EMISIJE METANA IZ ZEMELJSKEGA PLINA SO BOLJ NEVARNE ZA PODNEBNE SPREMEMBE, KOT EMISIJE OGLIKOVEGA DIOKSIDA


clip_image001

Mnogi ljudje opozarjajo, da je zemeljski plin kot rešitelj za naraščajoče emisije ogljika iz fosilnih goriv v ozračje, saj v primerjavi z sproščanju emisij iz nafte in iz premoga, sprošča manj ogljikovega dioksida pri uporabi v ozračje. Glavna sestavina zemeljskega plina pa je metan, ki je zelo močan toplogredni plin. Pri izgorevanju metan še vedno sprošča CO2, vendar nekaj manj kot druga fosilna goriva.

V lanskoletnem poročilu IPCC, lahko preberemo, da je metan veliko močnejši toplogredni plin kot so sprva mislili. To pomeni, da je molekula metana je v primerjavi z molekulo ogljikovega dioksida približno 34-krat bolj učinkovita pri sproščanju toplote v atmosfero. V časovnem okviru 100 let je 86-krat bolj učinkovit kot 20 letih.

Po drugi strani pa se sprošča veliko več metana pri uporabi zemeljskega plina, kot so prvotno mislili. EPA in drugi, ki uporabljajo zemeljski plin, so zatrjevali, da je skupno uhajanje metana iz proizvodnje zemeljskega plina na ravni okoli 1,5 odstotka, vendar pa lanskoletne študije kažejo, da so stopnje uhajanja metana, dejansko od 3% do 17%. Ta podatek pa postavi na glavo trditev »STROKOVNJAKOV«, ki zagovarjajo trditev, da je zemeljski plin manj škodljiv za podnebne spremembe, kot je premog. Premog oddaja več ogljikovega dioksida in drugih nevarnih emisij kot zemeljski plin, vendar če upoštevamo uhajanje metana, se ta podatek razblini.

Že v tehničnem gradivu za plinski terminal Žavlje so predvideli izgubo 4% tega toplogrednih plinov v zrak, koliko pa bi se dejansko sprostilo v zrak pa je vprašanje? V Slovenski dokumentih za izgradnjo novih plinovodov in pri pridobivanju zemeljskega plina z hidravličnim lomljenem, pa tega podatka ni zaslediti!!!

PODPIŠITE PETICIJO PROTI TRGOVINSKEMU SPORAZUMU TISA:  “TISA NE HVALA!!!  (NAJHUJŠI STRUP DEMOKRACIJE)” DO DANES SMO ZBRALI MALO VEČ KOT 5400 PODPISOV OD 6000 POTREBNIH

– PODPIŠITE JO TUDI VI:

VEČ NA POVEZAVI – POD OBVESTILI BOSTE NAŠLI TUDI DODATNE OBRAZLOŽITVE!

WWW.PRAVAPETICIJA.COM/TISA__NAJHUJI_STRUP_DEMOKRACIJE