Lokalna prehranska samooskrba Gorenjske


S projektom želimo povečati pridelavo, predelavo in potrošnjo lokalno
pridelane hrane v lokalnem okolju.

Cilji do leta 2018:
→ Povečanje prehranske samooskrbe, zagotoviti varno in zdravo hrano.
→ Povečati porabo lokalno pridelane hrane v gorenjski šolah in vrtcih (s
poudarkom na ekološki prehrani).
→ Povečati dostopnost lokalne ponudbe na lokalnih tržnicah in preko
mreže zbirnih centrov.
→ 2% povečanje števila kmetij, na katerih bo potekala predelava
kmetijskih pridelkov.
→ Usposobiti 140 ljudi za dela na področju pridelave in predelave.

Predvidene aktivnosti:
→ Spodbujanje večje zasaditve kmetijskih površin z zelenjavo, sadjem,
žiti.
→ Spodbujene večje predelave v okviru dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah ter v predelovalnih obratih.
→ Vzpostavitev (vsaj 3) novih obratov predelave lokalne hrane.
→ Vzpostavitev skupnega znaka za lokalno pridelano hrano, katerega
namen bo dvig kakovosti in doseganje večje prepoznavnosti gorenjskih
kakovostnih prehrambnih produktov.
→ Vzpostavitev lokalnih tržnic (ali nadgradnja obstoječih) v vseh
gorenjskih občinah.
→ Vzpostavitev mreže zbirnih centrov za odkup lokalno pridelane hrane.

→ Priprava lokalnih sezonskih jedilnikov, skupaj s šolami in vrtci ter
organizacija delavnic namenjenih šolskemu kuharskemu osebju za
pripravo lokalnih sezonskih jedi.
→ Vzgoja in izobraževanje otrok o pomenu lokalne prehrane tudi skozi
postavitev (vsaj 9) šolskih učnih vrtov.
→ Spodbujanja povečevanja tržnih viškov lokalno pridelane hrane z
aktivnostmi osveščanja in izobraževanja, s postavitvijo (vsaj 6)
urbanih in (vsaj 6) pilotnih vrtov po občinah, spodbujanje občanov k
pridelavi sadja in zelenjave za lastne potrebe.

Pri izvajanju projektnih aktivnosti bo vodilo doseganje visoke kakovosti, s
poudarkom na ekološkem načinu pridelave oziroma predelave.

Ciljna skupina: Občine Gorenjske, kmetijski pridelovalci, živilsko-

predelovalni obrati, nosilci dopolnilnih dejavnosti, vzgojnoizobraževalne
ustanove (šole,vrtci), lokalno prebivalstvo.

→ Partnerstvo: Razvojna agencija Sora – nosilec; LAS loškega
pogorja; Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Kranj;
Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj; Razvojna agencija
Zgornje Gorenjske RAGOR; BSC Kranj; Biotehnični center Naklo;
JZ TNP; Kmetijske zadruge (KGZ Škofja Loka); AlpeAdriaGreen,
Društvo Sorško polje

image

Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo občani, preko:

-članarin

– od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

– od donacije  DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

https://alpeadriagreen.files.wordpress.com/2010/11/aag-reklama2.jpg?w=620

About Alpe Adria Green org. 051 311 450

President Alpe Adria Green - international environmental NGOs
This entry was posted in Organizacije. Bookmark the permalink.