje enotna Ekološka patrulja za celotno Sloveniji, v njej po potrebi delujejo člani organizacije iz različnih krajev, odvisno od tega, kje se nahaja problem, po potrebi pa vključijo tudi strokovnjake.

Pičel odziv pristojnih

S patruljami odkrivajo onesnaženja vod, zemlje, svetlobna in hrupna onesnaženja. “Najpogosteje najdemo nevarne odpadke in posledice, ki so jih ti povzročili okolju in naravi, naletimo na posamezne kršitve zakonov o varovanih območjih, predvsem ko gre za svetlobna in hrupna onesnaževanja. Odkrijemo onesnaženja zraka in vod, ki jih povzročajo kršitelji ob koncih tedna in ponoči, ko ni pričakovati kakega inšpektorja.  In povzočitelje onesnaženj, ki delujejo v interesu dobička s podporo politike,” pojasnjuje Bernard.

Minister raje podpira financiranje bivanja nevladnih organizacij v elitnem delu prestolnice, za nevladne organizacije, ki pa delujemo na obrobjih Slovenije in delujemo na terenu, pa nima interesa, da bi obstajali, čeprav bi lahko veliko pripomogli k izboljšanju zdravega življenjskega okolja po celi Sloveniji. Vojko Bernard

Svoja odkritja prijavljajo pristojnim inšpekcijskim službam, policiji, mininistrstvu, občinam, vendar pravijo, da je njihov odziv pičel, saj gre “v večini primerov za povzročitelje, ki jih ščitijo politični veljaki ali lobiji. Odzovejo se šele takrat ko informacije prenesemo v medije in ko so že zdravstveno ogroženi ljudje”.

Lahko se pridružite

Ekološka patrulja pa se sooča s kar nekaj težavami, ki so v prvi vrsti povezane s finančnimi viri. “Vse stroške teh eko patrulj krijemo iz “svojih žepov”, ker niso zaželene pri uradnih inštitucijah in ministrih,” pravi Bernard in dodaja, da bi za izboljšanje delovanja potrebovali osnovno opremo, katere izposoja je draga. Vsi, ki bi se jim radi pridružili, pa prijavnico najdete na tej povezavi. 

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo predvsem občani, preko:

-članarin

– od vašega dela dohodnine (0,5%), ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacij posameznikov in podjetij

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=557&h=270

ŽELIMO VAM VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE


velika noč

V imenu mednarodne organizacije ALPE ADRIA GREEN, vam želim VESELE VELIKONOČNE PRAZNIKE

 

A nome delle organizzazioni internazionali di ALPE ADRIA GREEN, vuoi Buona Pasqua

 

U ime međunarodne organizacije ALPE ADRIA GREEN, želim vam sretan i blagoslovljen Uskrs

 

On behalf of the international organizations ALPE ADRIA GREEN wish you Happy Easter

 

Predsednik Alpe Adria Green

 

Vojko Bernard

 

Plinskega terminala morda ne bo


 

Italijansko ministrstvo bo po poročanju medijev preklicalo že izdano okoljevarstveno dovoljenje za plinski terminal.

sre, 16.04.2014, 21:00
Trst – »Tudi mi smo izvedeli, da je le še korak do dokončnega umika plinskega terminala iz Žavelj, toda dokler se to res ne zgodi, ne zaupamo povsem. Doslej niso Italijani spoštovali še nobenega datuma,« je danes za Delo povedalVojko Bernard iz Alpe Adria Green. Ni pa pojasnil, kakšne so lahko alternativne odločitve.

Po današnjem poročanju italijanskih medijev bo italijansko ministrstvo za okolje preklicalo že pred časom izdano okoljevarstveno soglasje za postavitev plinskega terminala v Žavljah. To je sporočila italijanska poslanka stranke Levica, ekologija in svoboda Serena Pellegrino, ki je že 9. aprila lani postavila vladi vprašanje o usodi tega terminala. V torek ji je odgovoril državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj Claudio De Vincenti, ki je napovedal preklic okoljevarstvenega soglasja.

Gas Natural se še ni predal Namero o odpovedi soglasja je italijansko ministrstvo za okolje objavilo že 17. oktobra lani, vendar se to ni zgodilo. Osnutek odpovedi je pripravil že prejšnji minister za okolje, ki so ga dopolnili februarja letos še na ministrstvu za kulturo. Zastoj naj bi bil posledica zamenjave vlade, pojasnjujejo v Rimu, sicer bi okoljevarstveno soglasje že padlo.

Po poročanju tržaškega Piccola podjetje Gas Natural nima soglasja niti za nadomestne lokacije, še manj pa upanja za spremembo prostorskega načrta za pristanišče Trst. Minister za okolje Gian Luca Galletti nadaljuje postopek preklica soglasja za Žavlje.

Toda Gas Natural s tem ni povsem podpisal predaje. Že pred časom je vložil pritožbo na upravno sodišče v deželi Lazio, kjer bi morali 18. marca že obravnavati pritožbo, vendar je sam Gas Naturalprosil za preložitev obravnave. V Alpe Adria Green ocenjujejo, da španska družba čaka na preklic okoljevarstvenega soglasja, da bi tako povezali pritožbo na upravnem sodišču. Claudio De Vincenti pa je sporočil tudi, da se nadaljuje sodelovanje treh držav (Italije, Slovenije in Hrvaške) pri skupnem usklajevanju vseh načrtovanih infrastrukturnih objektov na območju severnega Jadrana. Skupaj naj bi proučili tudi dve možnosti gradnje dveh uplinjevalnikov: enega v Kopru in drugega na otoku Krk, poroča tržaški Piccolo. Podatek za Koper gotovo ni točen, sklepajo slovenski okoljevarstveniki, saj slovenska javnost sploh ni seznanjena z možnostjo o kakem resnem načrtovanju plinskega terminala v Kopru.

V Oljki predlagajo, naj politika zahteva zaprtje železarne

Kot kaže, bo italijansko ministrstvo za okolje preklicalo integrirano okoljsko dovoljenje AIA, izdano za gradnjo uplinjevalnika v Žavljah. K temu so gotovo pripomogle tudi aktivnosti naravovarstvene organizacije Alpe Adria Green in slovenske politike, ki se je v lanskem letu, skupaj s tremi obalnimi župani, jasno izrazila proti gradnji uplinjevalnikov v Tržaškem zalivu. Se podobna zgodba obeta tudi v primeru škedenjske železarne? Stranka Oljka je namreč na tri obalne občine in njihove župane ter ministrstvo za kmetijstvo in okolje naslovila pobudo za sprejem protestne note s predlogom za zaprtje tovarne, ideja pa je glede na trenutne odzive še v povojih.
Eva Branc
17.04.2014 ob 05:53

Kot so v svojem predlogu zapisali v stranki Oljka, z namenom skrbi za okolje in varnost prebivalcev v naši regiji predlagajo sprejetje protestne note, s katero bi tri obalne občine in ministrstvo za kmetijstvo in okolje odtržaških pristojnih organov zahtevale zaprtje vseh delov železarne, ki škodijo okolju in zdravju ljudi. “Negativni učinki te dejavnosti nedvomno segajo tudi čez mejo, v prvi vrsti na obmejna območja Hrvatinov, Ankarana, Škofij in drugih,” so zapisali pobudniki.

Poleg tega v Oljki predlagajo, naj se izdela neodvisna študija, ki bi ugotovila čezmejne vplive, ki jih ima delovanje železarne na okolje. Že opravljene študije si namreč v veliki meri stojijo nasproti. Medtem ko raziskava Observatorija za okolje in zdravje pokrajine Furlanije – Julijske krajine kaže na to, da so učinki, ki jih ima delovanje železarne na zdravje, predvsem dihal in rakava obolenja, neznatni, pa so druge študije pokazale, da je stopnja obolevnosti delavcev železarne in prebivalcev v neposredni bližini znatno višja od povprečja.

Zaradi tega v Oljki podajamo pobudo županom Mestne občine Koper, Občine Piran in Občine Izola ter Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, naj sprejmejo skupno protestno noto, s katero bi lokalne skupnosti, ki delujejo na vplivnih območjih, in država pokazale, da nam je mar za pravico državljanov do čistega okolja in zraka, ki sta v tem primeru nedvomno ogrožena,” sporočajo iz Oljke.

Odzivi lokalne skupnosti in ministrstva, na katere se je stranka obrnila s svojo pobudo, so zaenkrat skopi, vendar pozitivni. “Dejstvo je, da gre za pereč problem, ki je na tem območju že dalj časa prisoten. Na Občini Izola bomo naredili vse, kar je v naši moči, da se pristopi k reševanju problematike železarne v duhu korektnega sodelovanja med Slovenijo in Italijo,” so povedali na občini Izola, s piranske občine pa sporočili, da predlog podpirajo. ŽupanKopra pa je že pred leti naročil raziskave na omenjeno temo, o čemer smo na Regionalu že poročali. Kako se bo na pobudo odzvalo ministrstvo za kmetijstvo in okolje, za zdaj še ni jasno, so pa sporočili, da je minister Dejen Židan s predlogom seznanjen.

Spot posnet ob akciji Alpe Adria Green ” PRISLUHNI ŠKOLJKI – PROTI PLINSKEMU TERMINALU V ŽAVLJAH” poleti leta 2013, prejel konec meseca marca 2014 v Portorožu 3 Zlata priznanja!!!

2014 sof Glas morja (1)2014 sof Glas morja (3)2014 sof Glas morja (2)

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo predvsem občani, preko:

-članarin

– od vašega dela dohodnine (0,5%), ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacij posameznikov in podjetij

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=557&h=270

ALPE ADRIA GREEN USPELA NA ARSO DOKAZATI, DA JE ODLAGALIŠČE ODPADKOV “STARA GORA” ŠKODLJIVO ZA NARAVO IN OKOLJE!


stara gora0001

0002

0003

 

 

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo predvsem občani, preko:

-članarin

– od vašega dela dohodnine (0,5%), ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacij posameznikov in podjetij

DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=557&h=270

Poročilo o delu AAG za leto 2013


Poročilo o delu društva  s statusom nevladne organizacije na področju varstva okolja in narave, ki deluje v javnem interesu

ZA LETO 2013

clip_image002

Alpe Adria Green je nevladna, neprofitna in nepolitična organizacija. Udejstvuje se na področju varstva narave in okolja ter zdravja. Povezuje in sodeluje s sorodnimi organizacijami severnega Jadrana, Alp in Balkana.

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 07. 06. 2010 prejelo odločbo št. 2150-6-2010, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 05. 12. 2012 prejelo odločbo št. 215-14/2012/6-VN, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva narave.

Društvo je na podlagi določil drugega odstavka 11. člena Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, zavezano k oddaji poročila o delu za preteklo koledarsko leto.

Alpe Adria Green hkrati s poročilom o opravljenih aktivnostih v vezi opravljanja aktivnosti varovanja okolja, podaja poročilo o opravljenih aktivnostih v vezi varovanja narave za leto 2013

O AAG:

Označuje nas velika mera dobre volje in zagnanosti, drznosti in poguma. Temeljimo na prostovoljstvu in zelo cenimo vključenost in pomoč vsakega posameznika.

NAŠA VIZIJA:

»Prijaznejše okolje in čistejša narava za bodoče rodove.«

Stremimo k ohranjanju čiste in zdrave narave, ter zdravju ljudi, k ohranjanju biotske raznovrstnosti in smotrni uporabi/porabi naravnih virov. Verjamemo, da se s pretehtanimi pristopi, ki vključujejo spoštovanje do narave, okolja in zdravja ljudi, zmore ustvariti zdrave in trdne temelje za gospodarski, socialni in družbeni razvoj.

Skupaj s prijateljskimi organizacijami in društvi smo dejavni na področju varstva narave, varstva okolja, energetike in transporta, vzgoje in izobraževanje v regiji Severnega Jadrana in Alp.

Smo varuhi. Varuhi vode. Varuhi čistega zraka. Varuhi narave. Varuhi zdravja. Varuhi prihodnosti.

Z lokalnimi skupnostmi in mednarodnimi organizacijami ustvarjamo podporno okolje za aktivnosti, ki doprinesejo k varstvu narave, okolja in zdravja. Delujemo v javnem interesu na področju zaščite okolja. Vključevanje, sodelovanje, svoboda, strpnost in solidarnost, inovativnost, drznost, neodvisnost ter čista, zdrava narava in okolje so naše vrednote.

Strateške usmeritve AAG:

AAG pri svojem delu in postavljanju aktivnosti sledi potrebam lokalnega, regionalnega in mednarodnega okolja in narave in se naslanja na aktualni okoljski akcijski program s štirimi prednostnimi nalogami:

voda, zrak, naravno okolje – dolgoročni cilj je ohraniti oz. dvigniti kakovost vode in zraka ter ohranit naravna okolja nedotaknjena;

narava in biotska raznovrstnost – varstva obstoječih vrst, temveč tuditudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov;

okolje in zdravje ter kakovost življenja – zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje; promocija zdravega življenja in sodelovanja z naravo

naravni viri in odpadki – cilj je osveščanje o vplivu uporabe virov na okolje kot nastajanje odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti,iv k smotrni uporabi in recikliranju ter promocija obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov.

AAG veliko poudarkov namenja sodelovanju, vključevanju, obveščanju, izobraževanju in osveščanju.

Dejavnosti – Akcije:

Boj proti podnebnim spremembam z raznimi protestnimi akcijami in informiranjem ter spodbujanjem ekološkega ravnanja in delovanja.

· Intervencijska skupina, ki deluje v kriznih ekoloških razmerah v posameznih državah in povezuje vse podružnice in člane AAG, da čim prej reši problem.

· Ščitenje območij, ki so zavarovana po državnih, mednarodnih predpisih in sporazumih.

· Organizacija protestnih in obveščevalnih drugih akcij, v primeru, da cilji/konsenz ne bodo doseženi z mediacijskimi metodami in razgovori.

· EKO – PATRULJE,  kot strokovni nadzor nad vsemi potencialnimi ekološkimi žarišči v državah, kjer AAG deluje. (V okviru Eko-Patrulj projekti Varuhi zraka, Varuhi Vode, Varuhi semen)

· Otroci v naravi – tabor

· Prostovoljna naravovarstvena enota za TNP

· Priprava drugih lokalnih in mednarodnih projektov.

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI – NAŠA STALNICA:

· povezovanje in skupno delovanje s sorodnimi organizacijami iz področja severnega jadrana in alp

· eko patrulje

· varuhi čistega zraka

· varuhi čiste vode

· črna lista

· zelena lista

· eko intervencijska skupina

· triglavski narodni park je vrednota, ki jo moramo ohraniti

· zaščita severnega jadrana

· učimo se od prijateljev! prenos dobrih praks iz tujine

· otroci v naravi – tabor

· v sožitju z naravo – publikacija

NAJODMEVNEJŠI PROJETKI ZADNJEGA LETA:

· PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE

· TRIGLAVSKI NARODNI PARK

· FUJ SMRDI

· BELA ŽLINDRA

· VARUHI ZRAKA

· VARUHI VODE

· EKO PATRULJE AAG

· BIOPLINARNE

· ZA LJUDI IN ZA NARAVO

clip_image004

TRIGLAVSKI NARODNI PARK – SVETLOBNA ONESNAŽENOST
Nadzor nad delovanjem “Športnega centra Pokljuka” – seznanitev javnosti o kršitvah upravljavca ter ne-nadzoru uprave parka, ki ne upravlja svojega dela.
clip_image006

clip_image008
Tekaška steza na Rudnem polju – TNP, rasvetljena pozimi cele noči, čeprav imajo dovoljenje, da imajo za prižgane svetilke samo  do 20. ure. Razvetljenost tekaške proge se je lahko preverila na posnetkih kamere “Športnega centra Pokljuka”, vendar so posnetki za nazaj “IZGINILI”! Te kršitve se dogajajo vse od postavitve nove tekaške proge, Uprava TNP zaradi nam neznanih vzRokov noče ukrepati, zato smo v AAG v sezoni 2012 – 2013 izvajali redni nadzor osvetljenosti tekaške proge!!! Z IZVAJANJEM NADALJUJEMO TUDITUDI V SEZONOI 2014 -2015

FUJ SMRDI

akcijo osveščanja otrok o pomembnosti varovanja gozda, spoštovanja gozdnih prebivalcev in postavljanja odnosa do odlaganja in ločevanja odpadkov.

Našim najmlajšim smo skozi akcijo osveščanja skušali približati gozd kot življenjski prostor mnogoterih živali in rastlin, katerega človek s svojo dejavnostjo velikokrat onesnaži. Pokazali smo, da je čist gozd prijazen do živali, rastline se bohotijo in človek je v takem gozdu nagrajen. Skozi gledališko igrico smo gozd simbolično očistili, smeti spravili v čudežno vrečo. Kam s čudežno vrečo pa so spretno prikazali sodelavci komunalnih podjetji Prikazali so pomen zbiranja odpadkov in pravilen način ločevanja.

O igrici:

Najlepše se je igrati v gozdu. Med jagodami, pri potočku z ribicami in tam, kjer pojejo ptički.TudiTudi medvedka Miško in Bučko imata svoj najljubši kotiček blizu čebelnjaka. Nekega dne pa ugotovita, da so čebelice in ptički odleteli, da ni več ribic v potočku, niti zajklje in mravljic ni nikjer. Celo jagod ni več. Nekaj je narobe. Nekaj tako zelo smrdi. Se je Miško pokakal? Ne, ljudje, ki prihajajo v gozd, so pustili cel kup smeti za seboj.

Bo Mišku in Bučku uspelo očistiti gozd?

BELA ŽLINDRA: Zaradi varnosti okoliških prebivalcev pri predalavi žlindre na nasipu na Kor. Beli, smo skupaj z Acroni d.o.o. ter Harsco d.o.o., izvedli raziskovalni projekt vsebnosti odpadnih olj in rakotvorne bele žlindre na območju, kjer se je pričela predelava “stare” žlindre. Žlindro je pričelo predelovati podjetje Harsco d.o.o. v surovino za asvalt, istotačno pa ločuje tuditudikovine, ki se ponovno uporabijo v jeklarni. AAG je pri tem podpisal s temi dvemi podjetji sporazum , ki nam omogoča nadzor, da so imisije delcev PM 10, ki vsebujejo tudi belo žlindro pod zakonsko dopustno mejo, ki bi škodovala okoliškim prebivalcem. V letu 2013 smo pripomogli k odprtju obrata, Harscho smo tudi uvrstili na zeleno listo.

Varuhi čiste vode: REKA SAVA

Voda je naše največje bogastvo. V Sloveniji predstavlja neprecenljiv vir. Z vodo še vedno ravnamo zelo mačehovsko. AAG izvaja projekt, ki je hkrati ozaveščevalne narave in predstavlja tuditudikonkretne rešitve problemov onesnaženosti predvsem zgornjega toka reke Save.

Namen projekta je vzbuditi zanimanje za varovanje voda in biotske raznovrstnosti v in ob rekah (sprva predvsem na področju reke Save) in opozoriti na pomembnost vseh virov rek ter njihovih izvirov ter njihove zaščite, s ciljem povečati stopnjo ozaveščenosti širše javnosti o problematiki ter pomembnosti rek in njihovega okolja. Ozaveščevalni del projekta cilja na višjo stopnjo ozaveščenosti najširše množice ljudi o pomembnosti ohranitve vodnih virov in reke Save. V ta del spada tuditudi aktivnost »Voda je Življenje«. Namen je pripraviti in izvesti široko vseslovensko promocijsko kampanjo, s katero bomo širšo populacijo opozorili na pomen celostnega varovanja vodnih virov in njenih izvirov (z ukrepi vladnih organizacij, nevladnih okoljskih organizacij ter dejanji vsakega posameznika), vloge podnebnih sprememb in onesnaževanja na stanje vodnih virov ter na pomembnost biotske raznolikosti v obvodnih in vodnih habitatih.

Zaradi kvalitetnejšega izvajanja projekta AAG sodeluje s potapljaškimi društvi, Zavodi za varstvo narave, društvi ob reki Savi do izlitja v Donavo ter samostojnimi raziskovalci in drugimi strokovnjaki. Projekt smo štartali v pomladnih mesecih leta 2013 pod mentorstvom Zavod za varovanje zdravja iz Kopra.

EKO PATRULJE AAG

Eko Patrulje so namenjene odkrivanju stanja v naravi in okolju. Na podlagi ugotovitev iz terena AAG predlaga, pohvali, urgira, umesti na črno ali zeleno listo in opredeli nadaljnje aktivnosti. V 2013 smo sicer zaradi kadrovske sicer opravili manj EKO patrulj kot običajno.

BIOPLINARNE:

bioplinarne so velikokrat umeščene v prostor brezbrez občutka za vpetost v okolje in velikokrat s tehnologijo, ki se predvsem na zahodu že opušča.

AAG osvešča, zastopa ljudi, vzpostavlja odnos do lastnikov Bioplinarn z namenom normalizacije stanja v okolju, upoštevanja zakonodaje s strani bioplinarjev….

· Primera: Bioplinarna Bioplinarna Pirniče

· https://www.youtube.com/watch?feature=playerdetailpage&v=wyAtgQYiY8#t=20

· Ilirska Bistrica

· https://www.youtube.com/watch?v=zLAgZCwzg0g#t=11

· ZA LJUDI IN ZA NARAVO: Pro Bono zastopanje društev, civilnih inciativ in občanov, kot stranskih udeležencev v postopkih pridobivanj okoljevarstvenih dovoljenj

· PRIMERI: Jez za zasneževanje – Rudno Polje

· Bioplinarna – Subotenci

· Bioplinarna Keter Nova – Bučenovci

· Bioplinarna – Radmonžanci

· Papir Servis – Vevče

· Luka Koper – Koper

· Odlagališče odpadkov Stara Gora

· Plinovod Ajdovščina – Osp

· Sl. Industrija Apna – Solkan

· Bioplinarna – Zg. Pirniče

· Bioplinarna Ilirska Bistrica

· Smučišče in Žičnice – Boh. Bistrica

· R-CERO – Ljubljana

· R- CERO – Nova Gorica

· Vetrnice – Senožeška Brda

· Predelava Žlindre Harsco – Jesenice, ….

Drugo: Čezmejni vplivi na okolje – Plinski terminali na severnem Jadranu – zastopanje C.I., društev obalnih občin iz Slovenije na sodiščih v Italiji, EU komisiji, EU parlamentu in EU svetu Evrope,Razna zastopstva kot stranski udeleženci pri pridobivanju gradbenih dovoljenj,Zastopstva pri prijavah na inšpekcijske službe, ministrstva, občine in upravne enote, mediacije pred in med vključevanjem v primere pridobivanja raznih dovoljenj.

PREREZ IZVEDENIH AKTIVNOSTI PO MESECIH ZA LETO 2013:

JANUAR

02.01.2013 – AAG PRIDOBIL STATUS STRANKE V POSTOPKU V PRIMERU BIOPLINANE “VARGAZON” – LJUTOMER

07.01.2013 – AAG JE PODLAGI IZIDA JAVNEGA GLASOVANJA ZA NEEKOLOŠKO OSEBNOST LETA 2012  IZBRAL OBČINSKI SVET IN ŽUPANA OBČINE ŠENTRJUR

06.01.2013 -AAG PRIDOBIL STATUS STRANKE V POSTOPKU V PRIMERU BIOPLINANE “VARGAZON” – LJUTOMER

11.01.2013 –AAG SE JE PRIJAVIL KOT STRANSKI UDELEŽENEC NA ARSO V POSTOPEK BIOPLINARNA – BIO PLIN–DRAŽENCI

17.01.2013 – EU POSLANCEM POSLALI APEL ZA UDELEŽBO NA SEJI ODBORA ZA PETICIJE V EU V ZVEZI Z PLINSKIM TERMINALOM ŽAVLJE

FEBRUAR

01.02.2013 – V AAG PREJELI VEČ PRIJAV O KRŠITVAH SVETLOBNEGA ONASNEŽEVANJA NA RUDNEM POLJU IN O TEM OBVESTILI PRISTOJNE SLUŽBE.

03.02.2013 – OBČINA RADOVLJICA SE JE ODZVALA NA OPOZORILA AAG V ZVEZI Z NEDOVOLJENIMI REKLAMNIMI PANOJI IN USTREZNO UKREPALA PROTI KRŠITELJEM

13.02.2013 – ČLAN UO AAG FRANC MALEČKAR JE V IMENU AAG POSLAL JAVNO PISMO MINISTRU ZA ZDRAVJE V ZVEZI Z TRŽAŠKO SEŽIGALNICO

20.02.2013 – AAG POZVALA PREBIVALCE RS, DA PODPIŠEJO EU PETICIJO PROTI PRIVATIZACIJI PITNE VODE

26.02.2013- AAG PODAL IZJAVO ZA JAVNOST OB ODLOČITVI ITALIJANSKIH OBLASTI, DA ARETIRAJO ODVETNIKA PIETRA PALAU GIOVANETTIJA, KI VODI ZDRUŽENJE OVETNIKIBREZBREZ MEJA. TO ZDRUŽENJE PA TESNO SODELUJE Z AAG.

 

MAREC

08.03.2013 – AAG PODAL ZAHTEVEK ZA VSTOP V POSTOPEK S PRITOŽBO, KOT STRANSKI UDELEŽENEC PRI IZDAJI OVD V ZADEVI: “PAPIR SERVIS”

21.03.2013 – POZIV AAG OB DNEVU VODA, ČE V NASLEDNJIH LETIH NE BOMO REŠILI PROBLEMATIKE PITNE VODE LAHKO PRIČAKUJEMO TUDI ZARADI PODNEBNIH SPREMEMB, POMANJKANJE TE NA CELEM PLANETU.

 

.03.2013 – KOMISIJA PRI AAG IZBRALA PRVO IME »ČRNE TABLE« : TEKAŠKI CENTER RUDNO POLJE, ZARADI PREKOMERNEGA SVETLOBNEGA ONASNEŽEVANJA TEKAŠKIH PROG PO 20 URI, KO NE BI SMELA BITI TA TEKAŠKA PROGA OSVETLJENA

 

23.03.2013 – AAG POZVAL DRŽAVLJANE RS, DA OB SVETOVNI AKCIJI ZA ENO URO UGASNEJO LUČI. AAG ŽE LETA PREKO TE AKCIJE UPOZARJA NA PROBLEME SVETLOBNE UNESNAŽENOSTI V TNP.

 

25.03.2013 – AAG POZVAL DRŽAVLJANE RS, K PODPISU PETICIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL, KI BI IMAJO ZA POSLEDICO POVEČANO STOPNJO RAKASTIH OBOLENJ NA PLJUČIH IN DIHALNIH POTEH.

29.03.2013 – AAG PODALA VLOGO ZA VSTOP V POSTOPEK, KOT STRANSKI UDELEŽENEC ZA NAMERAVANI PROJEKT CERO NOVA GORICA

 

APRIL

03.04.2013 – AAG JE ARSO PRIZNAL STATUS STRANSKEGA UDELEŽENCA V POSTOPKU BIOELEKTRARNE “KETER ORGANICA NOVA”

05.04.2013 – AAG OPOZORILA SLOVENSKO JAVNOST, DA ITALIJI NOČEJO OGROŽATI SAMO SVOJEGA NARODA ZATO Z LOBIRANJEM NA EU ŽELIJO POSTAVITI PLINSKE TERMINALE TAM, KJER ŽIVIJO TUDI SLOVENCI

08.04.2013 – AAG VLOŽILA ZAHTEVO ZA VSTOP V POSTOPEK, KOT STRANSKI UDELEŽENEC IN PRIPOMBE NA SPREMEBO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA OBRATOVANJE OBRATA – LUKA KOPER

22.04.2013 – ALPE ADRIA GREEN PRIDOBIL PO RAZSODBI UPRAVNEGA SODIŠČA STATUS STRANSKEGA UDELEŽENCA–BIOPLINARNA PIRNIČE

29.04.2013 – AAG POZVAL DRŽAVLJANE RS, DA PODPIŠEJO EU PETICIJO, PROTI UREDBI EU O SEMENIH V KORIST SEMENSKE INDUSTRIJE

 

MAJ

13.05.2013 – AAG SMO SE PRIJAVILI KOT STRANSKI UDELEŽENEC V POSTOPEK PRIDOBIVANJA OKOLJELJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA V PRIMERU »ODLAGALIŠČEODPADKOV STARA GORA«

 

16.05.2013 -V ALPE ADRIA GREEN SMO SE ZARADI NEPRAVILNOSTI ( SMRAD, NEREŠENA KANALIZACIJA, HRUP, TRANSPORT,…) PRIJAVILI KOT STRANSKI UDELEŽENEC V POSTOPEK PRIDOBIVANJA OKOLJELJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA V PRIMERU »PAPIR SERVIS«.

20.05.2013 – AAG ZAHTEVAL Z DRUGIMI OKOLJEVARSTVENIMI ORGANIZACIJAMI UMIK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA IZ VLADNE PROCEDURE

 

25.05.2013 – MERJENJE KAKOVOSTI ZRAKA IN PREDSTAVITEV AAG V KOPERSKI TAVERNI V OKVIRU “DAN ZRAVJA”, KI GA JE ORGANIZIRALA KOPERSKA OBČINA

28.05.2013 – AAG ORGANIZIRAL PREDAVANJE O PRESNI PREHRANI, BIOLOŠKI PREDELAVI, ZDRAVJU IN BOLEZNI V KNIŽNICI KOPER

 

JUNIJ

 

14.06.2013 – SMO V AAG ORGANIZIRALI NOVINARSKO KONFERENCO–PLINSKI TERMINALI V TRŽAŠKEM ZALIVU– V KOPERU

 

24.06.2013- V AAG SMO EU KOMISARJU ZA ENERGETIKO G. GUNTHERJU OETTINGERJU, POSLALI PETICIJO »PROTI POTRDITVI UMESTITVE PROJEKTA PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE NA EVROPSKO LISTO PRIORITET SKUPNEGA POMENA (PCI)«. PETICIJO SMO POSLALI TUDINA EU KOMISIJO V BRUSELJ.

25.06.2013 – V AAG ZAHTEVALI NA MKO TAKOJŠNJO ODPRAVO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA TOKO D.O.O., ZARADI OKOLJSKIH NEPRAVILNOSTI

 

JULIJ

16.07.2013 – AAG POSLAL ODPRTO PISMO MINISTRU MKO – PLINOVOD AJDOŠĆINA/ LUCIJA= ZMANJŠANJE RABE FOSILNIH GORIV ZA 20%

16.07.2013 – AAG PRIJAVIL UGREZNJENO MEMBRANO NA BIOPLINARNI – ZGORNJE PIRNIČEINŠPEKTORATU ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

 

21.07.2013 – AAG POSLAL JAVNI POZIV PREDSEDNICI VLADE TER SLOVENSKI VLADI GLEDE GLASOVANJA SLOVENSKEGA PREDSTAVNIKA V BRUSLJU GLEDE PLINSKEGA TERMINALA “ŽAVLJE”

 

26.07,2013 – V AAG PRIJAVILI PRISTOJNIM SLUŽBAM NEPRAVILNO ODLAGANJE AZBESTNIH ODPADKOV, KI JIH ODLAGA MOMUNALA D.D. NOVA GORICA

29.07.2013 – AAG POZVAL ODGOVORNE »K ZDRAVLJENJU Z NARAVO« PRI PROJEKTU ONESNAŽENEGA ZEMLJIŠČA »STARA CINKARNA« V CELJU

 

 

AVGUST

28.08.2013 – V AAG PREDLAGALI LOKACIJO ZA PLINSKI TERMINAL NA SEVERNEM JADRANU

30.08.2013 – BIOPLINARNI “RADMOŽANCI” ARSO NI IZDAL OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA–AAG USPELO DOKAZATI NEPRAVILNOSTI V TEHNOLOŠKEM POSTOPKU ZA BIOPLINARNO

SEPTEMBER

10.09.2013 – POBUDA AAG ZA PRIPRAVO DPN ZA PARK VETRNIH ELEKTRARN (PVE) SENOŽEŠKA BRDA

15.09.2013 – AAG JE POSLALA FOSIL PRIHODNOSTI IZ TRŽAŠKEGA ZALIVA KOMISARJU ZA ENERGETIKO EU g.GUNTHER OETTINGER-JU, ŠE PREJ PA SMO GA IZROČILI EU PREDSTAVNIŠTVU V SLOVENIJI, KO SMO GA ŽELELI IZROČITI PREDSTAVNIKU ITALIJANSKEGA VELEPOSLANIŠTVA, NAS JE TA GROBO ZAVRNIL IN ZAGROZIL S POLICIJO!!!

21.09.2013 – AAG PREDSTAVITEV EVARNOSTI PLINSKIH TERMINALOV ŠIRŠI JAVNOSTI »PRISLUHNI ŠKOLJKI–STOJNICA V KOPRU«

26. 09. 2013 – V GRAND HOTELU BERNARDIN – PORTOROŽ JE ČLAN AAG – PODJETJE GEOSONDA IZ KRANJA PREJEL PRIZNANJE »MODRA PRAKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI«

27.09.2013 – NOVINARSKA KONFERENCA AAG V KOPRU – »ZAKAJ AAG NASPROTUJE IZGRADNJI PLINSKEGA TERMINALA V ŽAVLJAH«

OKTOBER

11.10.2014 AAG DELNO USPELA V POSTOPKU – Plinskega terminala Žavlje tuditudi uradno ne bo na evropskem seznamu

24.10.2013 AAG uspelo pridobiti status stranskega udeleženca v primeru RCERO Ljubljana

25.10. 2013 AAG uspelo pridobiti status stranskega udeleženca v primeru “smučišče in žičnice nad Bohinjsko Bistrico”

26.10.2013 Uspeli v postopku – PRIDOBITVE OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA BIOPLINARNA ZG.PIRNIČE

29.10. 2013 Poziv Bratuškovi, naj od odgovornih zahteva takojšnjo ustavitev vetrnice v nočnih urah. Krajanom se namreč zaradi konstantnih zvokov, ki jih oddaja, že kažejo bolezenski znaki.

NOVEMBER

7.11.2013 AAG je prejel priznanje v podjetju Harsco na Jesenicah, ob odprtju nove, sedem milijonov dolarjev vredne tovarne za predelavo žlindre in skupaj 40 delovnih mest. AAG je vseskozi strokovno sodeloval pri tem projektu.

18.11.2013 – Ekopatrulja : K najbolj onesnaženemu zraku nad Slovenijo, prispevajo tudi preleti letal!!!

25.11.2013 – AAG se je priključil projektu Lokalna prehranska samooskrba Gorenjske

DECEMBER

03.12.2013 – Pridobljen status stranske v postopku alpe adria green v primeru “plinovod ajdovščina–osp”

14.12.2013 – AAG Podal pritožbo zoper najrazličnejša podjetja, ki delujejo ob Cesti v Prod na inšpektorat za okolje

 

POLEG ZGOŠČENEGA DELA, KI SMO GA UPAVILI V ALPE ADRIA GREEN V LETU 2013, SI LAHKO CELOTNO NAŠE DELO OGLEDATE NA:https://alpeadriagreen.wordpress.com/

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo predvsem občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacij posameznikov in podjetij

DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=557&h=270

 

SVETOVNI DAN ZEMLJE – ANTON KOMAT – PREDAVANJE ZDRAVJE KORENINI V PRSTI

Slika


Promocijski material_ ZDRAVJE KORENINI V PRSTI-1-page-001

Anton Komat: »Le nekaj centimetrov žive prsti nas loči od svetovne lakote.
Če bomo uničili to opno življenja planeta, bomo uničili našo prihodnost. Prst je produkt življenja in daje življenje. Humus v prsti je biotsko analogen vsebini našega črevesja – našemu notranjemu humusu, zato je delovanje koreninskih laskov analogno delovanju črevesnih resic. Zdravje prsti se odraža na človekovemu zdravju, naše zdravje torej korenini v prsti.«

 

Vljudno vabljeni v petek, 18.aprila 2014 ob 18. uri v Kulturni dom na Slovenskem Javorniku!