Društvo za varstvo okolja Bled vas vabi na predavanje


Društvo za varstvo okolja Bled
vas vabi na predavanje
foto Tomi Lombar

image
ETIKA, VREDNOTE IN ODGOVORNOST
mag. Mimi Zajc
Družbena dogajanja, dejanja najvišjih
predstavnikov države, ravnanja
gospodarstvenikov in bankirjev, ki delujejo v
nasprotju z načeli etike in morale, nekateri
izmed nas občutijo kot krivico, drugi kot
priložnost za hiter zaslužek. Ljudje pogosto
menijo, da toka dogodkov posameznik ne more
spremeniti.Na predavanju bo predstavljen pogled
na etiko in vrednote (predvsem v javnem
sektorju), prikazani bodo koraki za gradnjo
zaupanja v javne ustanove, seznanili se boste s
pojmoma etična infrastruktura in nacionalni
sistem integritete, kateri pravni predpisi
vsebujejo zahtevo po etičnem ravnanju, s
problemi izgradnje politične volje za ponovno
vzpostavitev etike in vrednot v družbi.
Predavanje bo v četrtek, 28.11.2013,
ob 18h, v Knjižnici Bled
www.zavest.net

ETIKA, VREDNOTE IN ODGOVORNOST

V naših življenjih je stremljenje za zagotavljanje vedno novih in boljših materialnih dobrin pridobilo mesto, ki je iz naše zavesti pregnalo vprašanja o pomenu obstoja življenja in smisla bivanja posameznika in družbe. Veliko se nas zaveda, da temeljne človekove vrednote, ki so bile sestavni del posameznikovega in družbenega ravnanja v preteklosti, v sedanjem času ne pomenijo več veliko; zavedamo pa se tudi, da je potrebno ponovno vzpostaviti delujoč sistem vrednot, ki bodo sprejemljive in jih bomo zato spoštovali kot neizogiben del prosperitete posameznika, družine, družbe in države.

Družbena dogajanja, dejanja najvišjih predstavnikov države, ravnanja gospodarstvenikov in bankirjev, ki delujejo v nasprotju z načeli etike in morale, nekateri izmed nas občutijo kot krivico, nekateri kot priložnost za hiter zaslužek, drugi menijo, da toka dogodkov posameznik ne more spremeniti.

Zato bo na predavanju predstavljen pogled na etiko in vrednote (predvsem) v javnem sektorju, prikazani bodo koraki za gradnjo zaupanja v javne ustanove, seznanili se boste s pojmoma etična infrastruktura in nacionalni sistem integritete, kateri pravni predpisi že vsebujejo zahtevo po etičnem ravnanju, s problemi izgradnje politične volje za ponovno vzpostavitev etike in vrednot v družbi. V sklopu vrednot bo posebej predstavljena odgovornost kot vrednota posameznika in družbe. Odgovornost ni enostaven pojem in velikokrat je tudi napačno razumljen, saj se povezuje z nekaterimi drugimi pomembnimi človekovimi vrednotami predvsem v zvezi z etiko in integriteto. Je del družbene (javne) kompleksnosti, v katero se vpletajo tudi zahteve za dobro upravljanje (good governance), etično vodenje (ethical leadership) in odločanje (ethical decision making).

Vsebina bo približno naslednja, saj se bom prilagodila zanimanju publike.

  1. ETIKA IN VREDNOTE
  2. JAVNI SEKTOR
  3. KORAKI ZA GRADNJO ZAUPANJA V JAVNE USTANOVE
  4. ETIČNA INFRASTRUKTURA
  5. NACIONALNI SISTEM INTEGRITETE
  6. ZAKONODAJNI OKVIR
  7. ZAKLJUČEK – IZGRADNJA POLITIČNE VOLJE

Ob koncu predavateljica udeležence vabi k pogovoru, na katerem bomo govorili o vsebini predavanja, pa tudi o vprašanjih, ki nas zanimajo kot na primer:

– kakšno ravnanje lahko državljani pričakujemo in zahtevamo od politikov, javnih funkcionarjev in uslužbencev,

– kakšno ravnanje lahko oziroma moramo zahtevati v odnosu oblasti do državljanov in funkcioniranja države,

– kaj lahko vsak posameznik stori za povečanje etičnega delovanja družbe in večjo odgovornost

– še kaj, kar bo aktualno za vas.

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

Advertisements

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.